Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af nedfrosne oocyter og embryoner

 

Formål

At sikre, at nedfrosne oocyter/embryoner kan overflyttes fra Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital til anden Fertilitetsklinik i Danmark eller omvendt, i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Da vi er ansvarlige for at oocyterne/embryonerne ikke bringes ud af landet må dette kun ske:

  • • Via et kvalificeret eksternt firma, feks via.Nordic Cryobank/Europeanspermbank eller Cryos

  • • eller den modtagende klinik.

  • • aldrig via patienten selv.

 

Ved overflytning anvendes underskriftsformular til udlevering af nedfrosne embryoner, som findes i Formatex under sammentykkeerklæringer.

 

Ved overflytning medsendes oplysning om nedfrysningsmedie og en procedure for optøning. Desuden medsendes kopi af dyrkningsskema og vitrifikationsskema.

 

Ved modtagelse af æg/embryoner oprettes disse i Formatex og fryseskema sættes ind i frysemappen