Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for anvendelse af FemoStop®

 

 

 

På interventionsstuen, røngtenrum 9

 • • Båndet anbringes under patienten.

 • • FemoStop ballonen anbringes ca.1 cm over og lidt medialt for indstiksstedet, og båndet strammes.

 • • Sheathen fjernes samtidig med, at der pumpes op (til max. 20 mmHg over det systoliske blodtryk). Ved blødning justeres trykket, til blødningen stopper.

 • • Dette tryk bibeholdes i ca. 2 min.

 • • Herefter sænkes trykket med 10 - 20 mmHg ca. hvert andet minut, til trykket er på ca. 30 mmHg.

 

 

På sengeafdelingen

 • • På sengeafdelingen, skal trykket på ca. 30 mmHg bibeholdes indtil ca. en time efter sheathen er fjernet.

 • • Ved patienter uden kendte blødningsanomalier kan trykket derefter sænkes til 0 mmHg.

 • • FemoStop bliver liggende i ca. 2 timer, således at der hurtigt kan pumpes op igen ved re-blødning, hvorefter denne procedure følges forfra.

 • • Det er vigtigt, at kontrollere blodgennemstrømningen i ekstremiteten distalt for Femostop for at undgå akut iskæmi på grund af langvarig kompression.

 • • Hvis patienten i denne periode har meget ubehag (og der ikke er blødning), kan båndet løsnes så meget, at det ikke presser i lysken.

 • • Efter fjernelse af FemoStop, skal patienten, under observation, være oppegående i 2 timer på afdelingen. Er patienten i AK-behandling, skal vedkommende dog være oppegående, under observation, i 2 timer.

 

 

Fjernelse af FemoStop®

 • • Når FemoStop® skal fjernes trykkes på det riflede stykke af ”klemmen” (se billede), hvorved båndet løsnes og kan trækkes ud. Gentag proceduren på den anden side. Båndet kasseres.

 • • Plastikbøjlen og pumpen er til flergangsbrug. De bedes vaskes og afsprittes og sendes derefter straks retur til neurointerventionsstuen, røntgenrum 9.

 

Billede 1

Billede 2