Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for sygeplejersker og social og sundhedsassistenters (SOSA) medicingivning på Endokrinologisk sengeafsnit

Beskrivelse

Sygeplejersker og SOSA på afsnit 8V kan administrere lægemidler nævnt nedenfor i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination, til patienter indlagt i endokrinologisk regi. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejersker eller SOSAs faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Den sygeplejerske eller SOSA, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

Rammeordinationerne gælder kun voksne og børn over 15 år, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overlæge på afsnit 8V.

 

Dette finder sted primært for at undgå, at der i hvert enkelt tilfælde skal kontaktes en vagthavende læge, der skal foretage en skriftlig ordination herom i journalen og registrere i medicinmodulet. Denne praksis kan fastholdes, men det skal sikres, at disse medicinadministrationer snarest noteres i patientens journal og ordineres i medicinmodulet af hensyn til oversigten over patientens generelle medicinforbrug.

Derfor gælder følgende regler:

Nedenfor nævnte farmaka kan som p.n. ordination administreres af afsnittets sygeplejersker og SOSA i normal terapeutisk dosis. Administrationen skal dokumenteres i medicinmodulet som p.n. og godkendes ved næstfølgende stuegang. I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

KONTRAINDIKATIONER - Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparatet, som påtænkes ordineret.

 

ALLERGI (symptom: hudkløe)

 Tbl. Alnok 10 mg. Pn, max x 1

 

ANALGETIKA (symptomer: smerter)

Tbl. Paracetamol 500 mg – 1000 mg pn max x 4 eller

Supp. Paracetamol 500 mg – 1000 mg max x 4

Af ovennævnte må der i alt tages max. 4 g paracetamol pr. døgn

 

 

ANGINA (symptomer: brystsmerter. OBS gælder kun pt med i forvejen kendt angina, ved manglende effekt kontaktes vagthavende for-vagt)

Spray Nitrolingual 0.4 mg/pust. Pn, gives under tungen max 1 pust.

 

ANTACIDA (symptomer: reflux, for meget mavesyre)

Tyggetbl. Alminox 1 stk. pn max x 3

Oral susp. Gaviscon 15 ml pn. Max x 1

 

DYSPNØ (symptomer: åndenød)

Inh. Combivent 2,5 + 0,5 mg /beholder. Pn, gives på maske. Max x 4 / døgn

 

HYPOGLYKÆMI (symptomer på lavt blodsukker (BS) og hvor blodsukker ikke kan hæves med anden metode)

Inj. GlucaGen hypokit 1 mg. Pn, gives i.m. max x 1

 

ANTI-KONVULSIVA (symptomer: kramper)

Rek.susp Diazepam 10 mg. Pn, gives rektalt, max x 2

 

LAKSANTIA (symptomer: obstipation)

Oral opl. Laktulose 15 ml pn max x 1

Orale dr. Laxoberal 10-15 dråber pn max x 1

Tbl. Toilax 10 mg pn max x 1 nocte

Supp. Dulcolax 10 mg pn max x 1

Tbl. Magnesia 500 mg – 1000 mg pn max x 1

Oral opl. Gangiden 1 stk. pn max x 3

 

KVALME (motilitetsfremmende)

Tbl. Metoclopramid 10 mg pn max x 1

 

NIKOTINSUBSTITUTION (symptomer: rygetrang)

Depotplaster Nicorette 15 mg/16 timer pn max x 1

Depotplaster Nicorette 25 mg/16 timer pn max x 1

 

SOVEMIDLER (symptomer: søvnbesvær)

Tbl. Zopiclon 3,75-7,5 mg pn max x 1 nocte

Tbl Zolpidem 10 mg pn. Max 1 nocte

  

REKTALSALVE (symptomer: udvendige hæmorider)

Rektalsalve Proctosedyl 1 tyndt lag pn max x 3 ved udvendige hæmorider

 

Øverst på formularen

 

VITAMINER

Tbl. Multitabs 1 stk. x 1

Tbl. Unikalk Forte 1 stk. pn max x 2

 

 

Nederst på formularen