Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gruppevejledning for patienter med apopleksi eller TIA

 

Formål

At målgruppen føler sig informeret om det at have haft en Apopleksi eller TIA og eftervirkninger af dette samt at få opsamling efter sygdomsforløb.

 

At opnå forståelse for, hvilke livsstilsfaktorer der har betydning i forhold til at sænke kolesteroltallet og forebygge et nyt tilfælde med apopleksi eller TIA.

 

Gruppevejledningen foretages af en sygeplejerske fra Neurologisk Apopleksiafsnit og en klinisk diætist fra Sund Info (Forebyggelsesambulatoriet).

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som har haft en apopleksi eller TIA, samt pårørende.

 

Patienter, som skal videre i et rehabiliteringsforløb, henvises ikke fra Neurologisk Apopleksiafsnit til gruppevejledning. Det skønnes, at patienterne på daværende tidspunkt endnu ikke er klar til dette tilbud. Hvis rehabiliteringsafsnit vurderer, at patienten vil have gavn af gruppevejledning efter rehabilitering, kan Neurologisk Apopleksiafsnit kontaktes med henblik på henvisning.

 

Definition af begreber

Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen

TIA: Forbigående symptomer efter en blodprop i hjernen, som har opløst sig selv (kan også betegnes TCI).

 

Sygeplejersken tager udgangspunkt i de officielle retningslinjer for behandling af apopleksi og TIA. Derudover inddrager sygeplejersken viden fra studier, der har fokuseret på patienter og pårørendes oplevelser af at have haft Apopleksi/TIA og forløbet efter at være indlagt.

 

Kostvejledningen tager udgangspunkt i de officielle danske diætetiske retningslinjer for behandling af dyslipidæmi samt de officielle kostråd og næringsstofanbefalinger.

 

Beskrivelse

Gruppevejledningen foregår i Sund Info med en varighed på ca. 2 timer. Der kan deltage op til 15 patienter pr. gang med mulighed for at tage pårørende med.

 

Målet er, at patienter og pårørende tilegner sig ny viden og forståelse i forhold sin livsstil, kolesteroltal og forebyggelse af nye tilfælde af apopleksi eller TIA.

 

Derudover gennemgås de typiske udfordringer efter en apopleksi eller TIA, såsom medicin, følgevirkninger, reaktioner mv., med formålet om at opnå mestring og god compliance efter patientens sygdomsforløb. Skulle patienten have behov for yderligere opfølgning, vil sygeplejersken være koordinerende i forhold til dette.

 

Ved behov for yderligere støtte til eksempelvis at opnå vægttab, rygestop, nedsætte alkoholforbruget eller øge det fysiske aktivitetsniveau kan Sund Info tilbyde individuelle forløb eller være behjælpelig med at sende en henvisning til patientens kommune.

 

Forløbsbeskrivelse

Forud for gruppevejledningen:

Når henvisning modtages i Sund Info, fremsendes der et indkaldelsesbrev med mødetidspunkt samt HjerteKost-skema, som patienten skal medbringe i udfyldt stand til gruppevejledningen.

 

Ved behov, fx ved afklaring af om patienten ønsker individuelt forløb mht. vægttab, rygestop eller andet ud over gruppevejledningen, tages der telefonisk kontakt til patienten, inden indkaldelsen sendes.

 

Gruppevejledningen:

Den kliniske diætist opstarter gruppevejledningen, hvorefter sygeplejersken underviser i de typiske problemer og udfordringer efter en apopleksi eller TIA, herunder medicin, følgevirkninger, reaktioner, sygemelding, kontrol hos egen læge, forebyggelse af nyt tilfælde, håndtering af nye symptomer, kørselsforbud mv.

 

Efterfølgende er der pause med mulighed for at stille spørgsmål til sygeplejersken samt at få foretaget en bioimpedansmåling, hvor normalværdierne gennemgås.

 

Slutteligt underviser den kliniske diætist i kolesterol- og hjertevenlig kost, herunder også med fokus på fysisk aktivitets kolesterolnedsættende effekt. Spørgsmål til kosten tages enten løbende eller efter oplægget fra den kliniske diætist.

 

Efter gruppevejledningen:

Hvis ikke patienten har andre aftaler i Sund Info, fx omkring rygestop eller vægttab, afsluttes patienten efter gruppevejledningen.

 

Hvis der er aftalt, at sygeplejersken skal følge op på individuelle problemstillinger i forhold til apopleksi/TIA, vil patienten blive kontaktet pr. mobil eller mail, og herefter afsluttes patienten.

 

Udleveringsmateriale ved gruppeforløbet

 • • Pjecen ”Mad for dit hjertes skyld”

 • • Indkøbsguide fra Hjerteforeningen

 • • Pjece med fedtfattige sovse og dressinger

 • • Liste med fedtindhold i pålæg

 • • Præsentationsmateriale fra undervisningen.

 

Referencer

 1. 1. Diætbehandling af dyslipidæmi og iskæmisk hjertesygdom. FaKD´s kliniske retningslinje. Foreningen af kliniske diætister, 2011

 2. 2. Miller W R & Rollnick S: Den motiverende samtale – støtte til forandring, 2. udg. 2014

 3. 3. Nordic Nutrition Recommandations 2012

 4. 4. Hessov I, Jeppesen P B, Klinisk ernæring, 2012

 5. 5. Alt om Kost, www.altomkost.dk

 6. 6. Den Nationale Kosthåndbog, www.kosthåndbogen.dk

 7. 7. Referenceprogrammet for behandling af patienter med apopleksi og TCI: http://www.dsfa.dk/wp-content/uploads/REFERENCEPROGRAMFINAL20131.pdf

 8. 8. Neurologisk Nationale BehandlingsVejledning (nNBV): http://neuro.dk/wordpress/nnbv/

 9. 9. Connolly, C. T. (2014). Post stroke surviviors´ experiences of the first four weeks during the transistion directly home from the hospital. Boston: Boston College.

 10. 10. Christiansen, L.K; Rasmussen, A.M.; Mouritzen, H.S.(2018). Apopleksipatienters oplevelse af overgangen fra et accelereret indlæggelsesforløb til tiden efter udskrivelse. Aalborg Universitetshospital. Ikke publiceret endnu.