Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

K-kir., ACIF og hemifacetektomi

Beskrivelse
 

ACIF - Anterior Cervical Intercorporal Fusion.

Forfra fjernelse af diskusprolaps og isættelse af titanium-prop eller PEEK (plastik materiale) - prop (C1 - C7).

Hemifacetektomi

Bagfra fjernelse af diskusprolaps på hals (C1 – C7).

Indikation

Paræstesier, sensibilitetsudfald, motoriske udfald, afsvækkede reflekser og smerter i forskellig grad, lokaliseret til hals, skulder, arme og hænder, dette ses ved cervikal diskusprolaps eller osteokondrose (kaldes også Cloward operation).

Ved hemifacetektomi foretages operationen i bugleje med hovedet fikseret med tre skruer.

Basisobservation/-pleje

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Patienten skal observeres i minimum 2 timer og være helt vågen, før denne udskrives.

Udvidet observation/pleje

Respiration

  • • Hørlig/besværet respiration: Stridor eller hæshed kan evt. skyldes blødning/hævelse med risiko for kompression af trakea

Hvis mistanke, da grundig observation, da luftveje pludseligt kan lukkes med akut behov for intubation og udtømning af hæmatom.

Ved komplikationer med luftveje tilkaldes anæstesilæge og kirurg akut.

Neurologisk

Ved hemifacetektomi er behov for halskrave vurderet af kirurg. Hvis behov, har patienten kraven med fra operationsstuen. Halskraven må løsnes indimellem, men kun i fladtliggende rygleje.

Der observeres for gennemsivning, hævelse og hæmatom. Ved blødning kontaktes kirurg.

 

  • • Observer om patienten kan bevæge arme/ben, fingre/tæer

  • • sensibilitet

  • • paræstesier

  • • muskelkraft

 

Ovenstående set i forhold til præoperativt.

Dræn

  • • Kan have flaskevakuumdræn. Noter farve, mængde. Sikre, at der er vakuum på drænet.

  • • I tilfælde af rigelig produktion fra dræn kontaktes kirurg.

Synkesmerter

  • • Kan forekomme, da oesophagus holdes lidt til side under operationen

Lejring

Hvis der ikke er ordineret andre postoperative forholdsregler, skal patienten være eleveret 30-40 oC i sengen, for at forebygge hævelse/ødem.

Vending skal foregå over patientens egen akse.

Må gerne lejres i sideleje.

Smertebehandling

Ordineres af anæstesilæge i henhold til opvågningsafsnittets rammeordination. Se ”patientbehandling i opvågningsafsnittet”

En individuel plan for smertebehandling kan være ordineret

Udskrivelse

Som hovedregel kan disse patienter udskrives efter udskrivningskriterierne for opvågningsafsnittet. Se Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Patienten ledsages altid til stamafdeling, da indgrebet er foretaget tæt på luftveje.