Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesiologisk akutberedskab, Aalborg Universitetshospital, Hobro

Varetages af specialuddannet anæstesilæge og anæstesisygeplejerske.

Suppleres i særlige tilfælde med aktører fra det præhospitale beredskab.

 

Anæstesilægen

Anæstesilægen kan døgnet rundt kontaktes ved opkald på telefon 52 110, og varetager:

 

 • • Anæstesiologisk rådgivning til øvrige specialer på matriklen

 • • Visitation til intensivt afsnit

 • • Initial stabiliserende behandling af kritisk syg patient

 • • Koordination af, og eventuel deltagelse i, udgående patienttransport med ledsagelse

 • • Anlæggelse af central venøs adgang

 • • Back-up for anæstesisygeplejersken

 

Anæstesilægen er til stede på matriklen alle hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.24. Dette gælder dog ikke i perioder, hvor der ikke foregår kirurgisk aktivitet på matriklen.

 

I øvrige tidsrum er anæstesilægen i vagt uden for matriklen, men kan give fremmøde med en gennemsnitlig responstid op til 30 minutter efter tilkald.

 

Anæstesisygeplejersken

Anæstesisygeplejersken kan døgnet rundt kontaktes ved opkald på telefon 52 658 (alternativt ekstern mobiltelefon 25 27 50 41), og varetager:

 

 • • Anlæggelse af perifer venøs adgang, hvor proceduren er vanskelig

 • • Sugning i dybe luftveje, hvor proceduren ikke kan varetages af andet personale

 • • Hurtig assistance til ”dårlig” patient

 • • Eventuel deltagelse i udgående patienttransport med ledsagelse

 

Anæstesisygeplejersken er til stede på matriklen døgnet rundt, alle ugens dage.

 

Anæstesisygeplejersken arbejder ud fra autorisation, i henhold til de til enhver tid gældende instrukser og retningslinjer, og med reference til anæstesilægen.

 

Ved HJERTESTOP og lignende nødsituationer:

Hverdage i tidsrummet kl. 08.00–15.24:

Aktivering af ”Code Blue” – alarmtryk (alternativt opkald på telefon 52 112) afstedkommer alarmering af lokalet hjertestophold.

 

Øvrige tidsrum:

Aktivering af ”Code Blue” – alarmtryk (alternativt opkald på telefon 52 112) afstedkommer alarmering af lokalt hjertestophold.

Samtidig aktiveres det præhospitale beredskab via Alarm 112, således at nærmeste ambulance samt paramediciner med udrykning kører frem til matriklen. Ambulancemandskabet kan ved behov varetage:

 • • Assistance til hospitalspersonalet ved basal og avanceret hjertelungeredning

 • • Kontakt til ambulancelæge med henblik på anæstesiologisk rådgivning og eventuel anmodning om fremkørsel

 • • Ledsagelse under transport fra matriklen