Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dysfagiudredning af patienter i intensivt regi

 

Formål

At beskrive proceduren omkring dysfagiudredning, herunder Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen.

At optimere dysfagibehandlingen af patienter indlagt i intensivt regi på Aalborg Universitetshospital.

At beskrive henvisningsproceduren.

 

Målgruppe

Patienter der er indlagt på intensivt afsnit, eller der under aktuelle indlæggelse har været indlagt på intensivt afsnit.

Instruksen er rettet mod sundhedspersonale på Aalborg Universitetshospital.

Definition af begreber

F.O.T.T: Facial Oral Tract Therapy

FEES: Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen

FEDSS: Fiberoptisk Endoskopic Dysphagia Severity Scale

NOTIA: Neuro- Orto- Traume Intensivt Afsnit

Fremgangsmåde

Henvisningsprocedure

FEES-undersøgelse foretages primært bedside på de intensive afsnit samt på neurokirurgisk intermediært afsnit.

Patienter til FEES-undersøgelse visiteres gennem ergoterapeuter og anæstesilæger tilknyttet FEES-teamet.

Visitationen foregår primært tirsdag og fredag.

Undersøgelser udføres tirsdag og torsdag formiddage.

Henvisning til FEES sendes via EPJ.

Før henvisning til FEES skal der være udført F.O.T.T-undersøgelse og Blue-dye test.

Andre afdelinger kan rette henvendelse til FEES-teamet, såfremt de ønsker en patient visiteret til FEES-undersøgelse.

FEES-teamet består af anæstesilæger, ergoterapeuter samt intensivsygeplejersker tilknyttet NOTIA.

 • • Kriterier for udvælgelse af patienter til FEES-undersøgelse

 • • Mistanke om dysfagi eller silent aspiration, hvor den kliniske undersøgelse af synkefunktionen ikke er konklusiv

 • • Patienter med trakeostomitube mhp. vejledning af afcuffningsforløb eller vurdering af, om synkefunktionen kan stimuleres med målrettet ergoterapeutisk indsats

 • • Patienter, der har været langvarigt intuberede

 

 • • Kriterier for eksklusion af patienter til FEES-undersøgelse

 • • Manglende evne til at samarbejde, eksempelvis delirium

 • • Ansigts-, næse- eller basisfraktur samt betydende bløddelshævelse

 • • Øget blødningstendens

 • • Andre kontraindikationer (respiratorisk, cirkulatorisk)

 • • Børn

Kort beskrivelse af FEES-undersøgelsen

FEES er en standardiseret undersøgelse, hvor et tyndt fiberoptisk endoskop føres gennem næsen og videre ned til svælget. Undersøgelsen giver et dynamisk øjebliksbillede og udføres bedside.

Til undersøgelsen stimuleres med fødeemner og væsker af forskellige konsistenser som farves blå, for bedre at kunne visualiseres i svælget.

Undersøgelsen understøtter den kliniske udredning/træning af synkefunktionen.

Patienten undersøges siddende i seng, kørestol eller lænestol på sengestuen. Patienten skal IKKE være fastende. Nasalsonde er ingen hindring for undersøgelsen.

Ved undersøgelsen er der minimum en læge og en ergoterapeut fra FEES-teamet til stede. Der kan være behov for assistance fra den sygeplejerske og ergoterapeut, der er tilknyttet patienten.

FEES-undersøgelsen afdækker

 • • Om patienten fejlsynker

 • • Om der er dysfunktion i synkeprocessen fra munden og ned gennem svælget

 • • Om patientens følesans i svælget og evne til at beskytte luftvejen er intakt

 • • Hvilken mad- og væskekonsistens patienten kan synke

 • • Patientens synkefunktion scores ud fra FEDSS. Efter gennemførelse af undersøgelsen vejledes patienten, pårørende og personale i, hvilke konsistenser og mængder der kan indtages sikkert og effektivt

Dokumentation

Resultatet af FEES-undersøgelsen dokumenteres i EPJ i overensstemmelse med gældende retningslinjer herfor.

De relevante SKS-koder indberettes til Landspatientregisteret.

Der dikteres ud fra udarbejdet lommekort ”Diktering af FEES”.

Ansvar

Det er den tilknyttede anæstesilæge i FEES-teamet, der har det overordnede ansvar for visitation, udførsel af FEES-undersøgelsen, udarbejdelse af behandlingsplan samt dokumentation i EPJ.

Der udarbejdes efter undersøgelsen en behandlingsplan samt anbefaling til brug for den videre behandling og genoptræning af synkefunktionen.

 

Referencer

 1. 1. Forfatter: Annette Kjærsgaard, Titel: Ansigt, mund og svælg. Undersøgelse og behandling efter Coombes-konceptet.

 2. 2. FADL´s forlag 1. udgave, 1. oplag 2005

 3. 3. Langmore SE. Dysphagia in neurologic patients in the intensive care unit. Semin Neurol 1996;16:329-40

 4. 4. Mact M, et. Al, ICU-aquired swallowing disorders. Crit. Care Med 2013;41:2396-2405

 5. 5. Goldsmith T. Evaluation and treatment of swallowing disorders following endotracheal intubation and tracheostomy. Int Anesthesiol Clin 2000;38:219-242

 6. 6. Geraldo-Cadavid LF. Et. Al, Accuracy og endoscopic and videoflouroscopic evaluation of swallowing for oropharyngeal dysphagia. Laryngoscope 2016

 7. 7. Ramsay D. et. Al, Silent aspiration: what do we know ? Dysphagia 2005;20:218-225

 8. 8. Frank U. et. Al, Dyspagic patients with tracheostomies: a multidisciplinary approach to treatment and decannulation management. Dysphagia 2007;22:20-29

 9. 9. Kjærsgaard A., Ansigt, mund og svælg. Undersøgelse og behandling efter Coombes-konceptet. FADL’s forlag 1. udgave, 1. oplag 2005

Warnecke T. et al, Fiberoptic Endoscopic Dysphagia Severity Scale predicts outcome after acute stroke. Cerebrovasc. Dis. 2009;28:283-289