Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis efterfølgende OKA kontrol

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Underbenklæderne skal trækkes ned, så elastikken ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Stående PA- og lat.billede.

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende.

 

Positionering

PA: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med front mod detektorpladen.

 

Lat.: Hvis der er skoliose, vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad. Brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige.

 

Centrering

PA: Centrer i midtsagittalplan og på osteosyntesematerialet.

Lat.: Der centreres på osteosyntesematerialet.

 

Billedkriterier

Cage opererede patienter:

PA: Skal ikke kippes.

Lat.: lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

Discusprotese opererede patienter:

PA: Protesediscus friprojiceres (hvis der er 2 proteser, tages der evt. 2 billeder).

Lat.: Lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

Det er vigtigt, at det fremgår af billederne, om de er taget stående/liggende.

Husk højre/venstre markering.

 

AP cage operation

 

Lat cage operation

 

Billede 7

Billede 6

 

AP diskus operation

 

 

Lat diskus operation

 

 

Billede 8

 

 

 

Billede 9