Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BOTOX® - intramuskulær injektion af botulinum-toksin

Indikation

Tilbagevendende kæbeleds-luksationer pga.hyperaktivitet i m. pterygoideus lateralis

Kontraindikation

Allergi over for botulinum-toksin.

Graviditet og amning.

Forsigtighed ved udtalt generel muskelsvækkelse eller - atrofi, ved amyotrofisk lateral sklerose samt ved perifere neuromuskulære forstyrrelser (Se ”www.pro.medicin.dk” for yderligere oplysninger, interaktioner, bivirkninger etc.)

Instruktion

Der anvendes BOTOX® 100 Allergan-enheder pulver til injektionsvæske som fortyndes med 0,9 % steril NaCl.

Sterile handsker anvendes.

1 ml NaCl trækkes op i en 1 ml sprøjte, injiceres i hætteglasset med Botox® og blandes forsigtigt, da rysten og bobler berøver de naturlige egenskaber ved Botox®.

Blandingen trækkes op i 1 ml sprøjten der nu indeholder 10 enheder pr. 0,1 ml.

Ved ekstraoral adgang afsprittes huden under arcus zygomaticus og foran kæbeleddet.

Under EMG-vejledning (se nedenstående instruks til apparatur) og efter aspiration (obs. a. maxillaris) injiceres 20-30 enheder (0,2-0,3 ml) i hver muskel. Indstikssted er i incisura mandibulae (palpér caput mandibulae og arcus zygomaticus). Bed pt. åbne og lukke nogle gange for at palpere strukturerne og for at få et godt elektromyografisk signal. Indstiksdybde 2-2,5 cm.

Ved flere injektioner i samme muskel skal der være en afstand på 1-1,5 cm mellem indstik, da der vil være en spredning på ca. 1-1,5 cm omkring indstiks-stedet.

Injektionerne lægges hvor musklen er størst (m. pterygoideus lateralis inferiore hoved).

Effekten indtræder oftest først efter et par dage. Ved ingen effekt kan der re-injiceres efter 1-3 uger.

Re-injektioner bør ikke gives hyppigere end hver 3. måned pga. risiko for udvikling af antistoffer. Effekten varer i 3-4 måneder. Efter 3-4 re-injektioner er musklen ofte atrofieret så meget, at spasme-cirklen er brudt, og der er sjældent behov for yderligere behandlinger.

Botox®-rester inaktiveres i hætteglasset med fortyndet hypocloritopløsning (0,5%) i 5 minutter (står i køleskab) eller ved autoklavering. Hætteglas kasseres herefter som glasaffald og sprøjter, kanyler og lignende kasseres i gul kanyleboks.

 

Dantec Clavis™ EMG modtager og stimulator

 

 • • Tryk på tænd/sluk for at tænde udstyret

 • • Elektrodeledningerne sluttes til de modsvarende, farvekodede stik

 • • 1 elektrode til patientens kind placeres i det grønne stik

 • • 1 elektrode til patientens hage placeres i det røde stik

 • • Tandlægen opløser og trækker den ønskede mængde Botox op fortyndet med steril NaCl 0,9%

 • •  EMG-nåleelektroden tilsluttes det sorte stik

 • • Tandlægen placerer elektroderne på patienten og begynder at lokalisere området

 • • Tryk på knappen Lydstyrke op for at øge lydstyrken

 • • EMG-funktionen aktiveres ved at trykke på knappen EMG, når tandlægen ønsker dette

 • • Ved korrekt anlæg af nål i muskel høres en susen, specielt hvis pt. åbner og lukker

 • • Tryk på knappen STIM for at aktivere STIM-funktionen (elektriske impulser/stimulering)

 • • Tryk på pilen opad (mA) for at øge stimuleringsstyrken (OBS kan være smertefuldt ved for højt stimulus)

 • • Søjlen Stimuleringsniveau går fra 0 mA til 15 mA og indikatorerne viser niveauet for den valgte strømstyrke

 • • Efter endt brug slukkes apparatet og elektroderne fjernes. Apparatet tørres af med en klud med lidt sprit på