Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning om adjuverende-behandling med zoledronsyre til patienter radikalt opereret for brystkræft

 

Beskrivelse

Medicinsk efterbehandling med zoledronsyre efter operation for brystkræft
DBCG anbefaler adjuverende zoledronsyre-behandling til visse patientgrupper efter radikal operation for brystkræft. Patienterne i disse patientgrupper kan få behandlingen i Onkologisk Dagafsnit i Aalborg eller i Daghospitalet på Thisted Sygehus.

Behandling med zoledronsyre
Zoledronsyre behandling gives i alt otte gange med 6 måneders interval (fire år).

Behandlingsdatoen for zoledronsyre kan rykkes ± 30 dage (1 mdr.). I særlige situationer kan der tillades længere interval, dette sker efter individuel vurdering.

 

Visitation af zoledronsyre-behandling

 • • Onkologisk læge visiterer patienten til zoledronsyre-behandling i forbindelse med visitationsnotat, såfremt der findes indikation for dette.

 • • Visitationen bestiller blodprøve DTOT25 (P-25-Hydroxy-Vitamin D (D3+D2)) sammen med øvrige relevante blodprøver

 • • Ved første fremmøde i Onkologisk Dagafsnit vurderes om patienten er klar til behandling. Såfremt patienten er klar og samtykker til behandlingen, informeres patienten om behandlingen med zoledronsyre.

 • • Onkologisk læge forespørger om patienten har fulgt regelmæssige tandeftersyn samt for nyligt været ved tandlæge før opstart med zoledronsyre.

 • • Onkologisk læge tager stilling til, om der skal ordineres kalk og D-vitamin tilskud.

 • • Onkologisk læge opretter standardordinationen (otte behandlinger) i medicinmodulet i EPJ og overfører ordinationen til FMK. Hermed overføres givningsinstruksen automatisk fra medicinmodulet til FMK. Se bilag vedr. vejledning for ordination.

 • • Startdatoen for den første zoledronsyre-behandling planlægges i samarbejde med sygeplejersken, som deltager ved første fremmøde i Mammateamet, Onkologisk Dagafsnit.

Den første zoledronsyrebehandling gives altid i Onkologisk Dagafsnit.

 • • Første behandling må kun gives, såfremt P-25-Hydroxy-Vitamin D (D3+D2) > 50 nmol/l. Dette kontrolleres af administrerende sygeplejerske. Ved for lavt niveau kan behandlingen ikke gives og sagen overdrages til læge i ambulatoriet.

 • • Lægen følger i så fald følgende fremgangsmåde: I praksis gives en måneds behandling med tilskud sv.t. eksempelvis tabl. Unikalk Forte 1 stk. x 2, hvorefter D-vitamin igen kontrolleres. Er pt. fortsat ikke i acceptabelt niveau fortsættes med tilskud af calcium og D-vitamin i yderligere 5 mdr., hvorefter D-vitamin status igen kontrolleres mhp. opstart af zoledronsyre. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes endokrinolog. En forsinket start på zoledronsyre af eksempelvis 6 mdr. varighed er ikke påvist at betyde ikke noget for den adjuverende effekt.

 • • Sygeplejersken der giver den første zoledronsyre-behandling i Onkologisk Dagafsnit Aalborg booker patientens anden zoledronsyre, hvis patienten ønsker behandling i Onkologisk Dagafsnit Aalborg.

Hvis patienten vælger at modtage zoledronsyre behandling i Thisted dikterer onkologisk læge ifm første besøg henvisning til Daghospital Thisted (se bilaget: Standardtekst til henvisning i forbindelse med zoledronsyre-behandling i Dagshospitalet, Thisted Sygehus), som onkologisk sekretær afsender. I forbindelse med første zoledronsyre behandling i Aalborg kontakter onkologisk sygeplejerske Daghospitalet Thisted per telefon 97650275 (sygeplejerske) og melder patienten klar. Thisted booker selv de fremtidige zoledronsyre behandlinger.

 

Forud for ALLE zoledronsyre-behandlinger

 • • Der bestilles blodprøver 3-5 dage før behandlingen: se creatinin, estimeret GFR og se calcium
  af sygeplejerske i henholdsvis Thisted/Aalborg alt efter hvor patienten har valgt at modtage zoledronsyrebehandling.

 • • Sygeplejersken vurderer resultatet af blodprøverne. Såfremt der er normale værdier, gives behandlingen som planlagt.

 • • Ved afvigelser fra normalområdet i blodprøvesvarene kontaktes koordinationssygeplejersken i Mammateamet, Dagafsnittet Aalborg 97661533 eller 97661528.

 

Koordinationssygeplejersken konfererer med mammateamets læger om blodprøvesvar og videre forløb.

 

  1. a. Der er patienter, der starter behandling med let påvirket nyrefunktion, med estimeret GFR mellem 30-60 ml/min. Hos disse patienter er der kun behov for kontakt til mamma teamets ambulatorium, hvis der sker en forværring i estimeret GFR på minimum 10% i forhold til baseline estimeret GFR.

  2. b. Dosis af zoledronsyren er på 4 mg hos patienter der har estimeret GFR på minimum 60ml/min.

  3. c. Dosis af zoledronsyre er på 3 mg hos patienter der har estimeret GFR mellem 30-59 ml/min.

Hvis dosis er blevet nedsat på grund af blodprøver/nedsat nyrefunktion, ændres dosis på 3 mg ikke igen.

  1. d. Patienter med estimeret GFR under 30 ml/min tilbydes ikke adjuverende zoledronsyrebehandling.

  2. e. Behandlingen gives ikke, hvis estimeret GFR falder under 30 ml/min.

 

Behandling med zoledronsyre

 • • Behandlingen gives intravenøst i løbet af 15 minutter jf blandingsvejledning (i.v. vejledning i FMK).

 • • Behandlersygeplejersken effektuerer for givet behandling i FMK.

 • • Der anbefales samtidig med zoledronsyre, at patienten får kalk og D-vitamin.

 • • Der anbefales, at patienten drikker 2-2½ liter væske om dagen i dagene før og efter behandlingen med zoledronsyre.

 

Anden medicin og zoledronsyre

 • • Der må IKKE samtidig med zoledronsyre ske anden form for behandling for osteroporose.
  Patienter i osteoporosebehandling skal pausere peroral bisfosfonat. Peroral bisfosfonat pauseres i FMK.

Når patienten får den 8. zoledronsyre-behandling, opfordrer sygeplejersken patienten til at genoptage peroral bisfosfonat behandling 6 måneder efter afsluttet zoledronsyre-behandling. Det skal foregå og ordineres via egen læge.

 

Mulige bivirkninger til zoledronsyre-behandling
Bivirkningerne er almindeligvis få og kortvarige.
Hyppigst kan der være influenzalignende symptomer med feber, kulderystelser, hovedpine, led-, muskel- og/eller knoglesmerter.
Dette kan kuperes med tabl. Paracetamol 1000 mg, max. x 4 i døgnet, evt. med tillæg af Ibuprofen.
I sjældne tilfælde kan der opstå nedbrydning af vævet i kæbeknoglen med symptomerne smerte og irritation i kæbe og tænder. Vigtigt at patienten udredes, hvis disse symptomer opstår.

 

Definition af begreber

Zoledronsyre: Bisfosfonat – lægemiddel der mindsker risiko for tilbagefald af brystkræft og mod at kræften spreder sig til knoglerne hos postmenupausale kvinder, som tidligere er opereret for brystkræft.
DBCG: Danish Breast Cancer Cooperative Group
Standardordination i Columna: Der er af Onkologisk Afdeling, Aalborg UH oprettet standardordination i medicinmodulet EPJ på 8 zoledronsyre-behandlinger, som overføres til FMK.
MedOnc: IT-system til alle ordinationer af medicinsk cancerbehandling i Aalborg UH
 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i Onkologisk Afdeling Aalborg UH og Daghospitalet i Thisted.

 

Formål

At der er en vejledning til tillægsbehandling med zoledronsyre til patienter opereret for brystkræft, således at der sikres en sikker og ensartet behandling af denne patientgruppe.

 

Referencer

Patientinformation – tillæg til DBCG 2015