Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cholecystectomi laparoskopisk eller åben kirurgi, forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Formål med operationen

Fjernelse af galdeblæren som følge af akut cholecystitis eller recidiverende galdestensanfald.

Eventuel foretages der peroperativ cholangiografi og ERCP.

Definition

 • • Cholangiografi: En røntgenundersøgelse hvor man ved hjælp af kontraststof, kan se galdeblære og galdevejene.

 • • ERCP er en forkortelse for Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi.

Præoperativt tilsyn

Præoperativt anæstesitilsyn i A-anæstesi

Standard Præmedicin

BAC-test

Patienten informers om

 • • Præoperativ TAP blokade

 • • Ved konvertering evt. postoperativ anlæggelse af epiduralkateter som smerteterapi

 • • Patienten orienteres om kvalmeforebyggelse, evt.skuldersmerter som følge af insuffleret CO2

Standardfremstilling og forberedelse

Se Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

Ved åben kirurgi

Ultralyd

20 ml sprøjte 22G-80 mm blokadenål, 1/4 % Marcain c. adrenalin, mediswabs

Ved åben og laparoskopisk adgang

 • • Ventrikelsonde

 • • Tre pumper minimum

 • • Mistral varmetæppe samt oesophagusføler

 • • NMT

 • • Ved peroperativ cholangiografi, blyforklæde/halsbeskyttelse

Modtagelse af patient

Monitorering

 • • Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard og efter ordination

 • • Temperatur

 • • NMT (ved akut indledning med Suxamethon og ved relakseret patient)

Overordnede lejringsprincipper

Rygleje. Patienten lejres peroperativt i anti-trendelenburgsleje og lejet vippes en anelse til venstre. Husk lår-rem og remme om armene.

Lejringen kontrolleres og dokumenteres peroperativt.

Anæstesi

 • • Anæstesi i A-anæstesiafsnit

 • • Indledning og anæstesi efter ordination

 • • Patienten intuberes

 • • Ved laparoskopi, er omhyggelig kontrol af tubeplacering nødvendig pga. af risiko for bronkial intubation under pneumo peritoneum (diaphragma presses op)

 • • Efter induktion nedlægges ventrikelsonde

 • • Anlæggelse af mindst to velfungerende venflon

 • • Mistral varmetæppe på overkroppen

 • • NMT (spørg kirurg om patienten skal relakseres)

 • • Ved planlagt laparoskopisk operation anlægges rutinemæssigt Subcostalt TAP-blok. Dette gøres af anæstesilægen umiddelbart efter intubation og inden afspritning og afdækning.

 • • TAP-blokade og -kateter

 

Ved åben kirurgi

Opstart peroperativ epiduralanalgesi. se Epidural analgesi i A-anæstesi

Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi

Peroperativ væsketerapi

Restriktivt 3ml/kg/t og efter ordination. (Ved laparoskopisk indgreb kan der den første time gives op til 10 ml/kg)

Anvend varme væsker.

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

 • • Har patienten ikke fået Paracetamol i præ., gives dette 15-20 min. Inden operationens afslutning.

 • • Fentanyl i.v. efter ordination (Fentanyl 1-4 µg/kg)

 • • 30 mg Toradol i.v. (spørg kirurgen inden)

Laparoskopiske indgreb har høj frekvens af postoperativ kvalme og opkastning (PONV).

 • • 4 mg Ondansetron

 • • DHB 0,25 mg i.v.

 • • Kirurgen anlægger lokalanalgesi 1/4 % Marcain i porthullerne.

 

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Postoperative ordinationer og observationer

Referencer og øvrige henvisninger

Dokumentsamling i A-anæstesi

ERCP- Endoskopisk retrograd cholangio-pancreaticografi

Intravenøs lipidbehandling ved forgiftning med lokalanalgetika

Galdeoperation- pleje af patienter, som har fået foretaget laparoskopisk galdeoperation