Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledsagelse under patienttransport - udgående fra Aalborg Universitetshospital, Hobro

 

A. Tidskritiske transporter

Tidskritiske transporter skal, af behandlingsmæssige hensyn, effektueres med mindst mulig forsinkelse, hvorfor nærmest ledige ambulance altid skal anvendes hertil. Ved behov for ledsagelse udover ambulancepersonalet, medfølger læge og/eller anæstesisygeplejerske, som allerede er til stede på matriklen. Sikrer dette ikke fornøden anæstesiologisk kompetence under transporten, skal ambulancelæge anmodes om at køre ambulancen i møde undervejs.

 

Tilkald af ambulance til fremkørsel med udrykning samt evt. anmodning om lægeassistance under ambulancetransport foregår ved opkald til AMK-vagtcentralen på telefon 70 23 75 18.

 

Tidskritiske transporter omfatter:

 

  • • Patienter med akut myokardieinfarkt (STEMI), som, efter præmedicinering, overflyttes til perkutan koronar intervention (PCI).

Hverdage, kl. 08.00-15.30: Stabile* patienter kan ledsages af ambulancepersonale alene. Ustabile** patienter ledsages af læge og anæstesisygeplejerske.

Øvrige tidspunkter: Stabile* patienter kan ledsages af ambulancepersonale alene. Ustabile** patienter ledsages som minimum af anæstesisygeplejerske.

 

  • • Patienter med iskæmisk apopleksi, som overflyttes til evt. trombolyse eller trombektomi (EVT).

Hverdage, kl. 08.00-15.30: Stabile* patienter kan ledsages af ambulancepersonale alene. Ustabile** patienter ledsages læge og anæstesisygeplejerske.

Øvrige tidspunkter: Stabile* patienter kan ledsages af ambulancepersonale alene. Ustabile** patienter ledsages som minimum af anæstesisygeplejerske.

 

  • • Patienter med intrakraniel blødning, spontan eller traumatisk, som overflyttes til akut neurokirurgisk intervention.

Hverdage, kl. 08.00-15.30: Ledsagelse varetages af læge og anæstesisygeplejerske.

Øvrige tidspunkter: Ledsagelse varetages som minimum af anæstesisygeplejerske.

 

  • • Patienter med anden ukontrollabel blødning, spontan eller traumatisk, som overflyttes til akut kirurgisk eller interventionelt radiologisk indgreb med henblik på hæmostase.

Hverdage, kl. 08.00-15.30: Ledsagelse varetages af læge og anæstesisygeplejerske.

Øvrige tidspunkter: Ledsagelse varetages som minimum af anæstesisygeplejerske.

 

 

  • • Patienter, som transporteres til videre behandling efter hjertestop og lignende.

Hverdage, kl. 08.00-15.30: Ledsagelse varetages af læge og anæstesisygeplejerske.

Øvrige tidspunkter: Ledsagelse varetages af paramediciner, som er tilkaldt i forbindelse med alarmering, undervejs suppleret med ambulancelæge. Ambulance, som er tilkaldt i forbindelse med alarmering, er forhåndsdisponeret til transport, og skal således ikke rekvireres på ny.

 

 

 

 

Vagthavende mediciner må ikke forlade matriklen, uden at anden læge til stede.

 

Såfremt vagthavende anæstesisygeplejerske i medfør af ovenstående er nødsaget til at forlade matriklen, og herved må efterlade denne uden tilstedeværelse af anden anæstesiologisk kompetence, skal vagthavende anæstesilæge hurtigst muligt give fremmøde med henblik på at sikre beredskabet, indtil anæstesisygeplejersken er tilbage.

 

B. Ikke-tidskritiske transporter

Når tidsfaktoren er mindre afgørende, vil transport, hvis det er hensigtsmæssigt, kunne afvente fremkørsel af specialambulance, ligesom ledsagelse vil kunne varetages af personale, der som udgangspunkt ikke er til stede på matriklen.

 

Ikke-tidskritiske transporter omfatter:

 

  • • Patienter, som kræver indlæggelse i intensivt afsnit:

Hverdage, kl. 08.00-15.30: Stabile* patienter kan ledsages af anæstesisygeplejerske alene. Ustabile** patienter ledsages af læge og anæstesisygeplejerske.

Øvrige tidspunkter: Stabile* patienter kan ledsages af anæstesisygeplejerske alene. Ustabile** patienter ledsages af læge og anæstesisygeplejerske. Hvis Voksentransportordningen er disponibel, stiller denne det fornødne personale til rådighed.

 

  • • Patienter, som ikke kræver indlæggelse intensivt afsnit:

Alle tidspunkter: Patienter, uden forventet behov for medicinsk behandling*** undervejs, kan ledsages af ambulancepersonale alene. Patienter, med forventet behov for medicinsk behandling*** undervejs, ledsages af læge eller sygeplejerske.

 

Voksentransportordningen aktiveres i forbindelse med visitation til intensivt afsnit ved opkald til Intensivkoordinator på telefon 97 66 19 00.

 

I alle øvrige tilfælde rekvireres ambulancetransport ved opkald til AMK-vagtcentralen på telefon 70 23 75 18. Hastegrad og kørselsform fastlægges ud fra patientens tilstand.

 

 

Ovenstående er i overensstemmelse med gældende regional retningslinje for interhospital transport med sundhedsfaglig ledsagelse.

 

 

 

 

 

 

 

*Stabile patienter er bevidsthedsmæssigt upåvirkede, og frembyder ikke hverken manifeste, eller umiddelbart truende, respiratoriske og/eller kredsløbsmæssige problemer, som kræver anæstesiologisk intervention.

**Ustabile patienter er bevidsthedsmæssigt påvirkede, og/eller frembyder manifeste, eller umiddelbart truende, respiratoriske og/eller kredsløbsmæssige problemer, som kræver anæstesiologisk intervention.

*** Medicinsk behandling omfatter i denne sammenhæng ikke ilt, eller intravenøs infusion af natriumklorid eller glukose i isotone opløsninger, uden tilsætning.