Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af cervikal intraepithelial neoplasi (CIN).

 

Indikation

Histologisk verificeret CIN2+ er generelt behandlingskrævende. Kvinder med fortsat graviditetsønske kan ved CIN2 forandringer følges med kolposkopi + biopsier hvert halve år. Persisterer forandringerne ved 2-års kontrol anbefales behandling (Konisation).

 

Hos unge kvinder <25 år kan også CIN3 observeres med kolposkopi + Biopsier ved kolposkopisk synlig og velafgrænset læsion på cervix. Persisterer forandringerne efter 2 år anbefales behandling (Konisation).

 

Kvinder i aldersgruppen 60+ år med positiv screeningstest (HPV-positiv) bookes direkte til kolposkopi + diagnostisk/terapeutisk konisation. Generelt ingen bioptering. Kun ved klinisk/kolposkopisk mistanke om invasiv sygdom foretages bioptering. Herved sikres en sufficient diagnostik og disse kvinder kan herefter afsluttes i screeningsprogrammet og undgår ligeledes et fortsat kontrolforløb.

 

Metode

Behandlingsmetoden er excision (Konisation). Indgrebet foretages i Lokal Analgesi.

Ved re-konisation anbefales indgrebet udført i Generel Anæstesi. Dette alene af tekniske grunde og af hensyn til patienten (kan være vanskeligere at udføre og mere ubehagelig for patienten på grund af ændret anatomi).

Det tilstræbes at konus udskæres i et stykke af hensyn til vurderingen af præparatet. Præparatet puttes i formalin og sendes til Patologisk Institut. Konus skal ikke opklippes eller på anden måde markeres. Har ingen betydning i forhold til opfølgning efter konisation!

 

Opfølgning/kontrol

Der sendes brevsvar til patienten med svar på den histologiske diagnose på konus. Patienten informeres ligeledes om fortsat kontrol hos egen læge.

Opfølgning efter konisation er cervix cytologi og HPV-test i alle tilfælde. Dette foretages hos egen læge efter 6 måneder i alle tilfælde. Ved involverede rande efter 6 måneder og efter 12 måneder. Når Cytologi og HPV-test er normale, fortsætter patienten i det normale screeningsprogram for livmoderhalskræft.