Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

V-kir., Central operationer

Bifurkatur/Bukseprotese/Aortabifemoralis bypass

Der laves bypass (omkørsel) fra legemepulsåren ned til en eller begge lyskepulsårer ved hjælp af en kunstig åre (graft). Bilateralt kaldes operationen en bukseprotese. Er der omkørsel fra aorta til arteria femoralis unilateralt, kaldes det en skæv bukseprotese.

Indikation

På grund af åreforkalkning er der nedsat blodforsyning til benene, hvor symptomerne er smerter ved gang og eventuelt i hvile. Ved svære tilfælde kan der opstå sårdannelse og/eller koldbrand i benene. Dette kan i komplicerede tilfælde resultere i amputation.

Aortaaneurisme (AAA)

Det udposede stykke af legemspulsåren udskiftes med en kunstig åre (graft) – enten som et kort rør eller som en bukseprotese.

Indikation

 • • Abdominalt aortaaneurisme med en diameter på 5,5 cm eller derover.

 • • Oftest symptomløst og påvises ofte i forbindelse med billeddiagnostisk undersøgelse af anden årsag

 • • Tilstanden kan give anledning til abdominal- eller rygsmerter

 • • Desuden mærker nogle patienter en pulserende fornemmelse i maven

 • • Kan rumpere, hvis det bliver tilstrækkeligt stort og kræver da akut operation. (AAAA)
  Disse patienter er altid indlagt på intensiv afdeling

Særlige forhold

Obs for blødning/sivning/hæmatom fra indstik i lyskerne, og obs. for iskæmi af UE.

Basisobservation og pleje

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet samt patientbehandling i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

Patienterne skal som udgangspunkt altid overnatte i Opvågningen.

Abdomen

 • • Observation om abdomen er blødt, spændt eller hårdt med henblik på eventuel blødning

 • •  Misfarvninger - hæmatom - sivning fra cicatrice.

 • •  Blod fra rektum eller tynd ildelugtende afføring eventuelt med synligt blod kan være tegn på
  tarmiskæmi. I tilfælde af dette, skal der rettes henvendelse til V-kir. bagvagt.

Forbinding

Ingen forbindinger ved karkirurgiske patienter må forstærkes, men skal skiftes ved eventuel gennemsivning.
Ved tiltagende sivning/blødning skal V-kir. kontaktes.

Hvis patienten har en cikatrice i lysken, observeres denne for blødning og hæmatom ved hver kontrol de første 2 timer.

Lejring

Fri lejring. Det betyder konkret, at patienterne selv må bestemme, om de vil ligge på ryggen eller siden, der er ingen begrænsninger i elevationsgrad af hovedgærde, og hvis det er forsvarligt fra et anæstesiologisk synspunkt, må patienterne gerne komme op og sidde på sengekanten eller ud at stå på gulvet. Patienten må gerne komme op og sidde i en stol.

Underekstremiteter

Observation af benet med henblik på

 • • Bevægelighed af ankel og tåled. Ved manglende bevægelighed kontaktes Karkirurgisk Bagvagt (vær opmærksom på at epidural smertebehandling slører dette).

Sensibilitet

 • • Farve og temperatur

 • • Kapillærrespons og evt. puls i arteria dorsalis pedis eller arteria tibialis posterior. Ved operationens afslutning giver operatøren besked til anæstesien, om der kan føles puls (denne kan være markeret med tusch). Ved fravær af puls skal kapillærrespons vurderes

 • • Hæmatom og ødem

 • • Compartment, smerter i crusmusklerne, som føles mere spændt + nedsat/manglende bevægelighed i ankelled, forhøjet myoglobin

Blodtryk

Der skal være ordineret ønsket maksimalt/minimalt blodtryk/middeltryk.

Renalt

Der måles timediureser, specielt hvor nyrearterierne har været berørt af operationen er det vigtigt at holde ordinerede timediureser.

Blodprøver

 • • Arteriepunktur, væsketal, koagulationstal og myoglobin tages ved ankomst i Opvågningsafsnittet og næste morgen

 • • Ud fra patientens tilstand og ordinationer fra anæstesilæge, tages der endvidere arterie og/eller venøse prøver under patientens ophold på Opvågningsafsnittet af sygeplejersken

 • • Der kan forekomme projektprøver

Væskebalance

Opgøres klokken 14.00 eller ved ankomst, klokken 22.00 og klokken 06.00 næste morgen. Anæstesiolog ordinerer ønsket væskebalance samt væskeplan.

Ernæring

Patienten må drikke og spise frit så hurtigt som muligt. Hvis patienten har ventrikelsonde, følges kirurgens ordination om sug eller overløb, og ernæring aftales individuelt. Patienten tilbydes proteindrik.

Tilsyn af operatør

Patienten tilses som minimum få timer efter operationen og næste dags morgen, inden udskrivelse til stamafdelingen.

Smertebehandling og anden medikamentel behandling

 • • Patienten har epiduralkateter, hvor der gives standard V-blanding på Terumo-pumpe, medmindre andet er ordineret (jf. klargøring til anæstesi ved elektiv karkirurgi). Derudover gives Paracetamol 1 g x 4

 • • Såfremt der ikke opnås sufficient smertelindring kontaktes anæstesiolog.

 • • Antibiotika og/eller andre ordinationer skal være ordineret på opvågningsskemaet.

 • • Vær opmærksom på om patienten skal have tromboseprofylakse.

 • • Fast medicin dokumenteres i Medicinmodulet I EPJ.

Udskrivelse

TV-anæstesi (udskrivende læge) kaldes, når svar på blodprøver foreligger.