Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til mammakirurgi

Præmedicin

Præmedicin gives til ALLE patienter på Mammakirurgisk Afsnit.

Sædvanlig antianginøs, betareceptorblokerende, calcium-antagonist-, bronkolytisk og antiepileptika-behandling gives som ordineret af tilsynslægen.

Tablet Paracetamol 1 gram og 8 mg Dexamethason.

Ved angst evt. tablet Dormicum® 3,75 mg, hvis dette gives skal der gives nasalt ilttilskud.

 

Ved mastektomi +/- axil-rømning skal præmedicinen suppleres med tablet Gabapentin 600 mg

(300 mg ved >70 år).

 

Monitorering/i.v. adgang

En perifer venflon i hånden/armen i den modsatte side af planlagte indgreb.

Blodtryksmanchet eller eventuelt arteriekanyle.

SaO2, EKG, 3 eller 5 afledninger afhængig af eventuel anamnese for hjertekarsygdomme, kapnografi.

Nasofaryngealtermometer, hvis der anvendes Bair Hugger.

Train-of-four (TOF-) monitorering, hvis der anvendes Esmeron® i forbindelse med intubation.

 

Anæstesiform

GA med infusion Propofol og infusion Remifentanil i.v.

Larynxmaske, medmindre der er kontraindikationer mod dennes anvendelse.

Ved anæstesi-varighed over 2,5 time intubation.

 

Peroperativ væskebehandling

Isotonisk NaCl 5 ml/kg/time.

 

Afslutning

Inj. Toradol® 30 mg i.v. når operatøren har opnået hæmostase, og der ikke er nogen kendte kontraindikationer mod anvendelse af NSAID.

LA ved kirurg, Marcain 0,5 % 10 ml. ved lumpektomier.

 

Der gives som udgangspunkt ikke profylaktisk Fentanyl, kun i de tilfælde hvor der ikke må gives Toradol. Hvis man har en stærk formodning om postoperative smerter kan der gives iv. Fentanyl 50-100 µg før opvågning. I Opvågningsafdelingen er escapemedicinen Fentanyl p.n. som førstevalg.

 

Antimetisk behandling

Kvalmeprofylaksen udgøres af Fortecontin, og hvis der tidligere har været PONV eller køresyge suppleres med Ondansetron 4 mg i.v. peroperativt. Er der trods disse tiltag fortsat PONV gives DHB 0,625 mg som engangsdosis.

 

Overflytning fra Opvågningsafsnittet

Udskrives til Mamma Dagkirurgisk Afsnit efter Patient-Score-System.