Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for terminalerklæring


Formål

 • At sikre ensartet udfærdigelse af terminalerklæringer

 • At sikre ensartet fremsendelse af terminalerklæringer til kommunerne

 • At sikre fremsendelse af ansøgning om terminaltilskud til Lægemiddelstyrelsen

 

 

Når patienten terminalerklæres

 

 • • Lægen dikterer til journalen, at patienten terminalerklæres og at der er søgt om terminaltilskud

(disse oplysninger er relevante for praktiserende læge).

 

 • • Lægen ansøger om terminaltilskud til lægemidler hos Lægemiddelstyrelsen - via FMK-online.

Obs. lægen skal i FMK-online under kontakt-e-mail angive onkologisk@rn.dk som e-mailadresse og IKKE egen e-mailadresse!

 

 • • Lægen informerer patienten om, at der ved terminalerklæring gives besked til kommunen.

 

 • • OBS! Hvis en lægevikar terminalerklærer en patient, er det lægevikarens ansvar at aftale med en autoriseret læge, at denne laver ansøgning om terminaltilskud via FMK-online.

 

 • • Sekretæren udfylder LÆ165 – terminalerklæring (PDF-format med fortrykt standardtekst for Onkologisk Afd.) med følgende:

 • ➢ Adresse til kommunen

 • ➢ Patientens CPR-nr., navn og adresse + tlf.nr.

 • ➢ Patientens diagnose

 • ➢ Lægens navn + Onkologisk Afdelings navn og adresse

 • ➢ Som underskrift: Dato + lægens navn

 

 • • Sekretæren sender LÆ165 via sikker mail til patientens kommune.

 

 • • Sekretæren noterer i Clinical Suite under Tilstand, at der er sendt terminalerklæring/LÆ165 til kommunen.

Billede 2Gøres på følgende måde: Søg patienten frem i Clinical Suite med F7, klik på vælg ud for patientens ambulante onkologiske kontakt, klik på Tilstand (firkant med udråbstegn ), klik på funktioner,

klik på opret tilstand, vælg ”dig selv” som ansvarlig for registreringen, vælg andet under type, skriv følgende under navn:

Der er XX.XX.XXXX (dato for afsendelse) sendt terminalerklæring/LÆ165 til kommunen / xxxx

(bruger-ID), klik OK.