Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje og udlevering af et CSA apparat CS-PaceWave ( S10 platform)

Beskrivelse

Patienten har inden udleveringen, haft en samtale med lægen, hvor det er bestemt at Patientens søvnapnø kan behandles med et CSA apparat og lægen har derfor ordineret behandlingen.

 

Apparatet kan også udleveres af sygeplejersken uden, at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning.

 

 • • Der læses om patienten i Clinical, journalbilagsmappe eller i gammel VIPS, så man har sat sig ind i patientens forløb.

 

 • • Sygeplejersken danner sig et overblik over patienten, evt. pårørende og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger

 

 • • Der tages udgangspunkt i hvad patienten ved om søvnapnø og behandlingen. Sygeplejersken informere herefter patienten om hvad central søvnapnø er og hvad CSA behandling er og kan gøre for ham.

 

 • • Der skal foreligge udfyldt Epworth skema

 

Sygeplejersken informerer om:

 

  • At patienten starter apparatet ved at trykke på start, eller tage masken på og begynde at trække vejret

 

  • Man slukker apparatet ved at trykke på stop knappen, eller bare tage masken af, så registrere apparatet selv, at der ikke er behov for behandling længere.

 

  • Apparatet kan evt. indstilles med en rampefunktion, som indstilles individuelt til hver patient alt efter hvor hurtig man er til at falde i søvn. Sygeplejersken indstiller maks. Rampefunktion i indstillinger og patienten kan så selv indstille på rampefunktionen i start vinduet. Patienten informeres om, at der i denne periode ikke behandles apnøer.

 

  • Patienten informeres om at man kan godt vågne ved at apparatet blæser meget, dette er pga. at man har en apnø og er en del af behandlingen, man kan her sætte trykket ned ved at slukke apparatet, eller trykke på den store knap, så mindskes trykket langsomt.

 

  • Skal man op om natten slukkes apparatet på sluk knappen eller ved at tage masken af. Det startes igen når man kommer i seng og tager masken på. Masken kan man bare tage af ved slangen og beholde på, hvis man vil.

 

  • Patienten instrueres i brugen af I – knappen, med information om søvnlængde, masketilpasning og AHI

 

  • Patienten informeres om evt. gener og hvilke muligheder der er for lindring.

 

  • Patienten informeres om tilvænning til apparatet, hvilket er meget individuelt og kan tage alt fra dage til uger. Patienten vejledes også i forhold til motivation, det er vigtig at blive ved med at bruge/prøve maske og apparat så man vender sig mere og mere til at bruge det. Der informeres også om, at sove med den i mindst fire timer, for at kunne forvente at mærke effekt. Der informeres om, at CSA apparatet behandler anderledes end et almindeligt CPAP og at man derfor kan opleve behandlingen anderledes.

 

  • Der informeres om rengøring af apparat, maske, slange og luftfilter (se informations materiale til patienten om CPAP)

 

  • Patienten informeres om udlevering af tilbehør hos det centrale hjælpemiddeldepot, deres adresse og telefon nr.

 

  • Der informeres om regler for kørsel, hvis der er behov for dette. Lægen har som regel talt med patienten om evt. kørselsforbud

 

 

 • • Man indstiller apparatet til patienten, ved samtidigt at trykke på den store og høje knap og knappen med to flueben indtil følgende billede kommer frem.

 

    • Man tjekker at apparatet står på:

 

Indstillinger:

 

         • ♦ Funkt: ASVAuto

         • ♦ Min. EPAP: 4

         • ♦ Maks EPAP: 15

         • ♦ Min. PS: 3

         • ♦ Maks PS: 15

         • ♦ Maks Rampe: efter aftale med patienten.

         • ♦ Maske: Efter aftale med patienten

 

Optioner:

         • ♦ Funkt: ASVAuto

         • ♦ Min. EPAP: 4

         • ♦ Maks EPAP: 15

         • ♦ Min. PS: 3

         • ♦ Maks PS: 15

         • ♦ Maks Rampe: efter aftale med patienten.

         • ♦ Maske: Efter aftale med patienten

 

 

 

    • Man indstiller maks. Rampefunktionen, efter aftale med patienten

 

    • EPR indstilles til Hele tiden og EPR – Niveau stilles til 3 ved at dreje på knappen

 

    • Vælger maske type på apparatet ved, at dreje på knappen til den rette kommer frem

 

    • Der tjekkes at dato og tids indstillinger er korrekte

 

    • Man tjekker at søvnkvalitet står på til og at smartstart står på til

 

 

 

 • • Man finder og tilpasser maske til den enkelte patient og der laves maske tilpasning (Tryk ca. 3 sek. på den runde dreje knap til der kommer en smiley frem)

 

 • • Label med navn og cpr. Nr. sættes på seddel til hjælpemiddeldepotet, udfor dette skrives, serienummer, masketype, størrelse og serienummer på maske. Evt. serienummer på fugter skrives.

 

 • • Der informeres om at kontakte afdelingen telefonisk ved behov for hjælp

 

 • • Patienten informeres om Epworth skema og at have det udfyldes til næste kontrol

 

 • • Der skrives relevante informationer om patienten i EPJ ud fra samtalen med patienten, se vejledning i den blå mappe på stuen.

 

 • • Der krydses af på afkrydsningsskema i journal til registrering hos sekretæren.

 

Kontrolforløb

Patienten i behandling med CSA skal ses til en kontrol årligt ved sygeplejerske

 • • Der skal foreligge udfyldt Epworth skema

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med centrale apnøer, som skal behandles med CSA apparat

Referencer

AirCurve 10 CS PaceWave