Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuroradiologisk interventionsbehandling, postoperative observationer og pleje afsnit NOTIA

 

Generelt

Alle patienter monitoreres og neuro-observeres som vanligt.

Indstikstedet i a. femoralis eller a. carotis observeres for blødning. Indstik i huden og arterien ligger ikke over hinanden, hvilket er væsentlig når der skal komprimeres. Ofte ligger indstik i karet over indstik i huden. Alle patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op ved behov.

Femstop seponeres iht. PRI-dokument Anvendelse af Femo-stop i TIA

Evt. liggende sheaths seponeres af radiolog inden udskrivelse til stamafsnit.

Postoperative ordinationer på anæstesiskema følges. Forbliver patient i NOTIA i over 24 timer ordineres og godkendes medicin i Columna-medicin af anæstesiolog.

Beskrivelse af den udførte intervention findes under ”kliniske oversigter” og ”svar på undersøgelser”.

Sygeplejefagligdokumentation skrives i ”postoperativ sygeplejestatus” i CCS.

Trombektomi

 • • Endo vaskulær trombektomi (EVT)
  Intervention ved iskæmisk apopleksi, hvor trombolyse ikke er fundet effektiv eller relevant.
  Tromben fjernes mekanisk gennem indstik i a. femoralis. Behandlingen udføres inden 24 timer fra symptomdebut.
  Ved behandlingens afslutning måler radiografen ACT-niveau og ud fra dette planlægges afslutningen af indgrebet ud fra følgende muligheder:

 • • Device (AngioSeal, Femostop) anlægges mhp. hæmostase over indstikssted i a. femoralis

 • • Sheathen fjernes på interventionsstuen med efterfølgende kompression i 15 minutter

 • • Sheathen efterlades til senere fjernelse på NOTIA, patienten må ikke bøje i hoften.
  Seponering af sheathen er lægeopgave

 • • Ved punktur i a. radialis og a. carotis ligges individuel plan ved neuroradiolog

 • • Ved anlæggelse af TR band følges instruks fra neuroradiolog med hensyn til deflatering

 

Alle patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning. Dette forgår iht. PRI-instruks Anvendelse af Femo-stop i TIA

 

Bøjlen fra Femostoppet kan forsage tryk!

 

Alle patienter skal være TL 1 time efter seponering af femostop.

Indlæggelse og dokumentation

 • • Indlægges i AS400 og Koorint

 • • Som udgangspunkt 4 timers observation, med dokumentation på anæstesiskema. Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestatus i CCS

 • • Intuberede patienter indlægges som regulære intensiv patienter

Observationer

 • • Kontrol af puls, BT og GSC hvert kvarter de første 2 timer

 • • Indstikstedet observeres for blødning og hæmatomdannelse. Ved behov for komprimering, vær da opmærksom på at indstikstedet i huden ofte ligger lavere end indgangen i arterien

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45° efter individuelt ønske. Medmindre sheaten ikke er seponeret, da fladt TL.

 • • Benet holdes i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal

 • • Femostop seponeres ith retningslinje Anvendelse af Femo-stop i TIA eller i henhold til ordinationer fra interventionsstuen

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 4 timer. Der kan dokumenteres i postoperativ sygeplejestatus i CCS

Mad og drikke

Patienten må gerne spise og drikke umiddelbart efter indgrebet. Agtpågivenhed i forhold til svælgparese. Patienter med descendering i bevisthedsniveau eller forestående intubation holdes fastende.

Coiling af aneurisme

 • • Akut blødende aneurisme (varmt aneurisme)

 • • Ikke blødende aneurisme (koldt aneurisme)

 • • Arterielle udposninger. Lokalisationen er oftest i arterieforgreninger, primært i relation til Circulus Willisi

Indlæggelse og dokumentation

 • • Indlægges i AS400 og Koorint

 • • Som udgangspunkt 4 timers observation, med dokumentation på anæstesiskema. Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestatus i CCS

 • • Intuberede patienter indlægges som regulære intensiv patienter

Observationer

Af hensyn til coil/stent behandling

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45o efter individuelt ønske

 • • Indstikstedet observeres for blødning og hæmatomdannelse. Ved behov for komprimering, vær da opmærksom på at indstikstedet i huden ofte ligger lavere end indgangen i arterien

Patienter, der ikke skal forblive hepariniserede

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 4 timer

 Patienter, der skal forblive hepariniserede

 

Alle patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning. Dette forgår iht. PRI-instruks Anvendelse af Femo-stop i TIA

 

Bøjlen fra Femostoppet kan forsage tryk!

 

Alle patienter skal være TL 1 time efter seponering af femostop.

Mad og drikke

Patienten må gerne spise og drikke, dog fastende i tilfælde af descendering i bevisthedsniveau eller ved forestående intubation.

Komplikationer og bivirkninger

 • • Lyskehæmatom

 • • Cerebral emboli

 • • Dissektion af karvæg

 • • Blødning ved ruptur af aneurisme

 • • Risiko for varige mén er ca. 3-4 %

 • • Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen

Embolisering af AVM

AVM – arterio-venøs-malformation

 

En del patienter holdes sederet og intuberet i 24 timer postoperativt.

Indlæggelse og dokumentation

 • • Indlægges i AS400 og Koorint

 • • Vågne patienter observeres 4 timer, med dokumentation på anæstesiskema. Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestauts i CCS

 • • Intuberede patienter indlægges som regulære intensiv patienter

 

Alle patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning. Dette forgår iht. PRI-instruks Anvendelse af Femo-stop i TIA

 

Bøjlen fra Femostoppet kan forsage tryk!

 

Alle patienter skal være TL 1 time efter seponering af femostop.

Observationer og forholdsregler

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol

 • • Indstikstedet observeres for blødning og hæmatomdannelse. Ved behov for komprimering, vær da opmærksom på at indstikstedet i huden ofte ligger lavere end indgangen i arterien

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45° efter individuelt ønske

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal

 • • Femostop seponeres ith retningslinje Anvendelse af Femo-stop i TIA

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 4 timer

Mad og drikke

Patienten må gerne spise og drikke, dog fastende i tilfælde af descendering i bevisthedsniveau eller ved forestående intubation.

Komplikationer og bivirkninger

 • • Patienter, der er emboliseret med Squid, Phill eller Onyx, vil udånde DMSO det første døgn. Dette er en ildelugtende svovlforbindelse, som kan lugte kraftigt

 • • Lyskehæmatom

 • • Cerebral emboli

 • • Dissektion af karvæg

 • • Lukning af normale kar, der afgår i kanten af AVM

 • • Blødning fra AVM, som kan opstå, hvis AVM ikke tåler ændringerne i blodgennemstrømningen

 • • Risiko for varige mén er ca. 3-4 %

 • • Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen

 • • Kontrol CT-cerebrum efter 24 timer, herefter stillingtagen til evt. vækning

Intra-arterial infusion af Nimodipin ved vasospasmer

(Continuous local intra-arterial nimodipine infusion, CLIAN

Indlæggelse og dokumentation

 • • Patienterne er indlagt i NOTIA under hele behandlingen. Indlægges i PAS og Koorint

 • • Observeres på observationsskema 

Den traditionelle behandling/profylakse af akut cerebral vasospasme (CV) er peroral eller intravenøse Nimodipin. En mindre gruppe patienter responderer ikke på den behandling. Hos patienter, der udvikler symptomer på cerebral iskæmi, på trods af behandling med Nimodipin, kan inddragelse af kontinuerlig lokal intra-arteriel infusion af Nimodipin overvejes og/eller angioplasty. 

Indikation for interventionsbehandling stilles af neurokirurg, neuroanæstesiolog og neuroradiolog.

Observationer og forholdsregler

 • • Nimodipin sættes til kontinuerlig injektion med 2 ml/time = 0,4 mg Nimodipine /time unilateralt eller 1,5 ml/time =0,3 mg Nimodipine bilateralt. Infusionen fortsættes på afdelingen til næste dags kontrol-arteriografi

 • • Nimopidin skal lysbeskyttes og gives i PVC-fri slanger. Holdbarhed er 10 timer efter anbrud

 • • Envoy eller Neuron kateteret efterlades i arteria carotis interna med flush uden heparin og mikrokateret efterlades i t-bifurkatur (med Nimodipin-infusionen). Det hele fikseres på låret og pakkes sterilt ind

Sheathen i arterie femoralis pakkes sterilt ind og efterlades uden flush. Benet skal være skrakt sålænge sheathen ligger

 • • Patienten skal have transkraniel Doppler kontrol hver 12 time

 • • Patienten neuro- og kredsløbsobserveres efter vanlig standart. Ved hypotension ifm indgift af nimopidin da reduktion af infusionshastighed

 • • Efter 24 timer (20 – 28 timer) skiftes den efterladte sheath i arterie femoralis over en ny guide og der gøres kontrol- arteriografi i relevante kar. Hvis vasospasmer er reduceret betydeligt, og kliniske symptomer forbedres, afsluttes behandlingen. Ellers fortsættes yderlig i 24 timer. Der kan eventuel foretages justering af mikrokateterets placering. Det diagnostiske kateter fjernes og sheathen efterlades igen uden flush

 • • Ny kontrolarteriografi efter 48/72 timer

 

Der fortsættes under og efter CLIAN behandling med lavmolekylær Heparin i sædvanlig terapeutisk dosis.

Mad og drikke

Patienten må gerne spise og drikke, dog fastende i tilfælde af descendering i bevisthedsniveau eller ved forestående intubation.

Mobilisering

Patienter med liggende sheats skal være TL med hovedgærdet eleveret max 20 grader. Patienten skal vendes over akse og må ikke bøje i lysken.

Embolisering af næseblødning

 • • Hos patienter hvor el-koagulation eller tamponade ikke har haft effekt

 • • Der emboliseres kun i kar fra a. carotis externa og ofte på begge sider, da septum nasi kan forsynes fra begge sider

 • • Evt. næsetamponade skal blive liggende i 24 timer efter embolisering

Indlæggelse og dokumentation

 • • Indlægges i AS400 og Koorint.

 • • Som udgangspunkt 4 timers observation, med dokumentation på anæstesiskema. Inden udskrivelse laves postoperativ sygeplejestauts i CCS.  

 

Alle patienter kommer med anlagt Femostop, som kan pumpes op i tilfælde af blødning. Dette forgår iht. PRI-instruks Anvendelse af Femo-stop i TIA

Bøjlen fra Femostoppet kan forsage tryk!

 

Alle patienter skal være TL 1 time efter seponering af femostop.

Forholdsregler/kontrol

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45° efter individuelt ønske

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 4 timer

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

 

Mad og drikke

Patienten må spise og drikke efter undersøgelsen/behandlingen.

 

Komplikationer og bivirkninger

 • • Lyskehæmatom

 • • Dissektion af karvæg

 • • I sjældne tilfælde forekommer forbindelse mellem a. carotis externa og interna således, at partikler af den vej kan komme ind i hjernens kar og give embolier

 • • Risiko for varige mén er ca. 3-4 %

 • • Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen

Referencer

Neurointervention - Aalborg UH - Dokumentsamling Klinisk Neruologi og neurokirurgi. Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris, Per Soelberg Sørensen. 6. Udgave, FADL´s Forlag 2015 s. 303-304.