Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejefaglig 6-ugers postoperativ telefonisk kontrol af patienter, der har fået foretaget rygkirurgisk deseoperation - dekompression i lændedelen (pga. degenerativ lændelidelse)

Formål

Formålet med den telefoniske kontakt er at vurdere patientens ”ryg-status” efter deseoperation - dekompression.

Kontrollen foregår som særligt ansvarsområde til udpegede sygeplejersker med speciel indsigt i rygkirurgi. Sygeplejersken arbejder selvstændigt med opgaven, som beskrevet i instruksen.
Kvaliteten overvåges af den specialeansvarlige for fagområdet for Ryg – og Bækkenkirurgi.

 

Beskrivelse

Instruksen retter sig mod patienter, indlagt på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn/ Aalborg, hvor de har fået foretaget rygkirurgisk deseoperation og/eller dekompression i lændedelen pga. degenerativ lændelidelse.

 

Lægefagligt

 

Det indgår som standard, at postoperativ kontrol ved patienter, der får foretaget rygkirurgisk deseoperation og/eller dekompression i lændedelen pga. degenerativ lændelidelse, er en sygeplejefaglig telefonisk kontrol 6 uger postoperativt.

 

Det skal lægefagligt vurderes og beskrives i procedurenotat / udskrivelsesnotat eller under indlæggelsen generelt, hvis der skal foretages postoperativ ambulant kontrol ved læge.

 

Ved udskrivelse fra Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn/Aalborg
 

Patientspørgeskemaet til 6-ugerskontrollen udleveres og gennemgås med patienten, og der informeres om, at der fremsendes brev med dato for telefonopkaldet.

 

Sekretariat
 

Der bookes til ambulant telefonisk kontakt (6-ugerskontrol) – eller ambulant besøg med fremmøde ved læge, hvis der lægefagligt er ordineret dette.

Patienten vil modtage SMS påmindelse om telefonopkald samt påmindelse om udfyldelse af patientspørgeskema.

 

Sygeplejefagligt

 

  1. 1. Inden patienten kontaktes pr. telefon læses relevante oplysninger i journalen.

  2. 2. Patienten interviewes ud fra patientspørgeskema til 6-ugerskontrollen med henblik på at afklare patientens ”ryg-status” og opstart af genoptræning jf. fremsendt GOP (altid GOP ved dese operation – GOP individuelt ved dekompression).

  3. 3. Hvis der ikke vurderes behov for, at der skal foretages yderligere undersøgelse eller udredning, afsluttes 6-ugerskontrollen. Efterfølgende kontrol - patienten skal indkaldes til 1-årskontrol ved læge med røntgen.

  4. 4. Hvis det ved telefoninterviewet viser sig, at pt. har ”problemer” jf. nedenstående kriterier, skal pt. indkaldes til ambulant kontrol ved operatør inkl. kontrolrøntgen.

 

 

Sekretæren indfører, ud fra det udfyldte 6-ugersspørgeskema, tekst i patientens elektroniske journal og registrerer telefonkontakten i PAS.

 

 

 

Kriterier for en lægelig vurdering efter telefoninterview

 

Patienten angiver:

 

-Rygsmerter: Er det samme eller tiltagende i forhold til før OP,

og/eller

-Bensmerter: Er det samme eller tiltagende i forhold til før OP,

og/eller

-Smertescore: Som værende moderate, svære, værst tænkelige smerter.

 

-Patienten angiver manglende øgning af aktivitetsniveau:

Betydelig bevægelsesindskrænkning såsom; kort gangdistance, brug af hjælpemidler, svært

v. trappegang, reduceret siddefunktion på alm. stol, svært ved, at komme ud og ind af bil.

 

-Svært ved at varetage personlig pleje, (f.eks. af/påklædning, personlig hygiejne, bad).

 

-Oplevelse af nedsat kraft i UE; højre/venstre.

 

-Oplevelse af styringsbesvær af UE højre/venstre

 

-Postoperative sårkomplikationer, hvor patienten har haft kontakt til egen læge.

 

-Patientens egen vurdering af indgreb er langt fra tilfreds.