Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RGT columna thoracalis efterfølgende OKA kontrol

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Stående AP- og lat.billede.

Det er kun nødvendigt, at fotografere aktuelle vertebrae + 1 ½ vertebrae over og under.

 

Positionering

AP: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med ryggen mod detektorpladen.

Lat.: Hvis der er skoliose vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen.

Armene bøjet fremad og opad, brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige. Patienten skal trække vejret dybt ind og holde det.

 

Centrering

AP: Der centreres midt sagittalt og ud for papillerne. Brug evt. lille kile med den tykke ende øverst. God indblænding sidevers ca. 12 15 cm.

Lat.: Der centreres ud for scapulas nederste kant og parallelt med corpus bagkant.

 

Billedkriterier

Cage opererede patienter:

AP-billede: Skal ikke kippes.

LAT-billede: Lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

 

Discusprotese opererede patienter:

AP-billede: Protesediscus friprojiceres (hvis der er 2 proteser, tages evt. 2 billeder).

LAT-billede: Lige sidebillede, ikke roteret. Relevant discus friprojiceres (evt. 2 billeder). Processus transversus skal medfotograferes.

Det er vigtigt, at det fremgår af billederne, om de er taget stående/liggende.

 

Husk højre/venstre markering.