Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til Onkologisk Akutfunktion


Beskrivelse

 

Overskrift = TELEFONKONSULTATION ONKOLOGISK AKUTFUNKTION.

Telefonkontakt = Pt., pårørende, hjemmepleje.

Telefonkontakt = AM, INS, CPR, ENTER. DER SKAL UDFYLDES

DATO

MØDE

FRA KL. TIL KL.

ART = 50

PERS = LÆGE/SYGEPL.

RUM = AKUT.

Kontakten skal også registreres under procedurereg.

Fra dato + fra kl., til dato + til kl.

Plan/akut = A.

Koden er BVAA33A

Læge/Sygepl. kode.

 

Journalnotat = kontakter fra andre afd., FLK, egen læge og osv.

Overskrift = ONKOLOGISK AKUTFUNKTION.

Disse notater skrives som et jon-notat.

Der skal ikke registreres noget, kun skrive notat, hvis læge har dikteret.

 

 

Ambulant notat = Pt. møder op i Onkologisk Akutfunktion.

Overskrift = ONKOLOGISK AKUTFUNKTION.

 

Pt. bliver meldt, og der skrives labels ud fra AM, INS.

 

Pt. kommer til afd., og her registreres pt. i

 

AK, AKU,

CRP-nr.

Inds. den = dato. Afsnit = 2680. Kl.= mødetidspunkt, se nederst på skærmen) enter, nu kommer du over i henvisningsoversigt og her trykker du F1, hvorefter du kommer over i Akut Ambulant, her skal udfyldes under

 

Henvisningsårsag = pt. cancer diagnose

Henvisende instans = 999444

Henv. måde = 0.

Kontaktårsag = 1.

 

For at der kan skrives i dette billede, skal du bakke via F1 og er nu i hovedmenuen.
Her skrives PRO og nu procedurereg. der med ZZ0149 og efterfølgende F9. Nu kan der skrives notat.

 

Når pt. går hjem, skal pt. udskrives i AK, AKU, og her skal registreres
 

Procedurekode F15 = ZZ0149.

Udskrivning = F14

Diagnose = F16 = A diagnose er lig den pt. er kommet ind, med f.eks. febrilia.

B-diagnose er = cancerdiagnosen.


Da pt. går hjem igen, skal der i udskrivningsbilledet udskrives til SA og til instans 80012690, hvis pt. har tider hos os.

 

 

 

 

Journaloptagelsen = Pt. møder i Onkologisk Akutfunktion og bliver efterfølgende indlagt på afd. D1/D3.

Overskrift = ONKOLOGISK AKUTFUNKTION

 

Notater på disse pt. skal skrives i Clinical Suite under journaloptagelse.

 

Pt. skal selvfølgelig afsluttes i AK, AKU forløbet med

 

Procedure = F15 (shift F3 (fordi 12 + 3 = 15) koden = ZZ0149

Udskrivning = F14.

Diagnose = F16 = A diagnose er lig den pt. er kommet ind, med f.eks. febrilia.

B-diagnose er = cancerdiagnosen.

 

Ved indlægges til afd. D1/D3 skal der oprettes inds. til afd., og det er følgende
 

Opret indskrivningsforløb = J

Henv. måde = F.

Henv. dato = dato.

Hv. prio = 1.

Henv. årsag = diagnose og efterfølgende enter.

 

Hvis pt. skal indlægges, men ikke er overflyttet i systemet, så skal der i AK, PRO registreres koden på journaloptagelse = ZZ0150

 

 

HUSK VED JOURNALOPTAGELSE AT GÅ OVER I AK, AKU OG SKRIV

Pt. indlagt, se venligst notat i Clinical Suite.

 

 

Det sker at vi får pt. ind til ONAF, hvor pt. efterfølgende overflyttes til Afd. D1 ambulant.

Pt. afsluttes fra AK, AKU, med procedurekode, diagnose og udskrivning og her i udskrivningsbillede er det dato, kl. og til = SA, instans er = 80012690.

 

 

 

 

DE NOTATER DER STÅR SYGEPL./ FLK, ANDET SYGEHUSAFSNIT/AFDELING SKAL IKKE REGISTRERES, DA DET IKKE ER EN KONSULTATION.

 

Checklisten på telefonkonsultation ligger i Modtagelsen bag døren (der hvor læger og sygepl. holder til), disse skal registreres.

Er der ikke tid til at registrere disse samme dag, gøres det næste dag, men det er vigtigt at det bliver gjort.