Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuroradiologisk interventionsbehandling, postoperative observationer og pleje afsnit NOTIA

 

Generelt

  • • Beskrivelse af den udførte neuro-intervention findes i CCS (Clinical Suite) under ”kliniske oversigter” og ”svar på undersøgelser”.

  • • Alle patienter monitoreres og neuro-observeres som vanligt i NOTIA Kontrol ved overdragelse af patient i intermediært og intensivt afsnit

  • • Indstikstedet i a. femoralis eller a. radialis samt v. jugularis observeres for blødning. Indstik i huden og arterien ligger ikke over hinanden, hvilket er væsentlig når der skal komprimeres. Ofte ligger indstikstedet i huden distalt for indgangen i arterien

  • • Patienter med indstik i a. radialis vil komme med TR-band se link Hæmostase ved hjælp af TR band

  • • Mange patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op ved behov se link Procedurer for anvendelse af Femostop Seponering af Femostop sker ligeledes iht. dette dokument. OBS bøjlen fra Femostop kan forsage tryk!

  • • Evt. liggende sheaths seponeres af radiolog inden udskrivelse til stamafsnit

  • • Postoperative ordinationer på anæstesiskema følges. Forbliver patient i NOTIA i over 24 timer ordineres og godkendes medicin i Columna-medicin af vagthavende læge NOTIA

  • • Sygeplejefagligdokumentation skrives i ”postoperativ sygeplejestatus” i CCS (Clinical Suite)

  • • Patienter med høj risiko for trombosedannelse behandles med infusion Integrilin til neurointervention

1.Trombektomi

Endo vaskulær trombektomi (EVT)

Intervention ved iskæmisk apopleksi, hvor trombolyse ikke er fundet effektiv eller relevant.

Tromben fjernes mekanisk gennem indstik i a. femoralis. Behandlingen udføres inden 24 timer fra symptomdebut.

Ved behandlingens afslutning måles ACT-niveau og ud fra dette planlægges afslutningen af indgrebet ud fra følgende muligheder:

Device (AngioSeal, Femostop) anlægges mhp. hæmostase over indstikssted i a. femoralis

Sheathen fjernes på interventionsstuen med efterfølgende kompression

Sheathen efterlades til senere fjernelse på NOTIA, patienten må ikke bøje i hoften. Seponering af sheath er en lægeopgave

Ved punktur i a. radialis og a. carotis lægges individuel plan ved neuroradiolog.

Ved anlæggelse af TR band følges instruks fra neuroradiolog med hensyn til deflatering eller efter PRI-instruks Hæmostase ved hjælp af TR-band

De fleste patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning Procedurer for anvendelse af Femostop

Patienten skal være TL 1 time efter seponering af Femostop.

 

1.1 Registrering og dokumentation

Patienten registreres i AS400 og Koorint.

Som udgangspunkt 4 timers observation, med dokumentation på anæstesiskema.

Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestatus i CCS.

Intuberede patienter indlægges og registreres som intensiv patient.

 

1.2 Observationer og forholdsregler

Pupiller, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration, og SaO2 kontrolleres hvert 15. minut de første to timer. Herefter hver ½ time. Patienten vurderes neurologisk med Glasgow Coma Scale (GCS) en gang i timen.

Indstiksstedet observeres for blødning og hæmatomdannelse. Ved behov for komprimering, vær da opmærksom på at indstiksstedet i huden ofte ligger distalt for indgangen i arterien.

Hovedgærdet må eleveres til maks. 30 grader efter individuelt ønske. Hvis sheaten ikke er seponeret da maks. 20 grader.

Efter anlæggelse af Angioseal/Exoseal holdes benet i ro i 2 timer.

Femostop seponeres iht. retningslinje Procedurer for anvendelse af Femostop eller i henhold til ordinationer fra interventionsstuen.

 

1.3 Mad og drikke

Patienten må ikke spise eller drikke minimum 2 timer efter indgrebet. Agtpågivenhed i forhold til svælgparese. For patienter med descendering i bevisthedsniveau eller forestående intubation fastholdes faste.

2. Endovaskulær behandling af aneurisme (Coiling)

Akut blødende aneurisme (varmt aneurisme)

Ikke blødende aneurisme (koldt aneurisme)

Arterielle udposninger. Lokalisationen er oftest i arterieforgreninger, primært i relation til Circulus Willisi

 

2.1 Registrering og dokumentation

Patienten registreres i AS400 og Koorint.

Som udgangspunkt 4 timers observation, med dokumentation på anæstesiskema.

Inden udskrivelse laver sygeplejersken postoperativ sygeplejestatus i CCS.

Intuberede patienter indlægges og registreres som intensiv patient.

 

2.2 Observationer

Pupiller, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration og SaO2 kontrolleres hvert 15. minut de første to timer. Herefter hver ½ time. Patienten vurderes neurologisk med Glasgow Coma Scale (GCS) en gang i timen.

Hovedgærdet må eleveres til maks. 30 grader.

Indstiksstedet observeres for blødning og hæmatomdannelse. Ved behov for komprimering, vær da opmærksom på at indstiksstedet i huden ofte ligger distalt for indgangen i arterien.

Mange patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning. Dette forgår iht. PRI-instruks Procedurer for anvendelse af Femostop

Patienten skal være TL 1 time efter seponering af Femostop.

 

2.3 Patienter, der ikke skal forblive hepariniserede

Efter anlæggelse af Angioseal/Exoseal skal benet holdes i ro 2 timer.

Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 4 timer.

Patienten skal blive på NOTIA i min. 4 timer eller efter ordination.

2.4 Patienter, der skal forblive hepariniserede

ACT måling hver anden time ACT-måling - vejledning og analyse

Skal holde benet i ro i 2 timer og strakt til ACT er i terapeutisk niveau (150-250 sek.)

Herefter må patienten bevæge sig frit i sengen, men først mobiliseres når heparinbehandlingen er afsluttet

Patienten skal blive på NOTIA, så længe der måles ACT.

Se PRI-dokument Heparindosering efter coil-behandling

 

2.5 Mad og drikke

Patienten må ikke spise eller drikke minimum 2 timer efter indgrebet. For patienter med descendering i bevisthedsniveau eller forestående intubation fastholdes faste.

 

2.6 Komplikationer og bivirkninger

Lyskehæmatom

Cerebral emboli

Dissektion af karvæg

Blødning ved ruptur af aneurisme

Risiko for varige mén er ca. 3-4 %

Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen

3. Embolisering af AVM

AVM – arterio-venøs-malformation

 

En del patienter holdes sederet og intuberet i 24 timer postoperativt.

 

3.1 Registrering og dokumentation

Patienten registreres i AS400 og Koorint.

Vågne patienter observeres 8 timers observation, dokumentation på anæstesiskema.

Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestatus i CCS.

Intuberede patienter indlægges og registreres som intensiv patienter.

 

3.2 Observationer og forholdsregler

Pupiller, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration og SaO2 kontrolleres hvert 15. minut de første to timer. Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol. Patienten vurderes neurologisk med Glasgow Coma Scale (GCS) en gang i timen.

Indstiksstedet observeres for blødning og hæmatomdannelse. Ved behov for komprimering, vær da opmærksom på at indstiksstedet i huden ofte ligger distalt for indgangen i arterien

Hovedgærdet må eleveres til maks. 30 grader

Efter anlæggelse af Angioseal /Exoseal skal benet holdes i ro 2 timer

Mange patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning Procedurer for anvendelse af Femostop

Alle patienter skal være TL 1 time efter seponering af Femostop.

 

Femostop seponeres iht. retningslinje Procedurer for anvendelse af Femostop

Patienten skal blive på NOTIA i min. 8 timer eller efter ordination.

 

3.3 Mad og drikke

Patienten må ikke spise eller drikke minimum 2 timer efter indgrebet. For patienter med descendering i bevisthedsniveau eller forestående intubation fastholdes faste.

 

3.4 Komplikationer og bivirkninger

Patienter, der er emboliseret med Squid, Phill eller Onyx, vil udånde DMSO det første døgn. Dette er en ildelugtende svovlforbindelse, som kan lugte kraftigt.

Lyskehæmatom

Cerebral emboli

Dissektion af karvæg

Lukning af normale kar, der afgår i kanten af AVM.

Blødning fra AVM, som kan opstå, hvis AVM ikke tåler ændringerne i blodgennemstrømningen.

Risiko for varige mén er ca. 3-4 %.

Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen.

Kontrol CT-cerebrum efter 24 timer, herefter stillingtagen til evt. vækning/hvis patienten er sederet.

4. Intra-arterial infusion af Nimodipin ved vasospasmer- CLIAN

Continuous local intra-arterial nomodipine infusion

 

Den traditionelle behandling/profylakse af akut cerebral vasospasme (CV) er peroral eller intravenøse Nimodipin. En mindre gruppe patienter responderer ikke på den behandling. Hos patienter, der udvikler symptomer på cerebral iskæmi, på trods af behandling med Nimodipin, kan inddragelse af kontinuerlig lokal intra-arteriel infusion af Nimodipin overvejes og/eller angioplasty.

Indikation for interventionsbehandling stilles af neurokirurg, neuroanæstesiolog og neuroradiolog.

 

4.1 Registrering og dokumentation

Patienten er indlagt i NOTIA under hele behandlingen.

Patienten registreres i AS400 og Koorint.

Dokumentation på observationsskema og i CCS.

 

4.2 Observationer og forholdsregler

Nimodipin sættes til kontinuerlig injektion med 2 ml/time = 0,4 mg Nimodipine /time unilateralt eller 1,5 ml/time = 0,3 mg Nimodipine bilateralt.

Infusionen fortsættes til næste dags kontrol-arteriografi.

Nimopidin skal lysbeskyttes og gives i PVC-fri slanger. Holdbarhed er 10 timer efter anbrud.

Envoy eller Neuron kateteret efterlades i arteria carotis interna med flush med Heparin og mikrokateret efterlades i t-bifurkatur (med Nimodipin-infusionen). Det hele fikseres på låret og pakkes sterilt ind

Sheathen i arterie femoralis pakkes sterilt ind og efterlades med flush med Heparin. Benet skal være strakt så længe sheathen ligger.

Transkraniel Doppler kontrol hver 12 time.

Patienten neuro- og kredsløbsobserveres efter vanlig standard. Ved hypotension ifm. indgift af Nimopidin da reduktion af infusionshastighed.

Efter 24 timer (20 – 28 timer) skiftes sheath i arterie femoralis over en ny guide og der gøres kontrol- arteriografi i relevante kar. Hvis vasospasmer er reduceret betydeligt, og kliniske symptomer forbedres, afsluttes behandlingen. Ellers fortsættes i 24 timer. Der kan eventuel foretages justering af mikrokateterets placering.

Ny kontrolarteriografi efter 48/72 timer.

 

Der fortsættes under og efter CLIAN behandling med lavmolekylær Heparin i sædvanlig terapeutisk dosis.

 

4.3 Mad og drikke

Patienten må ikke spise eller drikke minimum 2 timer efter indgrebet. For patienter med descendering i bevidsthedsniveau eller forestående intubation fastholdes faste.

 

4.4 Mobilisering

Patienter med liggende sheats skal være TL med hovedgærdet eleveret maks. 20 grader

Patienten skal vendes over akse og må ikke bøje i lysken.

5. Embolisering af næseblødning

Hos patienter hvor el-koagulation eller tamponade ikke har haft effekt.

Der emboliseres kun i kar fra a. carotis externa og ofte på begge sider, da septum nasi kan forsynes fra begge sider.

Evt. næsetamponade skal blive liggende i 24 timer efter embolisering.

 

5.1 Registrering og dokumentation

Patienten registreres i AS400 og Koorint.

Som udgangspunkt 4 timers observation, med dokumentation på anæstesiskema.

Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestatus i CCS.

 

5.2 Observationer og forholdsregler

 

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

 

Pupiller, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration, og SaO2 kontrolleres hvert 15. minut de første to timer. Herefter hver ½ time. Patienten vurderes neurologisk med GCS en gang i timen.

Hovedgærdet må eleveres til maks. 30 grader.

Efter anlæggelse af Angioseal/Exoseal skal benet holdes i ro 2 timer.

 

Nogle patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning Procedurer for anvendelse af Femostop

Alle patienter skal være TL 1 time efter seponering af Femostop.

 

Patienten skal blive på NOTIA i min. 4 timer eller efter ordination.

 

5.3 Mad og drikke

Patienten må ikke spise eller drikke minimum 2 timer efter indgrebet. For patienter med descendering i bevisthedsniveau eller forestående intubation fastholdes faste.

 

5.4 Komplikationer og bivirkninger

Lyskehæmatom

Dissektion af karvæg

I sjældne tilfælde forekommer forbindelse mellem a. carotis externa og interna således, at partikler af den vej kan komme ind i hjernens kar og give embolier

Risiko for varige mén er ca. 3-4 %

 

Referencer

Neurointervention - Aalborg UH - Dokumentsamling

 

Klinisk Neurologi og neurokirurgi. Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris, Per Soelberg Sørensen. 6. Udgave, FADL´s Forlag 2015 s. 303-304.