Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trappetest

Baggrund:

 • • Patienter som er kandidater til lungeresektion og har en ppo-FEV1 % og/eller ppo-DLCO % <40 skal have udført en symptom limiteret trappetest mhp. risiko stratificering.

 

Forberedelse:

 • • Patienten meddeles via sekretariatet at medbringe et par gode spadsere sko eller lignende.

 

Kontraindikationer:

 • • Inkompenseret hjertesygdom, ustabil angina pectoris, insufficient behandlet hjertearytmi, insufficient behandlet hypertension og ustabil asthma bronkiale

 • • Akut eksacerbation i kronisk lungesygdom er ikke nødvendigvis en kontraindikation, men resultatet af testen kan være misvisende.

 • • Perifer saturation i hvile ≤ 90 % uden ilttilskud.

 

Sted:

 • • Trappegangen ved elevatorerne i Vesttårnet, Medicinerhuset.

 

Udførelse:

 • • Testen bør kunne gennemføres uden ilttilskud.

 • • Patienten orienteres om at formålet med undersøgelsen er at teste lungernes funktion under anstrengelse for at kunne vurdere om en lungeoperation kan tåles. De skal instrueres i at fortsætte så længe som muligt uden pause, men i eget tempo.

 • • Der startes på plan 2. I ledsagelse af 1 sygeplejerske og 1 SOSU/Fysioterapeut og udstyret med pulsoximeter, går patienten i eget tempo uden pause og fortsætter indtil udmattelse. Har patienten reserve til mere forsættes indtil udmattelse dog stoppes ved plan 9.

 • • Patienten må gerne nudges eller coaches undervejs, men ikke forceres overdrevent.

 • • Testen afbrydes ved udmattelse, svær åndenød/saturation <80 % eller brystsmerter.

 

Monitorering:

 • • Perifer saturation.

 • • Antal trappetrin fra start til ophør af testen.

 

Registrering:

 • • Antal trappetrin gennemført. Stigning i meter. Perifer saturation ved start og slut. Grund til ophør. Skrives på kladde ark og dikteres af læge.

 

Tolkning:

Patienter der kan gennemføre trappegang med stigning> 12-14 m uden signifikant desaturation (≤ 4 %) har en VO2max som i Danske guidelines er netop tilstrækkelig til at kunne tåle en lobektomi.

Patienter der kan gennemføre trappegang med stigning> 22 m har med meget stor sandsynlighed en VO2 max> 15ml/kg/minut og en lav peroperativ risiko for komplikationer.

Dog drøftes alle patienter der har gennemgået trappetest uanset resultatet med thorax kirurgerne til MDT konference mhp. på mulighed for sublobær resektion.

 

Referencer:

 1. 1. ERS/ESTS TASK FORCE ERS/ESTS clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy). Eur Respir J 2009; 34: 17–41

 2. 2. Alessandro Brunelli et al. Peak Oxygen Consumption Measured during the Stair-Climbing Test in Lung Resection Candidates. Respiration 2010; 80:207–211.

 3. 3. Lungecancer referenceprogram Visitation & Diagnostik Maj 2010. DLCG.