Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dækning af vagt i tilfælde af sygdom for læger i Mave Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Sygemelding
Sygemelding skal så vidt muligt ske i tidsrummet kl. 07.30-07.45, uanset om man melder sig syg til dagvagt eller til en aften/nattevagt.
I hverdagene ringes først til sekretær Lotte Laursen Klagenberg på tlf. 976 61172. Træffes Lotte ikke, skal man ringe videre til vagthavende i vagtlag, man er tilknyttet.
Man kan IKKE melde sig syg per mail.

I weekenden og på helligdage ringes sygemelding til den kollega, som har vagten i det vagtlag, man indgår i. Der skal ved sygemelding oplyses forventet sygeperiode. Ellers se under raskmelding.

Forvagt: 97 66 11 73

Mellemvagt: 97 66 11 74

Bagvagt: 97 66 11 75

Sygemelding meddeles til morgenkonference af vagthavende.

 

Dækning af vagt hverdag

Ved sygemeldt dagvagt skal der ved morgenkonference udpeges en læge til at varetage denne.

Vagtdækning skal primært løses af den vagthavende læge i det vagtlag sygemeldingen vedrører.
Ved sygemeldt forvagt er det mellemvagten, som finder dækning af forvagten.

Kan der ikke findes en afløser, kan skemalægger pålægge den ubemandede vagt.

 

Dækning af vagt weekends og helligdage

Vagtdækning skal primært løses af den vagthavende læge i det vagtlag sygemeldingen vedrører.
Ved sygemeldt forvagt er det mellemvagten, som finder dækning af forvagten.

Kan der ikke findes en afløser, kan bag-bagvagten/overlægevagthavende pålægge den ubemandede vagt.

 

Vagtdækning sker ved nedenstående prioritet og rækkefølge både hverdag, weekend og helligdage:

  • Tal med de kollegaer, som er på arbejde, om nogen kan dække vagten.

  • Ring en afløser ind fra det interne netværk af vikarer til vagtlaget. Se i masterplanen under fanebladet lægevikarer.

  • Ring en kollega ind, som fast indgår i vagtlaget. Se telefonnummer i masterplanen under fanebladet læger.

 

Obs. Det er ikke tilladt at forlade vagten, før der er fundet en afløser.

 

Raskmelding

Raskmelding skal ske på samme ovenstående telefonnumre inden kl. 12, dagen før man er raskmeldt. Skemalægger orienteres ift. lønregistrering.