Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af PVK-anlæggelse via Columna Opgavesystem, gældende for Aalborg Universitetshospital matrikel Syd

Beskrivelse

Opgaven med anlæggelse af PVK varetages primært af stamafsnittets personale, men i de tilfælde, hvor der er særlige udfordringer, kan anæstesisygeplejerske bestilles via opgavesystemet til anlæggelse af PVK på de stamafsnit, der har tilhørsforhold på matrikel syd og Medicinerhuset. Det udgående team vil referere til Anæstesi på matrikel Syd.

Opgavesystemet erstatter den tidligere anvendte telefonrekvisition, hvorfor alle anmodninger om PVK-anlæggelse skal ske via Columna Opgavesystem, fraset akutte anlæggelser af PVK samt i tidsrummet fra kl. 22.00-07.15.

For at rekvirere en PVK-anlæggelse

Vælg Columna opgavesystem på PC-skrivebordet eller i Windows menu Billede 16

Billede 1

Vælg afsnit Syd

Billede 13

Tilpas evt. telefonnummer og bekræft

Billede 14

For at se afsnittets allerede bestilte PVK-anlæggelser vælges ”Vis nuværende opgaver” samt ”Anæstesi” i Menuen

Billede 9

 

For at rekvirere anlæggelse af PVK, tryk på + for at vælge ”Anæstesi”

Billede 5

Udfyld rekvisitionen

 

Billede 12

Kommentarfeltet kan anvendes til væsentlige oplysninger til anæstesisygeplejersken, f. eks. at der sidste gang blev anvendt ultralyd i forbindelse med PVK-anlæggelse.

 

Prioritering er listet ud fra, at normal er i tidsintervallet på fra nul til tre timer, gående fra det tidspunkt bestilleren har angivet, at patienten er klar, og hvis det er muligt for anæstesisygeplejersken.

Haster er i tidsintervallet fra 0 til en time fra det tidspunkt bestilleren har angivet, at patienten er klar, hvis det er muligt for anæstesisygeplejersken.

Ved akut skal der ALTID ringes på DECT-nummer for at aftale nærmere. Stamafsnittet skal herefter oprette opgaven i opgavesystemet, som en hasteopgave. Hvis dette ikke er muligt, skal patientoplysninger (label) samt oplysninger om, hvor patienten befinder sig, være tilgængeligt for anæstesisygeplejersken.

AH-anæstesi telefon 61688

TV-anæstesi 61720

OK-anæstesi 61620

Fra kl. 22.00 til kl. 07.15 skal PVK-anmodning ringes til informationen.

 

En bestilt opgave kan redigeres eller slettes.

Dobbeltklik på den ønskede opgave for at åbne opgaven. I de 3 prikker i øverste højre hjørne findes valgmulighederne Rediger og Slet

Billede 3

Definition af begreber

Opgavesystem: Anæstesiafdelingens arbejdsredskab til overblik over og fordeling af opgaver bestilt af rekvirenter på Aalborg Universitetshospital, Syd.

Indikatorer og tærskelværdier

Anæstesi Syd fører statistik over antallet af PVK-anlæggelser. Indsamlede data samles og registreres i PAS af lægesekretærerne tilknyttet Anæstesi og Intensiv Syd.

Ved bestilling af opgaven via opgavesystemet vil der kunne trækkes data ud af systemet mhp. evaluering og vurdering. 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale, der skal rekvirere PVK-anlæggelse ved anæstesisygeplejerske.

Formål

Formålet med projektet er, at etableret en digitaliseret bestillingsprocedure, som kan være med til at effektivisere brugen af ressourcer i form af personale og utensilier. Dette giver mulighed for en optimering af arbejdsgange med mere planlægning, mindre uro for anæstesipersonalet og bedre kvalitet i opgaverne til gavn for patienterne.