Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af positionstræner, Søvncenter Nord

Kriterier for behandling med positionstræner

 • • AHI 5-20

 • • Patienter, som ikke kan medvirke til CPAP-behandling – og som har et højt AHI, der er positionelt udløst

 • • AHI skal være mindst dobbelt så højt i rygleje som i andre positioner

 • • Patienten kan sove i sideleje

 

Kontraindikationer

 • • Pacemaker

 • • Central søvnapnø

 • • Kendt kronisk hjertesvigt

 • • Andre søvnsygdomme som fx narkolepsi og parasomni

 

Inden udlevering af positionstræner

 • • Forundersøgelse ved læge

 • • Patienten har inden udleveringen haft en lægelig forundersøgelse, hvor det er vurderet, at patientens søvnapnø er positionelt udløst og kan behandles med en positionstræner

 • • Apparatet kan dog også udleveres af sygeplejersken, uden at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende apparat, som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning

 • • CRM-måling skal være foretaget

 • • Patienten skal have udfyldt ESS

 • • Patienten skal have udfyldt spørgeskema fra Søvncenter Nord

 

Forberedelse til udlevering af positionstræner v/sygeplejerske

 • • Der læses om patienten i Clinical, journalbilagsmappe eller i gammel VIPS, så man har sat sig ind i patientens forløb

 • • Patientens CPR-nummer samt nummeret på apparatet registreres på sedlen til Det Centrale Hjælpemiddeldepot

 

Information til patienten

Vejledning til behandling med positionstræner

 • • Bæltet placeres rundt om brystkassen, under brystet

 • • Lommens åbning skal være midt på overkroppen og vende opad

 • • Enden af bæltet sættes gennem spændet, og bæltet strammes, så det føles bekvemt

 • • Positionstræneren kommes ned i bæltets lomme

 • • Pilen bag på positionstræneren skal pege op mod patientens ansigt

 • • Den grå bagside skal vende ind mod kroppen

 • • Rumtemperaturen skal være mellem 10-40 grader

 

Tænd og sluk

TÆND

 • • positionstræneren ved at trykke på on/off-knappen én gang

 • • Lyser positionstræneren grønt, har den batteri nok til behandling

 • • Lyser positionstræneren orange, skal den oplades

 • • Husk at lukke gummidækslet

 

SLUK

 • • positionstræneren ved at holde on/off-knappen nede, indtil lysindikatoren holder op med at blinke hvidt

 • • Husk at lukke gummidækslet

 

PAUSEFUNKTION

 • • Hvis man vågner i løbet af natten, kan man aktivere en pausefunktion, der har en varighed på 20 minutter

 • • Dette gøres ved at ligge på ryggen og dreje positionstræneren i bæltet 90 grader og herefter sætte den på plads igen

 

 

Vibrationssignal

 • • For at du skal have tid til at falde i søvn, udsender positionstræneren ingen vibrationer de første 30 minutter

 • • De første 2 dage måler positionstræneren, hvor meget du sover i rygleje

 • • Herefter vil positionstræneren i 7 dage gradvis nedsætte antallet af gange, du sover på ryggen

 • • Positionstræneren afprøver forskellige vibrationer og finder den vibration, som passer bedst til dig

 • • Efter denne tid vil positionstræneren gå over i behandlingsfasen og give dig et vibrationssignal, når du lægger dig på ryggen

 

Opladning

 • • Oplad batterierne i 2 timer mindst en gang om måneden

 • • Oplad batterierne fuldt en gang hver 6. måned

 • • USB-kablet bruges til at oplade positionstræneren

 • • Man kan oplade fra et stik eller fra computeren

 • • Oplad ikke positionstræneren, imens den er i bæltet

 

Aflæsning af data

 • • Aflæs gerne data en gang om ugen for at følge med i behandlingen - der kan ses data fra 100 dage tilbage

 • • Software til Nightbalance kan downloades på Nightbalances hjemmeside

 • • Hvis man installerer positionstrænerens program på computeren, så skal kablet også bruges til at overføre data

 

Manuel aflæsning af positionstræneren:

 • • Tryk én gang på ON/OFF:

Et blåt lys viser, hvor mange gange, du har fået vibrationssignaler i løbet af natten

 • • Tryk to gange på ON/OFF:

 Et hvidt lys viser, hvor mange gange du sov på ryggen i løbet af natten

 

Lysindikator

Billede 2

Lysindikatoren kan give forskellige ”beskeder”

 

Rengøring

 • • Positionstræneren aftørres med en fugtig klud. Der må ikke komme fugt på on/off knappen

 • • Positionstræneren må ikke rengøres med kemikalier eller desinfektionsmidler

 • • Positionstræner og kabel må ikke blive vådt

 • • Bæltet skal håndvaskes i koldt vand en gang om måneden, uden brug af vaskemidler

 • • Er bæltet meget snavset kan det vaskes i mildt sæbevand

 • • Bæltet må ikke tørretumbles, tør-renses eller stryges

 

Kontrolbesøg

 • • Patienten kommer til kontrol efter 2 måneder med positionstræneren. Her kontrolleres patientens AHI ved en ny CRM måling, således at vi kan se, om AHI er faldet efter opstart

 • • Der udleveres en ny T3

 • • Patienten instrueres i at bruge T3 sammen med positionstræneren

 • • Patienten informeres om at aflevere T3-apparatet næste dag

  • • Epworth Sleepiness Scale (ESS) udfyldes

 

  • • Data fra positionstræneren downloades (se bilag for vejledning)

Billede 3

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med positionsudløst søvnapnø i rygleje

 

Formål

Nedsætte antallet af apnøperioder i rygleje ved hjælp af stillingsændringer, så patienten får bedre søvn og hvile.

 

Referencer

Positionstræner