Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved forundersøgelse i Karkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

At skabe tryghed for den enkelte patient samt sikre en høj faglig kvalitet i det profylaktiske aspekt vedrørende patienter med arteriosklerotiske sygdomme samt informere om eventuel undersøgelse/ behandling.

 

Definition af begreber

Det profylaktiske aspekt er i denne sammenhæng:

 • • Motivering for rygestop samt eventuel udarbejdelse af plan herfor.

 • • Motion med speciel fokus på gangtræning

 • • Kostændring med speciel fokus på kolesterolsænkende kost, såfremt dette er indiceret.

 • • Evt. udlevere pjecen Gode råd om åreforkalkning og livsstil.

 • • Der udføres KRAM-screening, som noteres i NordEPJ.

 

 

Beskrivelse

Forud for modtagelse af patient i ambulatoriet orienterer sygeplejersken sig om patientens situation ud fra journal: Henvisning fra egen læge, evt. svar på distal blodtryksmåling (DBT), eventuelle tilsyn fra andre afdelinger.

 

Information/undervisning og medinddragelse:

Patienten informeres om besøgets forløb:

En indledende samtale med sygeplejerske samt evt. udlevering af afdelingspjecen Gode råd om åreforkalkning og livsstil, herefter en kort ventetid, mens lægen orienterer sig om patientens baggrund.

Efterfølgende forundersøgelse og samtale med læge med planlægning af videre forløb.

Sygeplejersken kaldes af lægen, hvis der er behov for hjælp til afklædning, når patienten skal undersøges på lejet, og efterfølgende til påklædning efter endt undersøgelse.

 

Observation/overvågning:

Sygeplejersken foretager blodtryksmåling i begge arme. Dette for at vurdere eventuel sideforskel. Det fremsendte oplysningsskema gennemgås sammen med patienten for at afklare eventuelle mangler, f.eks. højde og vægt.

Såfremt medicinlisten er mangelfuld, og patienten ikke formår at gøre rede herfor, indhentes oplysninger angående patientens medicinering hos relevant instans. Dette primært via fælles medicinkort. Hvis dette ikke er tilgængeligt, da egen læge/hjemmesygeplejerske/sygehusafdeling eller pårørende.

 

Hud/væv:

Såfremt patienten har sår, foretages vurdering af behovet for materialer til forbindingsskift, og dette findes frem, så såret kan renses og forbindes af sygeplejersken, når lægen har set det.

Der skal sendes korrespondance i NordEPJ, hvis der ændres i sårplejeprodukter eller -plan.

 

 

Ernæring:

Kolesteroltallet vil fremgå af blodprøvesvarene.

Såfremt patienten har forhøjet kolesterol, informeres om kolesterolsænkende kost. Pjecerne: ” Kolesterol”, ”Hjertet længe leve” og/eller ”Bliv let om hjertet” gennemgås og udleveres.

Er patienten svært overvægtig, samtales om gevinsten af vægttab.

 

Aktivitet:

Patienten informeres om nødvendigheden af gangtræning, også udover smertegrænsen, for at udvikle det arterielle blodsystem.

 

Psykosocialt:

Langt de fleste patienter i Karkirurgisk Ambulatorium har eller har haft en karriere som ryger, hvilket beviseligt er skadeligt i forhold til bl.a. sygdommen arteriosklerose.

Rygere motiveres til rygestop, og der udleveres materiale om rygningens skadelige virkninger. Oplyses om hjælpemidler til afvænning, og der henvises evt. til rygestopkursus gennem sygehusets SUND INFO (sygeplejerske kan lave henvisning).

Endvidere spørges ind til patientens alkoholvaner.

 

 

Praktiske gøremål:

Karkirurgisk Ambulatorium – dagrytmeplan for, man-, tirs- og torsdag

 • • Sygeplejersken møder kl. 08:30 (mandag, torsdag) og kl. 09:00 (tirsdag)

 • • Lægerne møder kl. 09:00 (mandag, torsdag) og 09:30 (tirsdag)

 

Dagrytmeplan

Før patienten møder op

 • • Hente 2 stk. af dagens avis i Informationen i forhallen, her ligger to stk. klar på disken.

 • • Gøre stuerne 1, 2, UL- og samtalerummet klar. Computere og scannere tændes. Lave vand og saftevand. Tv’et tændes.

 • • Bookplan åbnes på sygeplejerskens kontor.

Patienten møder op

 • • Ankomststander og/eller sekretærer markerer i Bookplan, at patienterne er mødt. Patienterne vises efterhånden ind i et af rummene. Der noteres på oversigten i Bookplan, hvilket rum patienterne er i.,

 • • Løbende ajourføre i Bookplan ”Start sygeplejerske” og ”Slut sygeplejerske”

 • • Hvis en patient bliver forsinket, kan eventuelle tidligere noteret telefonnummer i NordEPJ ringes til, om de kan nå at komme samme dag. Er de forhindret i dette gives sekretæren besked.

Konsultation

 • • Vise patienten til rette på stuen.

 • • Lægge patientens medbragte helbredsskema i journalen. Såfremt patienten ikke har og/eller ikke selv kan udfylde helbredsskemaet hjælper sygeplejersken.

 

 • • BT:

- Ved Forundersøgelse: BT i begge arme

- Ved Behandling/kontroller: Ingen BT

BT-målinger noteres på helbredsskemaet.

 • • Kort samtale: KRAM og hvis patienten har sår, fjernes forbindingerne, og der findes skiftesæt og forbindinger frem. Sygeplejersken bistår evt. ved sår revidering.

 • • Lægge journal på hylden i samtalerummet ved den plads svarende til, hvilke rum patienten er.

Opfølgning efter læge konsultation

 • • Opfølgning ved eventuelle spørgsmål, gentage og/eller forklare plan hvis behov, så patienten er velinformeret.

 • • Evt. opmåling af underekstremitet til kompressionsstrømpe samt hjælp til påtagning af strømpe.

 • • Evt. udlevere og informere relevante pjecer.

 • • Evt. kontakt til sengeafsnit, portører, pårørende m.fl. såfremt patienten skal indlægges akut.

 • • Sikre at patienten henvender sig til sekretæren med henblik på bestilling af transport og eventuel kontroltid.

 • • Evt. sende korrespondance i NordEPJ ved relevante ændringer.

Oprydning

 • • Der ryddes op i venteværelset, kander vaskes op og tv’et slukkes.

 • • Der ryddes op og fyldes op på stuerne (opfyldning af sprit, handsker, stofbleer, gel osv.).

 • • Computere og scannere lukkes. Mandag skal der ryddes op som beskrevet ovenstående, men lade rum 1 og/eller UL stå åbent, da lægerne modtager shuntpateinter.

 

Revideret d. 09/01/23