Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Booking og registrering af assistance og pårørendesamtale

 

 

Hvornår bookes som assistance:

Ved pårørendesamtaler post mortem samt ved patienter, som har tid i vores ambulatorium og er indlagte på en anden afdeling på Aalborg Sygehus eller en af vores sengeafdelinger. Der er dog undtagelser.

 

Det er vigtigt at skelne imellem, om ambulatorietiden gælder samme lidelse som indlæggelsen, (f.eks. er patienten indlagt for tværsnit og der gives ambulant strålebehandling herfor) eller om der er tale om forskellige årsager til de to kontakter (f.eks. en patient, der er indlagt pga. hofteoperation og møder i ambulatoriet til kontrol for cancersygdom). Kun når der er direkte sammenhæng mellem de to kontakter, skal der bookes som assistance.

 

En patient, som møder til 1. samtale her før onkologisk behandling for en lungekræft, mens han stadig er indlagt på Lungemedicinsk efter operationen for samme sygdom, skal IKKE BOOKES SOM ASSISTANCE, da der er tale om to adskilte patientkontakter. Ved tvivl kan registreringsansvarlige sekretær i afdelingen kontaktes.

 

Hvordan:

Der bookes som på vanlig vis i Bookplan. I Opgave tastes f.eks. ”ass” (eller ”pårør”), og den korrekte opgave vælges fra listen.

Undlad at tilknytte kontakt.

Bookingen kan nu ses de sædvanlige steder i Bookplan, men ikke i AM,INS.

 

Efterfølgende registrering af assistancer

Når notatet for en assistance skal skrives, er det vigtigt, at besøget registreres i PAS. Dette gøres ved at hente bookingen fra skyggen, og tilknytte den kontakt, patienten er indlagt på. Denne bliver tilbudt efter at man på vanlig vis har tastet 1 ud for bookingen i skyggen.

 

 


Ved tvivl omkring ovenstående, kan afdelingens registreringsansvarlige sekretær kontaktes på

6 14 37.