Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ urinretention POUR

 

Beskrivelse

Patientens urinudskillelse vurderes som led i opholdet i opvågningsafsnittet. Formålet er at vurdere nyrefunktionen og samtidigt forebygge POUR.

Patienter over 15 år uden kateter à demeure (KAD) skal inden for de første 60 minutter efter ankomst til

opvågningsafsnittet vurderes mhp. om de skal blæreskannes. Ved lang operationstid, stor væskeomsætning, EDK/spinal, eller nedsat nyrefunktion skal graden af blærefyldning afklares hurtigst muligt.

Patienter med vandladningstrang eller et blærevolumen over 500 ml tilbydes toiletbesøg, kolbe, bækken eller evt. bækkenstol.

Ved blærevolumen over 800 ml foretages steril intermitterende kateterisation (SIK), medmindre patienten straks kan lade vandet. Der foretages altid SIK ved smertefuld vandladningstrang hos patient, uden evne til vandladning og skanningsvolumen >300 ml (ved tvivl kontaktes anæstesilægen).

Handlingsplan

Skanningsvolumen ved ankomst

(<60 minutter efter ankomst)

Handling

<200 ml

Re-skanning inden tre timer

>200 ml

Re-skanning inden to timer

>300 ml

Re-skanning inden en time

>500 ml

Tilbyde bækken/kolbe og afvente vandladning

>800 ml

Steril intermitterende kateterisation (SIK)

 

Patienter der er blæreskannet, reskannes ved udskrivning fra opvågningsafsnittet, medmindre patienten indenfor de sidste 60 minutter er blæreskannet eller har præsteret en relevant spontan vandladning.

Ved helt korte og små operative indgreb (<45 min), med tilsvarende kort observationstid i opvågningsafsnittet, kan blæreskanning fraviges, mod at der følges op på vandladningsevnen på stamafdelingen.

Blæreskanning, vandladning og evt. SIK noteres på opvågningsskemaet og rapporteres til stamafdelingen.

 

POUR registreres som utilsigtet hændelse ved blærevolumen væsentligt over 800 ml. Det noteres, hvilket indgreb patienten har fået foretaget, samlet væskeindgift og operationstid mv. Indberetning af utilsigtet hændelse efter vanlige retningslinjer.

Børn og postoperativ urinretention POUR

Børn under 15 år blæreskannes ikke rutinemæssigt, hvorfor information om sidste præoperative vandladning er vigtig.

Børn skal blæreskannes, hvis der er mistanke om POUR.

Blæreskanning af børn kan foretages helt ned til 0 år, dog kan små blærevolumen være unøjagtige.

Maksimalt tilladelig blærevolumen = alder x 30 + 30 ml.

Ved blærevolumen over det tilladelige skal anæstesilæge kontaktes med henblik på videre plan.

Ved stillingtagen til SIK på børn vurderes det af anæstesilægen, om kirurgisk afdeling skal kontaktes mhp. at lægge kateter, så det bliver mindst muligt traumatisk for barnet.

Vejledende kateterstørrelser:

 • • 6 french under 10 kg.

 • • 8 french 10-25 kg.

 • • 10 french over 25 kg.

Blæreskanning af patient med KAD/suprapubisk kateter

Formål

At sikre frit afløb fra urinblæren.

Mål

At identificere afløbshindring, minimere kateterskylning, infektionsrisiko samt identificere evt. kirurgisk blødning.

Problemstilling

Hos patienter med KAD/suprapubisk kateter kan der også opstå problemer med blæretømning. Symptomer kan være:

Smertefuld vandladningstrang.

Manglende urin i kateterpose.

Abdominal udfyldning svarende til blæren.

Handlingsplan

 • • Kontroller at kateterballonen ikke er overfyldt (normalt 5-7,5 ml).

 • • Kontroller at der ikke er knæk på kateterslanger/under forbindingen.

 • • Kontroller for vandlås.

 • • Kontroller for afklemning.

 • • Udregn væskebalance.

 • • Blæreskan.

Ved blæreskanning af >100 ml urin foretages skylning af kateteret med 50 ml sterilt NaCl.

Ved manglende urin i kateterposen, og tom blære ved blæreskanning, kontaktes anæstesilæge omkring

væskebalance.

Ved udfyldning svarende til blære, men tom blære ved blæreskanning tilkaldes anæstesilæge eller kirurg med henblik på vurdering af evt. blodansamling.

Seponering af KAD

Patienter der har permanent KAD skal selvfølgelig beholde dette. Hvis KAD udelukkende er lagt for at monitorere ustabil patient, eller pga. langvarigt forløb, kontaktes ansvarlige anæstesilæge mhp. at seponere kateter så snart det er muligt.

Hvis KAD er anlagt perioperativt pga. central blokade overvejes seponering af KAD så snart den motoriske blokade letter, helst inden patienten forlader opvågningen. Patienten følges derefter med blærescanning.

Definitioner

POUR: Patient med blærevolumen over 800 ml, uden evne til spontan vandladning.

Residualurin: Resturin over 100 ml efter spontan vandladning.

Ved en “relevant spontan vandladning” forstås: En naturlig vandladningstrang, som fører til spontan vandladning i sædvanlig hastighed og i en mængde svarende til tiden siden sidste blæretømning. Efter vandladningen er patienten fri for vandladningstrang og blæresymptomer i øvrigt.

POUR-symptomer

 • • Smerter og/eller trykken over symfysen.

 • • Vandladningstrang.

 • • Pollakisuri.

 • • Drypinkontinens.

 • • Takykardi og/eller hypertension.

 • • Kan være diffuse symptomer, uro, konfusion, kvalme.

 • • Kan være asymptomatisk.

Diagnose: Blæreskanning eller engangskateterisation (SIK).

Formål

At forebygge og undgå POUR.

Referencer

Postoperative Urinary Catheterization Thresholds of 500 versus 800 ml after Fast-track Total Hip and Knee

Arthroplasty: A Randomized, Open-label, Controlled Trial.

Instruksen er i alt væsentligt inspireret og kopieret fra Rigshospitalets vejledning om POUR.