Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ABL8xx - betjeningsvejledning - decentral, Regionshospital Nordjylland

Formål

At personale på kliniske afdelinger, der anvender ABL 8xx udstyr, har den optimale baggrund for at betjene apparatet korrekt.

 

Målgruppe

Klinisk personale på afdelinger på Regionshospital Nordjylland, der benytter ABL8xx udstyr, og som har gennemgået undervisning.

 

Definition af begreber

Arteriesprøjte: PICO70 (præhepariniseret med ca. 60 IU tør elektrolyt-balanceret heparin) eller safePICO self-fill (bruges til ABL med FLEXQ i Hjørring).

 

Beskrivelse

Analysering af arteriesprøjter

 1. 1. Kontrollér at blodprøven i arteriesprøjten ikke indeholder luftbobler. Hvis dette er tilfældet, må prøven ikke analyseres, da man ikke kan regne med resultaterne

 2. 2. Prøven skal være velblandet, evt. blandes i blodvender, hvis den ikke analyseres straks
  Holdbarhed:
  Arterieblod analyseres straks efter prøvetagningen, er dog holdbart op til 30 min. ved stuetemperatur

 3. 3. Ved ABL: Log på med personlig kode

 4. 4. Apparaturstatus (Er ABL klar)

  • • Tilgængelige parametre lyser: Grønt

  • • Ikke tilgængelige parametre lyser: Rødt/Gul

 1. 5. Arteriesprøjten placeres i sprøjte-inlet og ved tryk på Start på skærm, aspireres prøven i apparatet. OBS: Pres aldrig på stemplet(sprøjten)

 2. 6. I patient-identifikationsskærmbilledet indtastes/scannes patientens ID: 10 cifre – CPR-nummer eller erstatnings-CPR-nummer uden bindestreg

 3. 7. Indtast evt. patientens aktuelle værdier ved Flow (O2), NIV mv.

 4. 8. Fjern sprøjten og luk inlet-flap, når ABL melder ”Luk inlet”. Bortkast sprøjten

 

 

Autorekvirering på ABL 8xx udstyr, og efterfølgende automatisk svaroverførelse til LABKAII:

Autorekvirering betyder, at den person, der analyserer prøverne, kan overføre svarerne til LABKAII. En betingelse for dette er, at at patientens ID er indtastet korrekt, dvs. 10 cifre – CPR-nummer eller erstatnings-CPR-nummer uden bindestreg (Evt. bogstaver foran CPR-nummer skal ikke indtastes).

Fremgangsmåde:

Når alle oplysninger, man ønsker overført til LABKAII, er registreret i ”Patientidentifikations” - skærmbilledet på ABL og Patient-resultat-billedet vises på skærmen, kan resultat godkendes således: Tryk Godkendelse nederst i skærmbilledet.

Herefter markerer man Godkend og til sidst Acceptér nederst i skærmbilledet.

OBS: Ved forbytning af patientprøver eller andet der er godkendt, skal Klinisk Biokemisk afdeling, Hjørring, straks kontaktes. Tlf. nr. 41203 (tryk 1)

Resultatvalidering

 • • ? Markering med ? betyder, at måling ikke opfylder kriterier. Ex. vil Ca-ion (7,4) vises med ?, hvis pH <7,20 eller >7,60.

 • • PILE. Vær opmærksom på pilemarkeringer ved parametre samt tekstnoter nederst på udprint.

 

pil1

Resultatet er uden for analysens ringegrænse, men inden for apparatets måleområde.

 

pil2

Resultatet er udenfor apparatets måleområde. Eksempelvis vil en glucose mærket med tre pile op vise at Glc-værdien >60 mmol/l.

Tre pile ned betyder, at Glc-værdien <0,5 mmol/l

HUSK at logge af efter brug.

Referenceinterval

Link til laboratorievejledningen, klik her

Vigtige punkter

Personale, der udfører prøvetagning, analyserer og vurderer blodprøver er ansvarlige for kvaliteten

Vær OBS. på luftbobler, koagler, tilstrækkeligt volumen, velblanding af prøve

Vurdering af svarudskrift

 • • Ingen referencegrænser er angivet (undtagelse er Skade-/modtagelsen og afd. 404 i Hjørring).
  Alarmgrænser (svarende til ringegrænser) for elektrolytter, glucose, hæmoglobin og standartbicarbonat vises som markering med en rød pil på skærmbilledet på ABL. Disse svar bliver ikke telefoneret ud af Klinisk Biokemisk Afdeling

 • • Se PRI Ringegrænser – Klinisk Biokemi

 

Vedrørende spørgsmål, kontakt:
Kontakt Regionshospital Nordjylland, Funktionsansvarlig bioanalytiker Trine Frisgaard.