Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion (FEES) i Øre- Næse- Hals ambulatoriet

Beskrivelse

Nordjysk center for synkebesvær modtager voksne patienter til planlagt undersøgelse af synkebesvær/øvre dysfagi.

 

AaUH tilbyder akutte og planlagte synkeundersøgelser

 

Definition af begreber

Øvre Dysfagi: Dysfagi er defineret som vanskeligheder med at spise, drikke eller synke i den præ-orale, orale og pharyngeale fase af synkeprocessen.

FEES: Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktion

ØNH: Øre-Næse-Hals

AaUH: Aalborg Universitetshospital

 

Målgruppe

Målgruppen for undersøgelsen er patienter med følgende symptomer:

 

 • Host efter synkning af spyt, mad eller drikke.

 • ”Våd” tale / rallende vejrtrækning efter indtag af mad og drikke.

 • Gentagende lungebetændelser eller feberperioder uden klar årsag.

 • Vægttab.

 • Stemmevanskeligheder ex hæshed eller snøvl.

 

Det kan dreje sig om følgende patientgrupper:

 • Neurologiske sygdomme og skader

 • Senfølger efter operation og/eller strålebehandling i mund og svælg.

 • Skader i muskler og nerver, der styrer den normale tygge- og synkefunktion.

 

Formål

At udrede og behandle patienter med dysfagi eller mistanke om dysfagi.

 

Mål

At reducere antallet af aspirationsbetingende pneumonier. At give patienterne den bedst mulige synkefunktion og/eller reducere risikoen for komplikationer. Hurtigst muligt at kunne give patienterne det optimale perorale indtag.

 

Problemstilling

I henhold til National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser skal opsporing, udredning for øvre dysfagi forefindes i regionen.

Metode

Patienten bliver vurderet af et team bestående af: ØNH-læge, ØNH-spl og ergoterapeut.

 

Overordnet fremgangsmåde

 • Gennemgang af sygehistorie og det spørgeskema patienten på forhånd har udfyldt.

 • Undersøgelse af tale, bevægelse af tungen og mund samt følesans i og omkring munden.

 • ØNH undersøgelse

 • FEES..Der føres en tynd kikkert (fiberlaryngoskop) gennem næsen og her ser vi efter:

  • Hvordan musklerne fungerer ved at lave øvelser for svælg og stemmelæber.

  • Hvordan følesansen er i halsen.

  • Hvordan spyttet synkes.

  • Hvordan luftvejene beskyttes.

 

Derudover kan der afprøves:

 

  • Forskellige konsistenser af mad og drikke, hvis det vurderes sikkert at prøve.

  • Forskellige kompenserende stillinger i spisesituationen.

  • Synkemåder samt træningsøvelser.

.

 • Efter undersøgelsen giver vi en samlet vurdering. Eventuelt vejledning/anbefaling om et videre forløb.

 

Henvisningsprocedurer

 • Elektive patienter kan henvises fra praktiserende speciallæger (Neuro, Gastro, Abd og ØNH) og hospitalsafdelinger.

 • Der modtages IKKE patienter, hvor der mistænkes cancer.

 • Indlagte patienter skal være vurderet af ergoterapeut inden henvisning.

 • Der skal udfyldes Præ-skema af den henvisende instans.

 • Patienten skal have udfyldt spørgeskema – ”Oplevelse af problemer med at synke” (DHI-DK)

 

Referencer

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser