Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Glukose 20%

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling til patienter med hypoglykæmi tilfælde.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramediciner i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Glukose 20%, (200 mg/ml):

Hyperton kulhydratopløsning til intravenøs infusion

Modvirker hypoglykæmi ved at indføre glukose direkte i blodbanen og får patienten til at vågne op.

 

Indikation

Ambulancebehandlere - Hypoglykæmi: Bevidsthedspåvirkede patienter (alder > 8 år, for ambulancebehandlere) med blodsukker <3,5 mmol/l eller bevidsthedsændringer/symptomer hos en diabetiker svarende til hypoglykæmi, hvor der kan anlægges en velfungerende venøs adgang.

 

Paramediciner - Hypoglykæmi: Bevidsthedspåvirkede patienter med blodsukker <3,5 mmol/l eller bevidsthedsændringer/symptomer hos en diabetiker svarende til hypoglykæmi, hvor der kan anlægges en velfungerende venøs adgang.

 

Kontraindikation

Ingen, hvis det gælder at behandle patientens hypoglyæmi.

 

IKKE bruges som volumenerstatning til traumepatienter og IKKE til patienter med kranietraume eller øget intrakranielt tryk af anden årsag.

 

Dosering

Der gives Glukose 20% enten som intravenøs infusion eller intravenøs injektion (bolus) i en velfungerende venøs adgang. Effekten kontrolleres med gentagne målinger af blodsukkeret og afsluttes når patienten har normaliseret blodsukker, vågnet op og kan tage vare på sig selv.

 

Børn: Dosis 2ml/kg (20% Glukose).

Børn under 8 år, kun paramediciner jvf. indikationen i instruksen, hvor IV adgange til børn under 8 er forbeholdt paramedicinere.

 

Bivirkninger

Hyperglykæmi.

 

Opbevaring

I medicintaske.

 

Særlige forhold

Glukoseopløsningen kan ved paravenøs indgift give vævsnekroser og indgivelsen af stoffet skal derfor følges tæt, for at opdage eventuel paravenøs indgift. Sker dette skal behandlingen stoppes øjeblikkeligt, og der indgives straks 10-20 ml. NaCl 0,9 % langsomt, for at fortynde den hypertone opløsning.

Når/hvis patienten vågner, kontrolleres blodsukkeret, og ved normalt bevidsthedsniveau og intakte synke- /svælgreflekser gives kulhydrater peroralt.

 

Vær altid opmærksom på, at der kan være en anden sygdom, som er grunden til hypoglykæmi – eksempelvis en svær infektion, en forgiftning (alkohol, stoffer), en hormonel relateret sygdom eller en intrakraniel tumor.

 

Hvis en patient ikke vågner op efter at blodsukkeret har normaliseret sig, eller hvis blodsukkeret ikke normaliserer sig efter indgift af 100 ml Glukose 20 % IV, ligger der med høj sandsynlig en anden årsag bagved og der konfereres med læge ved akutlægebilen.

 

Såfremt patienten har indtaget forkert dosis af sin insulin, og dette er årsagen til tilfældet skal patienten indbringes til hospital/sygehus.

 

Ambulancebehandlere - Ved bevidsthedspåvirkede patienter (alder < 8 år) med symptomer på hypoglykæmi kontaktes lægebil angående anlæggelse af intravenøs adgang og dosis af glukose IV. Såfremt der ikke kan anlægges IV, tilkaldes højere sundhedsfaglig kompetence.

 

Ambulancebehandleren skal principielt tilbyde patienten indlæggelse, selv om patienten er vågnet op igen og selvstændigt kan tage vare på sig selv.

 

Paramediciner - Hvis patienten responderer positivt på behandlingen, og paramedicineren ved sin gennemgang af patienten finder normale vitalparameter, samt at patienten ikke er alene, kan paramedicineren afslutte patientbehandlingen i hjemmet jf. Regional Driftstandard.

 

Såfremt der trækkes medicin op i to eller flere sprøjter, skal den enkelte sprøjte markeres med tilhørende mærkat. Trækkes et præparat op i sprøjte og gives umiddelbart, er påsætning af mærkat ikke nødvendigt.

 

Referencer

  • • www.pro.medicin.dk

  • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

  • • Retningslinje vedr. ambulancejournal udfyldelse

  • • Retningslinje vedr. informeret samtykke til behandling

  • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

  • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

  • • Retningslinje vedr. lægemiddelordination, -delegering, -dispensering og -adm.

  • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring