Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trappetest

 

 

Baggrund

Patienter som er kandidater til lungeresektion og har en ppo-FEV1 % og/eller ppo-DLCO % <40 skal have udført en symptomlimiteret trappetest mhp. risiko stratificering

 

Forberedelse

Patienten meddeles via sekretariatet at medbringe et par gode spadsere sko eller lignende

 

Kontraindikationer

 • • Inkompenseret hjertesygdom, ustabil angina pectoris, insufficient behandlet hjertearytmi, insufficient behandlet hypertension og ustabil asthma bronkiale

 • • Akut eksacerbation i kronisk lungesygdom er ikke nødvendigvis en kontraindikation, men resultatet af testen kan være misvisende

 • • Perifer saturation i hvile ≤ 90 % uden ilttilskud

 

Sted

Trappegangen ved elevatorerne i Vesttårnet, Medicinerhuset

 

Udførelse

 • • Testen bør kunne gennemføres uden ilttilskud

 • • Patienten orienteres om at formålet med undersøgelsen er at teste lungernes funktion under anstrengelse for at kunne vurdere om en lungeoperation kan tåles. De skal instrueres i at fortsætte så længe som muligt uden pause, men i eget tempo

 • • Der startes på plan 2. I ledsagelse af 1 sygeplejerske og 1 SOSU/Fysioterapeut og udstyret med pulsoximeter, går patienten i eget tempo uden pause og fortsætter indtil udmattelse. Har patienten reserve til mere forsættes indtil udmattelse dog stoppes ved plan 9

 • • Patienten må gerne nudges eller coaches undervejs, men ikke forceres overdrevent

 • • Testen afbrydes ved udmattelse, svær åndenød/saturation <80 % eller brystsmerter

 

Monitorering

 • • Perifer saturation

 • • Antal trappetrin fra start til ophør af testen

 

Registrering

 • • Antal trappetrin gennemført. Stigning i meter. Perifer saturation ved start og slut. Grund til ophør

Skrives på kladde ark og dikteres af læge

 

Tolkning

Patienter der kan gennemføre trappegang med stigning> 12-14 m uden signifikant desaturation (≤ 4 %) har en VO2max som i Danske guidelines er netop tilstrækkelig til at kunne tåle en lobektomi

 

Patienter der kan gennemføre trappegang med stigning> 22 m har med meget stor sandsynlighed en VO2 max> 15ml/kg/minut og en lav peroperativ risiko for komplikationer

 

Dog drøftes alle patienter der har gennemgået trappetest uanset resultatet med thorax kirurgerne til MDT konference mhp. på mulighed for sublobær resektion

 

Referencer

 1. 1. ERS/ESTS TASK FORCE ERS/ESTS Clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy). Eur Respir J 2009; 34: 17–41

 2. 2. Alessandro Brunelli et al. Peak Oxygen Consumption Measured during the Stair-Climbing Test in Lung Resection Candidates. Respiration 2010; 80:207–211

 3. 3. Lungecancer referenceprogram Visitation & Diagnostik Maj 2010. DLCG