Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for anvendelse af FemoStop®

 

 

 

På interventionsstuen, røngtenrum 9

Båndet anbringes under patienten.

FemoStop ballonen anbringes ca.1 cm over og lidt medialt for indstiksstedet, og båndet strammes.

Sheathen fjernes samtidig med, at der pumpes op (til max. 20 mmHg over det systoliske blodtryk). Ved blødning justeres trykket, til blødningen stopper.

Dette tryk bibeholdes i ca. 2 min.

Herefter sænkes trykket med 10 - 20 mmHg ca. hvert andet minut, til trykket er på ca. 30 mmHg.

 

 

På sengeafdelingen

På sengeafdelingen, skal trykket på ca. 30 mmHg bibeholdes indtil ca. en time efter sheathen er fjernet.

Ved patienter uden kendte blødningsanomalier kan trykket derefter sænkes til 0 mmHg.

FemoStop bliver liggende i ca. 2 timer, således at der hurtigt kan pumpes op igen ved re-blødning, hvorefter denne procedure følges forfra.

Det er vigtigt, at kontrollere blodgennemstrømningen i ekstremiteten distalt for Femostop for at undgå akut iskæmi på grund af langvarig kompression.

Hvis patienten i denne periode har meget ubehag (og der ikke er blødning), kan båndet løsnes så meget, at det ikke presser i lysken.

Efter fjernelse af FemoStop, skal patienten, under observation, være oppegående i 2 timer på afdelingen. Er patienten i AK-behandling, skal vedkommende dog være oppegående, under observation, i 4 timer.

 

 

Fjernelse af FemoStop®

Når FemoStop® skal fjernes trykkes på det riflede stykke af ”klemmen” (se billede), hvorved båndet løsnes og kan trækkes ud. Gentag proceduren på den anden side. Båndet kasseres.

Plastikbøjlen og pumpen er til flergangsbrug. De bedes vaskes og afsprittes og sendes derefter straks retur til neurointerventionsstuen, røntgenrum 9.

 

 

Billede 1

Billede 2