Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tolkebistand til patienter der skal have kontraststofinjektion og som ikke taler/forstår dansk

 

Elektive patienter

Såfremt en patient ikke forstår dansk og skal have foretaget en undersøgelse med intravenøs kontrastinjektion, foretages undersøgelsen kun med tolkebistand. Telefontolkning vil ikke kunne anvendes i disse tilfælde. Det samme er gældende for hørehæmmede, her bestilles døvetolk.

Såfremt en patient er indkaldt til en kontrastundersøgelse og radiografen ikke er sikker på, at patienten forstår de givne beskeder, eller patienten ikke kan gøre sig forståelig på dansk, aflyses undersøgelsen, indtil tolkebistand er anskaffet.

Ved undersøgelser der er visiteret til ”kald læge, evt. kontrast” udføres den del af undersøgelsen som er uden kontrast og derefter tager radiologen stilling til om undersøgelsen skal afsluttes.

Akutte patienter

Undersøgelser på vital indikation skal udføres, selvom der ikke er tolk tilstede.

I de situationer, hvor det af henvisende instans er vurderet, at risikoen ved ikke at udføre undersøgelsen, er større end den risiko, der er forbundet med at give IV kontrast uden tolkebistand, skal undersøgelsen udføres, selvom der ikke er tolkebistand tilstede. Dette skal på forhånd være aftalt mellem henvisende instans og visiterende radiolog. Samt være dokumenteret af enten henvisende instans eller visiterende radiolog i henvisningens anamnese eller i generel note i henvisningen.

Ved alle akutte undersøgelser foretrækkes teletolkning fremfor ingen tolkning.