Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Systematisk smertevurdering ved hjælp af NRS (Numeric Rating Scale)

 

Formål

At alle indlagte patienter i Kirurgisk Dagafsnit, smertevurderes systematisk, behandlingstiltag evalueres, suppleres uden forsinkelse og at effekten af smertebehandlingen dokumenteres i NordEPJ.

 

Definition af begreber

Til systematisk smertevurdering bruges Numeric Rating Scale NRS

NRS måles mellem 0 og 10. 

0 for total smertefrihed og 10 for de værst tænkelige smerter.

Målet for smertebehandlingen er en NRS-score på <3 i hvile samt et smerteniveau, der opleves acceptabelt af patienten.

Beskrivelse

Alle patienter instrueres i NRS score ved modtagelse i Perioperativ Enhed.

Efterfølgende NRS scores alle patienter 1. gang, når de kommer postoperativt til mobilisringsafsnittet.

Smertebehandlingen skal primært tage udgangspunkt i patientens egen vurdering af smerteintensiteten. Til dette anvendes NRS. Sygeplejersken opfordrer patienten til verbalt at angive - med et tal mellem 0 og 10 - hvor intenst han oplever smerten. 0 symboliserer ingen smerte og 10 værst tænkelige smerte. 

Hvis smerteintensiteten vurderes til over 3, tilbydes patienten smertebehandling. Oftest vil 1. valget være i form af intravenøs indgift Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted (rn.dk)

Sygeplejersken skal sammenholde patientens score på NRS med de objektive observationer (puls og blodtryk), patientens nonverbale udtryk, viden om kirurgiske indgreb og sygdomme og patientens tidligere erfaringer med medicin m.m. Ved uoverensstemmelse mellem patientens og sygeplejerskens vurdering af smerteintensiteten er det nødvendigt, at sygeplejersken søger at få verificeret eller afkræftet sine observationer. Det er således sygeplejerskens ansvar at drøfte patientens eventuelle divergerende signaler med patienten eller evt. afdelingens læger.

Børn scores ud fra VRS (Visual Rating Scale) hvor barnet kan angive, hvilket ansigt der passer bedst til, hvordan han har det. Alt intravenøs behandling drøftes med narkoselæge inden administrering Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted (rn.dk)

Patienten scores sidste gang ved udskrivelsen Hjemsendelseskriterier for patienter på Dagkirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital, Thisted (rn.dk)