Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejefaglig 6-ugers postoperativ telefonisk kontrol af patienter, der har fået foretaget rygkirurgisk deseoperation-dekompression i lændedelen (pga. degenerativ lændelidelse)

Formål

Formålet med den telefoniske kontakt er at vurdere patientens ”ryg-status” efter deseoperation eller dekompression.

Kontrollen foregår som særligt ansvarsområde til udpegede sygeplejersker med speciel indsigt i rygkirurgi. Sygeplejersken arbejder selvstændigt med opgaven, som beskrevet i instruksen.

Kvaliteten overvåges af den specialeansvarlige for fagområdet for Ryg – og Bækkenkirurgi.

 

Beskrivelse

Instruksen retter sig mod patienter, indlagt på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn/ Aalborg, hvor de har fået foretaget rygkirurgisk deseoperation eller dekompression i lændedelen pga. degenerativ lændelidelse.

 

Lægefagligt

 

Det indgår som standard, at postoperativ kontrol ved patienter, der får foretaget rygkirurgisk deseoperation eller dekompression i lændedelen pga. degenerativ lændelidelse, er en sygeplejefaglig 6-ugerspostoperativ telefonisk kontrol.

 

Det skal lægefagligt vurderes og beskrives i procedurenotat / udskrivelsesnotat eller under indlæggelsen generelt, hvis der skal foretages postoperativ ambulant kontrol ved læge.

 

Sekretariat
 

Der bookes til ambulant telefonisk kontakt (6-ugerskontrol) – eller ambulant besøg med fremmøde ved læge, hvis der lægefagligt er ordineret dette.

Patienten vil modtage SMS påmindelse om telefonopkald samt påmindelse om udfyldelse af patientspørgeskema.
 

Ved udskrivelse fra Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn/Aalborg

Patientspørgeskemaet til 6-ugerskontrollen udleveres og gennemgås med patienten, og der informeres om, at der fremsendes brev med dato for telefonopkaldet.

 

 

Sygeplejefagligt

 

  1. 1. Inden patienten kontaktes pr. telefon læses indlæggelsesforløbet igennem, herunder procedurenotat, fysioterapi-notat og udskrivelsesnotat.

 

  1. 2. Anamnestisk vurdering: Patienten interviewes ud fra patientspørgeskema til 6-ugerskontrollen med henblik på at afklare patientens ”ryg-status” og opstart af genoptræning jf. fremsendt GOP.

 

  1. 3. Hvis der ikke skal foretages yderligere undersøgelse eller udredning afsluttes 6-ugerskontrollen. Der skal indkaldes til 1-årskontrol ved læge.

Der udfyldes orange seddel med ”indsættelse af frase tekst” samt evt. supplerende tekst. Eller der dikteres notat til EPJ.

Sekretæren indfører tekst i patientens elektroniske journal og registrerer telefonkontakten i PAS.

  1. 4. Hvis, det ved telefoninterviewet viser sig, at patienten har ”problemer” jf. nedenstående kriterier indkaldes patienten til ambulant kontrol ved operatør inkl. røntgenkontrol.

 

Kriterier for en lægelig vurdering efter telefoninterview

Patienten angiver:

Rygsmerter; Er det samme som før OP/tiltagende i forhold til før OP,

og/eller

Bensmerter; det samme som før OP/tiltagende i forhold til før OP,

og/eller

smertescore som moderate, svære, værst tænkelige smerter.

 

Patienten angiver manglende øgning af aktivitetsniveau:

Betydelig bevægelsesindskrænkning såsom; kort gangdistance, brug af hjælpemidler, svært v. trappegang, reduceret siddefunktion på alm. stol, at komme ud og ind af bil.


Oplevelse af nedsat kraft i UE; højre/venstre.

Oplevelse af styringsbesvær af UE højre/venstre.

 

Svært ved at varetage personlig pleje, (f.eks. af/påklædning, personlig hygiejne, bad).

 

Postoperative sårkomplikationer, hvor patienten har haft kontakt til e.l.

 

Patientens egen vurdering af indgreb er langt fra tilfreds.

 

Der udfyldes orange seddel med supplerende tekst. Eller der dikteres notat til EPJ. Det skal fremgå, at patienten skal indkaldes til ambulant kontrol inkl. rtg. kontrol ved læge.