Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RAMMERORDINATION ved øjenpatienter for sygeplejerskers medicingivning på DASY (Dagbehandling Syd) og på Sengeafdelingen NHH

 

Øjenafdelingens ledende overlæge har tildelt sygeplejerskerne på Dagafsnit Syd og Sengeafdelingen NHH beføjelser til at opstarte behandling før lægelig ordination med visse typer af mediciner for postoperative smerter og/eller kvalme til patienter, som har gennemgået et operativt indgreb i Øjenafdelingens regi.

Dette sker som p.n. ordination “pro necessitate” og administreres i medicinmodulet.

 

Rammeordinationen er lavet for at undgå, at der i hvert enkelt tilfælde skal kontaktes en læge, der skal foretage en skriftlig ordination herom i journalen og registrere i medicinmodulet.

Der skal bruges normal terapeutisk dosis af aktuel medicin og medicinadministrationen skal snarest noteres i patientens journal og ordineres i medicinmodulet af hensyn til oversigten over patientens generelle medicinforbrug.

Den sygeplejerske, der sætter behandlingen i gang, har ansvaret for den konkrete ordination samt ansvar for at inden ordination gennemgå evt. kontraindikationer (som kan ses i pro.medicin.dk) og evt. overfølsomhed overfor aktuelle præparat.

I alle tvivlstilfælde skal operatør eller vagthavende læge på Øjenafdelingen kontaktes.

Postoperative smerter – Voksne
 

1.valg: Tablet Paracetamol 500 mg 2 stk. (max. x 4 dagligt med 6 timers mellemrum)

Der skal dog tjekkes, at der ikke er givet Paracetamol af anæstesien i forbindelse med operationen eller på opvågningen.

 

2.valg: NSAID-præparater (f.eks. Toradol, Ibuprofen) Kan gives sammen med Panodil.

Der skal dog tjekkes, at der ikke er givet Toradol af anæstesien i forbindelse med operationen eller på opvågningen.

Der må gives Tablet Ibuprofen 400 mg 1 stk. (max. x 3 dagligt med 8 timers mellemrum)

 

Morfinpræparater er meget sjældent nødvendige. Hvis der skal gives morfika, skal dette ordineres af læge.

 

Lokal smerte-behandling efter skeleoperation

Evt. supplere med Voltaren (diclofenac) øjendråber, en dråbe i det opererede øje med tre til fire timers mellemrum (max. x 5 pr. døgn)

 

Postoperative smerter – Børn (under 6 år)

Ordination skal foretages af læge. Operatør eller vagthavende på Øjenafdelingen må kontaktes ved behov for smertestillende medicin hos børn under 6 år.

 

Postoperative smerter – Børn (6 år til 16 år)

Dosering

Tabel 1 Doseringsforslag (mg/kg) for paracetamol til børn i forskellige aldersgrupper

 

 

 

Oral administration

Rektal administration

Alder

Bolus dosis (mg/kg)

Vedligeholdelses dosis (mg/kg)

Interval (timer)

Bolus dosis (mg/kg)

Vedligeholdelses dosis (mg/kg)

Interval (timer)

> 3 mdr.

20

15

(4-) 6

401

201

6

 

1 Stikpiller bør bruges i så kort tid som muligt. De anbefalede doser er potentielt toksiske, idet man kan tænkes at få toksiske koncentrationer hos børn, som af en eller anden grund absorberer paracetamol i betydeligt højere grad end gennemsnittet. PRI-dokument: Smertebehandling af børn fra 28 dage til 15 år, uddrag af tabel fra børneafdelingen ASN.

Følgende doseres efter vægt – se skema ovenfor

  • Tablet Paracetamol 500 mg med delekærv

  • eller mixtur Paracetamol 24 mg/ml

  • eller suppositorier Paracetamol 125-, 250-, 500- eller 1000 mg

 

Postoperativ kvalme - Voksne

Tablet eller smelte-tablet Ondansetron 4 mg 1 stk. Kan gentages efter 12 timer. Hvis der er behov for større dosis af kvælmestillende medicin skal operatør eller vagthavende øjenlæge kontaktes.

 

Postoperativ kvalme - Børn

Operatør eller vagthavende på Øjenafdelingen må kontaktes ved behov for kvalmestillende medicin til børn

Kontraindikationer

Inden brug af delegerede ordinationer skal afsnittet ”Kontraindikationer” på pro.medicin.dk kontrolleres for præparatet, som påtænkes ordineret.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Reference

pro.medicin.dk

Smertebehandling af børn fra 28 dage til 15 år
Medicinering og lægemiddelordination