Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter, der får foretaget thyroplastik

Beskrivelse

Patienter behandles kirurgisk for unilateral stemmebåndsparese med indsættelse af silikoneklods.

 

Modtagelse og præoperativ klargøring

Patienten modtages af sygeplejerske/plejepersonale ifølge: Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling”

 

Modtagelse af patient efter operation/opvågning

 • • Mundtlig eller skriftlig rapport (EPJ) fra opvågningssygeplejerske, der informerer om operations- og opvågnings-forløbet.

 • • Patienten tilses umiddelbart efter ankomsten til sengeafdelingen.

 

Observation, information og pleje af patient

Respiration

 • • Frekvens, dybde, inspiratorisk eller ekspiratorisk stridor. Ved respirationsproblemer kontaktes læge med henblik på tiltag.

 • • Saturationsmåling hos patient med ilttilskud samt ved vurderet behov.

 

Hud/væv

 • • Observation af hævelse på hals. Ved tiltagende hævelse/hæmatom (-dannelse) svarende til cikatricen samt eventuelle respiratoriske problemer, tilkaldes læge akut. Akut thyreoideapakke hentes, personale bliver hos patient. Forbindingen tages af, og i yderste nødstilfælde fjernes suturer, og cikatricen spaltes.

 • • Observation af forbinding. Ved gennemsivning indtegnes dette, og der dokumenteres i EPJ. Tæt observation. Ved fortsat gennemsivning kontaktes læge med henblik på tiltag.

 • • Der kan forekomme ødem over cikatricen på grund af overskårne lymfebaner. Dette er normalt forekommende og svinder efter nogle uger.

 • • Der kan være anlagt dræn i forbindelse med operationen. Der observeres i relation til drænets funktion, mængde og udseende. Drænet og dets omgivelser plejes og behandles efter anvisninger fra infektionshygiejne: Hygiejne ved brug af dræn (5.7) Dræn seponeres efter ordination fra læge.

 • • Ydre forbinding seponeres inden stuegang seponeres 1. postoperative dag.

 

Kommunikation

 • • Observation af stemmestyrke, træthedsfornemmelse af stemmen og stemmekvalitet.

 

Ernæring

 • • Fuldkost efter evne og ønske inklusiv hensyntagende til for eksempel diabetes eller allergier.

 

Aktivitet

 • • Patient må lejres frit i sengen, men må ikke benytte sengegalgen på grund af for meget træk i cikatrise. Patient kan lejres med let eleveret hovedgærde cirka 30 grader, da dette kan afhjælpe eventuelle trykgener og/eller respirationspåvirkning.

 • • Patient må mobiliseres.

 

Viden

 • • Inden udskrivelse skal patient informeres om og klargøres til fiberskopi.

 

Udskrivelse

Patienten udskrives til eget hjem på 1. postoperative dag efter stuegang.

Patienten vurderes klar til udskrivelse når:

 • • Patienten spiser og drikker sufficient

 • • Patienten er afebril

 • • At cikatrise/halsen er uden betydende ansamlinger eller tegn på infektion.

 • • Evt. dræn er fjernet

 • • At patienten er smertedækket eller der forelægger en plan for smertebehandlingen

 • • Har haft vandladning post operativt (i løbet af operationsdagen).

 

Patienterne informeres om:

 • • Patienten må gerne bruge stemmen i det omfang de kan. Hvis stemmen opleves hæs eller hvis patienten ingen stemme har, må stemmen ikke presses frem. Patienten må ikke hviske eller råbe

 • • Patienterne kan forvente, at halsen kan være irriteret. Normalt er der ingen smerter efter indgrebet, men det er helt normalt at føle irritation i halsen i op til et par uger efter operationen.

 • • Kosmetisk forebyggelse af nydannet hud/ar

 • • Forebyggelse af muskelspændinger i nakke/skulder

 • • Kontakte læge eller ØNH-afdelingen/NHH ved tegn på komplikationer.

 • • Selv at fjernelse af steristrips på 10.dagen.

 • • Ambulant kontroltid i ØNH-amb efter ca. 2 uger.

 

 

 

Definition af begreber

Stemmebåndsparese: recurrensparese

NHH: Neuro-hoved-halskirurgisk sengeafsnit

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med unilateral stemmebåndsparese og som får udført thyroplastik med behov for indlæggelse et døgn til observation efter operationen. Patienterne indlægges i NHH

Formål

At medvirke til at sikre ensartede sygepleje af høj faglig kvalitet for patienter, der observeres efter thyroplastik.

 

Problemstilling

Patienter med unilateral stemmebåndsparese og som får udført thyroplastik med behov for indlæggelse et døgn til observation efter operationen bør sikres relevante observationer og sygepleje.