Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Distal radius-fraktur for voksne (DS525)

Beskrivelse

Nærværende instruks erstatter alle andre instrukser vedrørende behandling af distal radius fraktur for voksne i RN.

Målgruppe – modtagelse

Alle læger og sygeplejersker (klinisk personale) i Ortopædkirurgien og akutmodtagelser samt ergo- og fysioterapiafsnit i RN.

Formål

Ensretning og optimering af behandling af patientgruppen i RN.

Definition af begreber

”Voksne patienter” forstås som tilstedeværelse af ”lukkede epifyseskiver på røntgen”. Hvis epifyseskiven er åben anvendes instruks for behandling af børnefraktur, og pt. henvises til Børnesektoren.

 

KK:

Klinisk kontrol

AP-billede:

Røntgen taget som anterior-posterior optagelse

PA-billede:

Røntgen taget som posterior-anterior optagelse

DRUJ:

Distale radio-ulnare joint

NKR:

National klinisk retningslinje

GOP:

Genoptræningsplan

 

 

 

NKR-kriterierne for disloceret fraktur følges, det vil sige: ulnar varians > 2 mm o/e - inkongruens i DRUJ,

2 mm spring i ledflade > 10 gr dorsalvinkling i forhold til vinkelret (se røntgen herunder)

 

 

Billede 16

Billede 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 23

Billede 27

PA, AP ell. lateral billede: Spring i lefladen eller depression af ledflade. Mål den største afstand. Overvej CT-scanning.

I praksis accepteres ledspring under 2 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1

Lateral billede: Tegn en Længdegående linje i radius, en vinkelret linje herpå samt en linje gennem dorsale og volare spids af distale radius. Vinklen mellem de sidste 2 linjer udmåles. Anatomisk stilling er 12 + 3,5 gr volar vinkling af ledfladen. Hvis ledfladen er lig den vinkelrette linje er frakturen således 12 gr dorsalt vinklet. I praksis accepteres en stilling i vinkelret.

 

       

 

 

 

Fraktur

 

Ledinvolvering

Behandling

1 + 2.

Colles fraktur

(DS525B)

1.

Udisloceret

1a.

Ekstraartikulær

Dorsal gipsskinne i 5 uger.

Fjernes ved e.l.

1b.

Intraartikulær

Dorsal gipsskinne. Rtg. 10-12 dage.

Afsluttende KK uden rtg.*

5 uger.

2.

Disloceret

2a.

Ekstraartikulær

Reponeres i LA til:

  • • 1a: dorsal skinne med rtg. 10-12 dage og afsluttende KK uden rtg.* 5 uger

  • • Hvis fortsat 2a, da OP**

2b.

Intraartikulær

Reponeres i LA til:

  • • 1b: dorsal skinne med rtg. 10-12 dage og afsluttende KK uden rtg.* 5 uger

  • • Hvis fortsat 2b, da OP**

3.

Smiths

og

Bartons fraktur

(DS525A)

cid:image002.png@01D4444C.7233AEE0

Volarvinklet distal radius (omvendt Colles)

(ses på lateral billede)

Evt. reponering:

Dorsal skinne og ophængning til hånd-rtg. mhp. på OP**

Billede 15

Fraktur volare ledflade

(ses på lateral billede)

4.

Chaufførs fraktur

Billede 196

Fraktur af proc. styl. radius

(ses på PA-billede)

1b: Som overfor, men fokus på SL-leddet ift. knogleafstand

2b: indlægges til OP**

Rtg*: Røntgen ved afsluttende KK kun efter konkret vurdering.

OP**: Skadekort og indlæggelsesjournal udfærdiges mhp. indlæggelse og operation.

 

 

Når der efter håndrøntgenkonference i Farsø besluttes OP i Farsø, udfyldes OP-skema (papir/elektronisk), og der laves kort notat i journalen. Hvis der planlægges OP i Thisted eller Hjørring udfyldes OP-skema lokalt.

Når der i Hjørring eller Thisted efter konference besluttes OP, meldes patienten hertil og operatørsamtale udfyldes i EPJ jf. lokal vejledning. Hvis behov for OP i Farsø kontaktes sygeplejerske på tlf. 97653400, mhp. OP-booking. Journal og OP-skema udfyldes.

Ambulant(e) kontrol(ler) planlægges hvor, patienten er opereret, og efter konkret vurdering eventuelt ved håndsektoren i Farsø.

 

Ergoterapi følger bopælsadressen, da der er ergoterapi på (næsten) alle RN-sygehuse.

 

Ved OP anvendes som udgangspunkt en volarskinne, men efter konkret vurdering også dorsal skinne, ekstern fiksation, k-tråde eller kombinationer heraf.

 

Gældende for AAUH Thisted og Farsø: Ved stabil osteosyntese med volarskinne ses pt. efter 2 uger til kontrol med suturfjernelse og skift til håndledsortose og igangsætning i 1) Aalborg Ergoterapi amb., 2) Farsø Ergoterapi amb., 3) Thy Ergoterapi. Efter 5 uger ses pt. til en afsluttende kontrol uden rtg. ved håndterapeutisk ambulatorie, AAUH Farsø med vurdering af GOP. Sekretær laver standardhenvisning til ergo efter lægens plan i operationsnotatet.

 

Gældende for Regionshospital Nordjylland, Hjørring: Efter 2 uger tid i sygepleje-amb. til suturfjernelse og tid i ergoterapien til skift til håndledsortose og igangsætning. 5 ugers lægekontrol jf. lokal instruks.

 

 

Der laves ikke røntgenkontrol efter stabil volar skinneosteosyntese som standard, men peroperative billeder skal foreligge. Røntgen bestilles efter konkret vurdering.

 

Referencer

Referenceprogram vedrørende colles-frakturer, nr. 14, 2001

NKR for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur), 2014

Behandlingsinstruks for håndskader, Ortopædkirurgi OUH, 22.04.2014

 

 

 

4.9.2018

Udarbejdet af håndkirurgerne og ergoterapeuter RN.

Godkendt af specialeansvarlig overlæge Poul Verner Madsen.