Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BOTOX® - intramuskulær injektion af botulinum-toksin

 

Indikationer

  1. 1. Tilbagevendende kæbeleds-luksationer pga. hyperaktivitet i musculus pterygoideus lateralis, hvor konservativ behandling ikke har effekt, ikke er hensigtsmæssig eller ikke skønnes at være tilstrækkelig alene.

Diagnosekode: DS030 og BEHO0

  1. 2. Musculus masseter hypertrofi med MR verificeret diagnose.

Diagnosekode: DM629 og BEHO1

Der skal tages klinisk foto af patienten præ- og postoperativt forfra og nedefra.

 

Anvendelse af botulinum-toksin udføres af specialtandlæge i tand- mund- og kæbekirurgi eller under supervision af denne.


Kontraindikation

Allergi over for botulinum-toksin.

Graviditet og amning.

Forsigtighed ved udtalt generel muskelsvækkelse eller - atrofi, ved amyotrofisk lateral sklerose samt ved perifere neuromuskulære forstyrrelser (Se ”www.pro.medicin.dk” for yderligere oplysninger, interaktioner, bivirkninger etc.)


Håndtering af BOTOX®

Der anvendes BOTOX® 100 Allergan-enheder pulver til injektionsvæske. 
1 ml steril NaCl 0,9% injiceres i hætteglasset med Botox® og blandes forsigtigt, da rysten og bobler berøver de naturlige egenskaber ved Botox®. Med sterile handsker trækkes blandingen op i en 1 ml sprøjte, der nu indeholder 10 enheder pr. 0,1 ml.

Botox®-rester inaktiveres i hætteglasset med fortyndet hypoclorit-opløsning (0,5%) i 5 minutter (står i køleskab) eller ved autoklavering. Hætteglas kasseres herefter som glasaffald og sprøjter, kanyler og lignende kasseres i gul kanyleboks.

Injektion

Der foretages intramuskulær injektion vha. palpation eller EMG-vejledt, afhængig muskel. Ved flere injektioner i samme muskel skal der være en afstand på 1 cm mellem indstik, da der vil være en spredning omkring indstiks-stedet. Effekt på muskelaktiviteten indtræder efter få dage. Klinisk kontrol foretages efter 3-4 uger, hvor evt. behov for supplerende injektion vurderes. Re-injektioner bør derefter ikke gives hyppigere end hver 3. måned pga. risiko for udvikling af antistoffer. Effekten af botulinum-toxin varer i 3-4 måneder, men det er sjældent behov for flere end et par re-injektioner.

M. pterygoideus lateralis

Huden afsprittes under arcus zygomaticus og foran kæbeleddet. Under EMG-vejledning og efter aspiration (obs. a. maxillaris) injiceres 20-30 enheder (0,2-0,3 ml) i hver muskel. Indstikssted er i incisura mandibulae (palpér caput mandibulae og arcus zygomaticus). Indstiksdybde 2-2,5 cm.
Bed pt. åbne og lukke nogle gange for at palpere strukturerne og for at få et godt elektromyografisk signal. Injektionerne lægges i m. pterygoideus lateralis inferiore hoved, hvor musklen er størst. 

 

M. masseter

Huden afsprittes lateralt for masseter. 20-30 enheder (0,2-0,3 ml) fordeles på 3-4 indstik i hver muskel, vha. palpation eller EMG. Området afgrænses af ramus posteriort, basis inferiort, masseters forkant anteriort og en linie fra mundvig til øreflip superiort. Injektionerne gives med 1 cm afstand indenfor afgrænsningerne fordelt i musklens dybde, for at undgå påvirkning af n. facialis rr. mandibularis marginalis, m. risorius og gld. parotis.


Dantec Clavis™ EMG modtager og stimulator

• Tryk på tænd/sluk for at tænde udstyret

• Elektrodeledningerne sluttes til de modsvarende, farvekodede stik

• 1 elektrode til patientens kind placeres i det grønne stik

• 1 elektrode til patientens hage placeres i det røde stik

• Tandlægen opløser og trækker den ønskede mængde Botox op fortyndet med steril NaCl 0,9%

•  EMG-nåleelektroden tilsluttes det sorte stik

• Tandlægen placerer elektroderne på patienten og begynder at lokalisere området

• Tryk på knappen Lydstyrke op for at øge lydstyrken

• EMG-funktionen aktiveres ved at trykke på knappen EMG, når tandlægen ønsker dette

• Ved korrekt anlæg af nål i muskel høres en susen, specielt hvis pt. åbner og lukker

• Tryk på knappen STIM for at aktivere STIM-funktionen (elektriske impulser/stimulering)

• Tryk på pilen opad (mA) for at øge stimuleringsstyrken (OBS kan være smertefuldt ved for højt stimulus)

• Søjlen Stimuleringsniveau går fra 0 mA til 15 mA og indikatorerne viser niveauet for den valgte strømstyrke

• Efter endt brug slukkes apparatet og elektroderne fjernes. Apparatet tørres af med en klud med lidt sprit på

Litteratur

 

 

Blitzer A, Benson BE, Guss J. Botulinum neurotoxin for head and neck disorders. Thieme Medical Publishers, Inc 2012. ISBN 978-1-60406-585-5

 

Peng HLP, Peng JH. Complications of botulinum toxin injection for masseter hypertrophy: Incidence rate from 2036 treatments and summary of causes and preventions.
J Cosmet Dermatol. 2018;17:33–38.

 

Vázquez Bouso O, Forteza González G, Mommsen J, Grau VG, Rodríguez Fernández J, Mateos Micas M. Neurogenic temporomandibular joint dislocation treated with botulinum toxin: report of 4 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109(3):e33-7. doi: 10.1016/j.tripleo.2009.10.046.

 

Von Lindern JJ, Niederhagen B, Appel T, Bergé S, Reich RH. Type A botulinum toxin for the treatment of hypertrophy of the masseter and temporal muscles: an alternative treatment. Plast Reconstr Surg. 2001;107(2):327-32.

 

Castro WH, Gomez RS, Da Silva Oliviera J, Moura MD. Botulinum toxin type A in the management of masseter hypertrophy. J Oral Maxillofac Surg 2005; 63: 20-4.