Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aflysningskoder

 

 

For at kunne monitorere korrekt på aflysningsårsager er det vigtigt, at alle der booker og aflyser/flytter tider, har den samme forståelse for, hvilke koder der skal benyttes i den givne situation. Af samme grund bør kun nedenstående koder benyttes.

Udeblivelse

Kode

Tekst og forklaring

ZPP30

Patienten udebliver

 

Aflysning inden patienten er mødt

Kode

Tekst og forklaring

ZPP31

Procedure aflyst, pt.’s afbud max. 1 d før planlagt proc.

Patienten eller pårørende melder afbud 1 dag før

ZPP38A

Procedure aflyst, pt.’s afbud min. 2 d før planlagt proc.

Patienten eller pårørende melder afbud mindst 2 dage før

ZPP33F

Aflyst af hospitalet 0-1 d før

Pga. manglende læge-/sgpl.ressourcer

ZPP38R

Aflyst af hospitalet 2-14 d før

Pga. manglende læge-/sgpl.ressourcer

ZPP38C

Aflyst af hospitalet 15 eller flere d før

Pga. manglende læge-/sgpl.ressourcer

ZPP32

Proc aflyst, pt.’s tilstand 0-1 d før

Patient ikke i stand til at gennemføre procedure pga. skæve bl.pr. tal, indlæggelse på egen/anden afdeling eller progression i sygdom uden et behandlingsalternativ

ZPP38B

Proc aflyst, pt.’s tilstand 2 eller flere d før

Patient ikke i stand til at gennemføre procedure pga. skæve bl.pr. tal, indlæggelse på egen/anden afdeling eller progression i sygdom uden et behandlingsalternativ

ZPP38H

Proc aflyst pga. pt.’s død

ZPP38J

Proc aflyst pga. omvisitering.

Patienten bookes på anden afdeling

ZPP38Q

Aflyst pga. patientens manglende forberedelse

Manglende undersøgelse eller svar, f.eks. fra Radiologisk Afdeling

ZPP90

Procedure aflyst er rekvirent

Intern ombooking. Benyttes kun af Bookplanansvarlige sekretær

ZPP66

Proc afbrudt efter patientens ønske

Patienten aflyser tid og ønsker ikke en ny tid, ønsker at afvente eller afsluttes

ZPP91

Proc fremrykket til tidligere dato

Patienten er givet en tidligere tid

ZPP38O

Procedure aflyst pga. ændret behandlingsbehov

Patienten er givet en senere tid, eller en førtidskontrol er aflyst, fordi der ikke længere er behov, eller patienten progredierer på givne behandling og der er et alternativ, som der startes op med i stedet

 

Afbrydelse efter patienten er mødt

Kode

Tekst og forklaring

ZPP38Q

Afbrudt pga. patientens manglende forberedelse

Manglende undersøgelse eller svar, f.eks. fra Radiologisk Afdeling

ZPP62

Proc afbrudt af hospitalet pga. tekniske problemer med udstyr

Kun relevant for stråleterapien

ZPP66

Proc afbrudt efter patientens ønske