Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forbindelse med efterkontrol i Karkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

At skabe tryghed for den enkelte patient, støtte/vejlede i igangværende livsstilsændringer samt opfølgning på den sygeplejemæssige postoperative pleje.

 

Definition af begreber

Livsstilsændringer er i denne sammenhæng kost, motion og rygestop.

 

Beskrivelse

 • • Patienter i Karkirurgisk Ambulatorium kommer til kontrol efter operation/behandling.

 • • Patienter, der har fået foretaget TEA af a. carotis, kontrolleres efter ca. 3 måneder.

 • • PTA/PTA med stent kontrolleres efter 6 måneder.

 • • Centralt opererede (Aorta Aneurisme, bifurkatur) samt alle perifert opererede, med undtagelse af in situ opererede, kontrolleres ligeledes efter 6 måneder.

 • • Patienter, der har fået foretaget in situ operation, kontrolleres efter 6 måneder. Desuden indkaldes patienterne til ultralydsskanning efter 3, 6, 9, 12, 18 og 24 måneder. Hvis ingen behov for tiltag, ses patienten til kontrol i Karkirurgisk ambulatorium efter ca. 1 år.

 

Forud for modtagelse af patient i ambulatoriet orienterer sygeplejersken sig om patientens situation: operations type og tidspunkt, evt. røntgen- og blodprøvesvar.

 

Information/undervisning og medinddragelse:

Patienten følges ind på undersøgelsesstuen og informeres om besøgets formål og forløb. Der følges op på evt. igangværende rygestop/kostændring, eller der motiveres for dette.

 

Observation/overvågning:

 • • Sygeplejersken måler BT og puls i begge arme hos carotis opererede. Alle øvrige får ikke målt værdier, medmindre der foreligger væsentlig indikation.

 • • Sygeplejersken foretager en vurdering af patientens evne til selv at afklæde sig tøjet i det opererede område, og såfremt patienten ikke selv evner dette, hjælpes patienten samt evt. med lejring på undersøgelseslejet. Patienten tilbydes tildækning med et håndklæde eller tæppe.

 • • Efter endt undersøgelse hjælpes patienten med påklædning, hvis det er aktuelt.

 

Hud/væv:

Såfremt patienten har sår, foretages vurdering af behovet for materialer til forbindingsskift, og dette findes frem, så såret kan renses og forbindes af sygeplejersken, når lægen har set det.

Der skal sendes korrespondance i NordEPJ, hvis der ændres i sårpleje produkter eller plan.

 

Psykosocialt:

Langt de fleste patienter i Karkirurgisk Ambulatorium har eller har haft en karriere som ryger, hvilket beviseligt er skadeligt i forhold til bl.a. sygdommen arteriosklerose.

Der kan spørges ind til hvordan det går med rygning og om der er foretaget ændringer. Rygere motiveres til rygestop, og der udleveres materiale om rygningens skadelige virkninger. Oplyses om hjælpemidler til afvænning, og der henvises evt. til rygestopkursus gennem sygehusets SUND INFO (sygeplejerske kan lave henvisning).

Endvidere spørges ind til patientens alkoholvaner.

Praktiske gøremål:

Karkirurgisk Ambulatorium – dagrytmeplan for fredag

 • • Fredag består primært af efterkontrol af opereret patienter, dog kan der også være forundersøgelser og behandlinger, her henvises der til PRI-dokument: ”Sygepleje ved forundersøgelse i Karkirurgisk Ambulatorium”

 

 • • Sygeplejersken møder kl. 08:30

 • • Lægerne møder kl. 09:00

 

Dagrytmeplan

Før patienten møder op

 • • Hente 2 stk. af dagens avis i Informationen i forhallen, her ligger to stk. klar på disken.

 • • Gøre stuerne 1, 2, UL og samtalerummet klar. Computere og scannere tændes. Lave vand og saftevand. Stille frugt og kiks frem. Tv’et tændes.

 • • Mappen med henvisninger og printet dagsplan står ved sekretærerne. En af oversigterne hænges ind i samtalerummet til lægerne.

 • • Bookplan åbnes på sygeplejerskens kontor

 

Patienten møder op

 • • Sekretærer noterer i Bookplan at ptt er mødt. Patienterne vises efterhånden ind i et af rummene. Det noteres på oversigten ved lægerne hvilke rum patienterne er på.

 • • Løbende ajourføre i Bookplan ”Start sygeplejerske” og ”Slut sygeplejerske”

 • • Hvis en patient bliver forsinket, kan eventuelle tidligere noteret telefonnummer i NordEPJ ringes til, om de kan nå at komme samme dag. Er de forhindret i dette, lægges der en lyserød seddel i journalen, som forefinder sig i et dueslag på hylden i sygeplejerskerummet.

Konsultation

 • • Vise patienten til rette på stuen.

 • • Ved patienter som har fået udført TEA af a. carotis måler sygeplejersken BT i begge arme Målinger noteres på journalen.

 • • Hvis pt har sår, fjernes forbindingerne og der findes skiftesæt og forbindinger frem. Sygeplejersken bistår evt. ved sår revidering.

 • • Lægge journal på hylden i samtalerummet ved den plads svarende til hvilke rum patienten er.

Opfølgning efter lægekonsultation

 • • Evt. opmåling af underekstremitet til kompressionsstrømpe samt hjælp til påtagning af strømpe.

 • • Evt. kontakt til sengeafsnit, portører, pårørende m.fl. såfremt patienten skal indlægges akut.

 • • Sikre at patienten henvender sig til sekretæren med henblik på bestilling af transport og eventuel kontroltid.

 • • Evt. sende korrespondance i NordEPJ ved relevante ændringer.

Oprydning

 • • Der ryddes op i venteværelset, kander vaskes op, frugt og kiks ryddes væk og tv’et slukkes.

 • • Der ryddes op og fyldes op på stuerne (opfyldning af sprit, handsker, stofbleer, gel osv.).

 • • Computere og scannere lukkes.

 

 

Revideret d. 21/09/18