Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Venøs Tromboemboli

Risikovurdering og Profylakse på Kæbekirurgisk Afdeling


Patienter, der opereres i generel anæstesi, skal vurderes mhp risiko for venøs tromboemboli (VTE). Tidlig mobilisering og optimal rehydrering er den primære tromboseprofylakse.
Afhængig risikoprofilen, suppleres dette med TED-strømper, og eventuelt Fragmin.

 

Kæbekirurgiske operationer medfører en lav risiko (< 1.5%) for VTE. De fleste patienter bliver ligeledes mobiliseret det første postoperative døgn, og er sjældent indlagt > 2 døgn.

Der er stigende dokumentation for, at postoperativ start af tromboseprofylakse, har samme effekt som præoperativ start. Første dosis 6 timer postoperativt synes ikke give flere tromboemboliske komplikationer, men en tendens til mindre blødningsrisiko, sammenlignet med den første dosis givet tættere på indgrebet.

 

Til risikovurderingen bruges en modificeret 2005 Caprini Score. Der mangler evidens for optimal tromboseprofylakse ved oral- og maxillofacial kirurgi, og tromboseprofylaksen er udarbejdet efter gældende generelle retningslinjer.

 

Patienter, der er i antitrombotisk behandling, håndteres ifølge retningslinjen udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase; Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificeret 2005 Caprini Score - Skema

1 point

2 points

3 points

5 points

Alder 40-60 år

Alder > 60 år

 

 

Operation > 2 timer

Malignitet

Tidligere DVT / Lungeemboli

(i den sidste måned)

BMI > 30

CVK

DVT/Lungeemboli i 1. slægtled

Akut spinallæsion

Østrogenholdigt hormon, p-piller

Pre- eller postop immobilisering >3 døgn

Medfødt eller erhvervet trombofili

Fraktur af ben, hofte eller bækken

Varicer

 

 

 

Deklive ødemer

 

 

 

Kronisk lungelidelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(indenfor den sidste måned:)

 

Points

Risiko

TED

Fragmin

 

Større kirurgi

 

0 - 1

Lav

Ved op > 2h

-

 

Graviditet, postpartum

2 - 4

Moderat

Ja

2500 sc x 1

Alvorlig infektion / inflammatorisk sygdom

>5

Høj

Ja

2500 sc x 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FragminFørste dosis Fragmin gives 6 timer postoperativt. Til patienter med høj risiko for

VTE, gives den anden dosis 12 timer derefter. Såfremt pt er indlagt, og ikke mobiliseret, gentages tromboseprofylaksen med dosis jf. ovenstående skema.
 

TEDElastisk kompressionsstrømpe. Der tages mål til TED-strømper ved forundersøgelsen, og strømperne bruges frem til mobilisering / udskrivelse.

 

 

 

 

Referencer

 

Gould MK, Garcia DA, Wren SM, Karanicolas PJ, Arcelus JI, Heit JA, Samama CM. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e227S-e277S.

 

Omesiete WI, Walker JA 3rd, Yu JC. Venous Thromboembolism Incidence After Craniofacial Surgery. Ann Plast Surg. 2018 Feb 13. doi: 10.1097/SAP.0000000000001353.

 

Perioperativ Tromboseprofylakse, Legehåndbogen, sundhed.dk

 

Raskob GE, Hirsh J. Controversies in timing of the first dose of anticoagulant prophylaxis against venous thromboembolism after major orthopedic surgery. Chest. 2003 Dec;124(6 Suppl):379S-385S.

 

Sachdeva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 17;(12)

 

Venclauskas L, Llau JV, Jenny JY, Kjaersgaard-Andersen P, Jans Ø; ESA VTE Guidelines Task Force. European guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis: Day surgery and fast-track surgery. Eur J Anaesthesiol. 2018 Feb;35(2):134-138.