Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje og udlevering af et CSA-apparat CS-PaceWave (S10 platform)

 

Beskrivelse 

Patienten skal inden udleveringen, have en samtale med lægen. Hvor det er bestemt at patientens søvnapnø kan behandles med et CSA-apparat og lægen har derfor ordineret behandlingen.  

Apparatet kan også udleveres af sygeplejersken uden, at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning. 

 

Hvor den nedsatte søvnkvalitet og træthed formodes at være udløst af centrale apnøer, kan behandlingen være CSA. De patienter som skal have behandlingen, kan være patienter med kompleks søvnapnø, neurologiske lidelser, medikamentelt udløste centrale apnøer, og patienter med Cheyne Stokes Respiration i overvejende grad.  

Cheyne Stokes Respiration er kendetegnende ved skiftevis hyperventilation og hypoventilation, på flowkurven er det kendetegnet ved et crescendo-decrescendo flowmønster, populært sagt ligner det perler på en snor. Denne vejrtrækningsforstyrrelse skal være af en vis hyppighed for at der er indikation for behandling med CSA. 

 

Nogle patienter har inden opstart behov for et kardiologisk tilsyn for at vurdere deres cardielle status for at undersøge om behandling med CSA er kontraindiceret. 

Det er VIGTIGT at have fokus rettet mod patientens hjertepumpefunktion. EF-skal være over 45, da nedsat pumpefunktion kan medføre øget dødelighed blandt disse patienter når de behandles med CSA. (jvf studie). 

 

 

Sygeplejersken informerer om:  

 

 • At patienten starter apparatet ved at trykke på start, eller ved at tage masken på og begynde at trække vejret 

 

 • Man slukker apparatet ved at trykke på stop knappen, eller bare tage masken af, så registrere apparatet selv, at der ikke er behov for behandling længere. 

 

 • Apparatet kan evt. indstilles med en rampefunktion, som indstilles individuelt til hver patient alt efter hvor hurtig man er til at falde i søvn. Sygeplejersken indstiller maks. Rampefunktion i indstillinger og patienten kan så selv indstille på rampefunktionen i start vinduet. Patienten informeres om, at der i denne periode ikke behandles apnøer. 

 

 • Patienten informeres om, at man kan godt vågne ved at apparatet blæser meget, dette er pga. at man har en apnø og er en del af behandlingen, man kan her sætte trykket ned ved at slukke apparatet, eller trykke på den store knap, så mindskes trykket langsomt. Har man tidligere haft et almindeligt CPAP vil nogle opleve at dette apparat blæser kraftigere fx når det behandler en central apnø, hvilket man skal huske at informere om. 

 

 • Skal man op om natten slukkes apparatet på sluk knappen eller ved at tage masken af. Det startes igen når man kommer i seng og tager masken på. Masken kan man bare tage af ved slangen og beholde på, hvis man vil. 

 

 • Patienten instrueres i brugen af I – knappen, med information om søvnlængde, masketilpasning og AHI 

 

 • Patienten informeres om evt. gener og hvilke muligheder der er for lindring. 

 

 • Patienten informeres om tilvænning til apparatet, hvilket er meget individuelt og kan tage alt fra dage til uger. Patienten vejledes også i forhold til motivation, det er vigtigt at blive ved med at bruge/prøve maske og apparat så man vender sig mere og mere til at bruge det. Der informeres også om, at sove med den i mindst fire timer, for at kunne forvente at mærke effekt. Der informeres om, at CSA-apparatet behandler anderledes end et almindeligt CPAP og at man derfor kan opleve behandlingen anderledes. 

 

 • Der informeres om rengøring af apparat, maske, slange og luftfilter (se informationsmateriale til patienten om CPAP) 

 

 • Patienten informeres om udlevering af tilbehør hos det centrale hjælpemiddeldepot, deres adresse og telefonnr. 

 

 • Der informeres om regler for kørsel, hvis der er behov for dette. Lægen har som regel talt med patienten om evt. kørselsforbud 

 

 

 • • Man indstiller apparatet til patienten, ved samtidigt at trykke på den store og høje knap og knappen med to flueben indtil følgende billede kommer frem. 

 

 • Man tjekker at apparatet står på:  

 

Indstillinger: 

 

 • ▪ Funkt: ASVAuto 

 • ▪ Min. EPAP: 4 

 • ▪ Maks EPAP: 15 

 • ▪ Min. PS: 3 

 • ▪ Maks PS: 15  

 • ▪ Maks Rampe: efter aftale med patienten. 

 • ▪ Maske: Efter aftale med patienten 

 

Optioner: 

 • ▪ Adgang: Plus 

 • ▪ Lækalarm: fra 

 • ▪ Smartstart: til 

 

     

 

 • Man indstiller maks. Rampefunktionen, efter aftale med patienten 

 

 • Der vælges maske type på apparatet ved, at dreje på knappen til den rette kommer frem  

 

 • Der tjekkes at dato og tids indstillinger er korrekte 

 

 • Man tjekker at søvnkvalitet står på til og at smartstart står på til 

 

Kontrolforløb 

Efter opstart med CSA ses patienten første gang til en månedskontrol og før ved behov. 

Patienten i behandling med CSA SKAL ses til en kontrol årligt ved sygeplejerske. Den første års kontrol foregår på afdelingen. 

 

Efterfølgende kan patienten tilbydes, såfremt de ønsker det at blive fulgt via Ambuflex. Dette kræver at patienten selv ønsker det og kan aflæse data på sit CSA. Desuden skal patienten være velbehandlet med en compliance >70 og et AHI <15. Sygeplejersken skal i den forbindelse tjekke, at apparatet er indstillet så patienten kan aflæse AHI og at der under søvnrapporten, under mere info, står 1 måned ud for periode. Gør det ikke det skal den ændres til 1 måned. 

 

Ved alle kontroller tales med patienten og dennes pårørende, om hvordan de har oplevet at sove med deres CSA og udfordringer i forhold til at bruge CSA tages op. Der gennemgås data i Resscan sammen med pt og der udfyldes ESS skema.  

Det er vigtigt at være opmærksom på brug (hvordan er søvnen) – timer - AHI og leak. 

Hos alle patienter er det vigtigt at observere om patientens respirationsfrekvens (for voksne RF normalt: 12-20) og Tidalvolumen (en inspiration og eksspiration hos raske - ca. 500ml pr åndedræt) er indenfor normalområdet. Ved forhøjelse af disse skal man være opmærksom på det kan skyldes maskelækage.  

Det vil være en god ide at rådføre sig/ sparre med specialeansvarlig- sygeplejerske eller læge i søvn ved spørgsmål og tvivl om behandlingen er optimal eller kan yderligere optimeres.  

 

Hos nogle patienter kan der være behov for henvisning til Respirationscenter Vest mhp på optimering af behandlingen, dette vurderes af specialeansvarlig læge. 

 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patienter med centrale apnøer, som skal behandles med CSA apparat 

 

 

Referencer 

AirCurve 10 CS PaceWave 

Bruger manual  

ResMed information om behandling med CSA 

Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline