Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation til sygeplejersker i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium og Endoskopi Hobro, Thisted og Aalborg

 

Formål

Beskrivelse af delegeret medicinering for sygeplejersker i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium.

 

Definition af begreber

Delegation: Læge giver sygeplejerske ret og ansvar til at udføre visse opgaver, der ellers er forbeholdt lægen. ”Lægens medhjælp”.

 

Rammedelegation: Delegation, hvor sygeplejersken indenfor en forud fastsat ramme selv kan vurdere behovet for udførelsen af opgaven.

 

Defineret patientgruppe: Patienter, der behandles i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium.

 

Specialuddannede sygeplejersker: Endoskopiuddannede sygeplejersker, stomisygeplejersker, sårsygeplejersker, senfølgekliniksygeplejersker. Oprettes som ”lægens medhjælp” og har gennemgået FMK e-læringsmodul vedr. dette.

 

FMK: Fælles medicin kort, som tilgås via EPJ.

 

Beskrivelse

De generelle principper for delegation er beskrevet i lokal og regional instruks. Nationalt og juridisk er reglerne beskrevet i Sundhedsministeriets vejledning nr. 115 (ref).

 

Nuværende instruks beskriver de specifikke rammer for sygeplejersker ansat på Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium – Klinik Kirurgi Kræft.

 

Baggrunden for instruksen er, at patienter i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium følges med ambulante besøg ved specialuddannede sygeplejersker. Der foretages undersøgelser, behandling og vurdering ud fra fastdefinerede kriterier, og der ordineres og gives medicin ud fra fastlagt rammeordination (Bilag 1).

 

Der findes to typer af rammeordinationer:

  1. 1. Sygeplejersker ansat i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium opretter engangsordinationer i medicinmodulet, hvis der gives medicin over den godkendte mængde i rammedokumentet, skal dette godkendes af ordinerende læge eller sygeplejerske.

  2. 2. De specialuddannede sygeplejersker i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium kan via funktionaliteten ”Lægens medhjælp” i FMK udføre handlinger på FMK som medhjælp for en læge.

 

Den afsnitsansvarlige overlæge opretter de relevante sygeplejersker som ”lægens medhjælp” i medicinmodulet. Det er et fælles ansvar for afsnitsansvarlig overlæge og sygeplejerske, at slette pågældende sygeplejerske igen, hvis funktion ophører.

 

Sygeplejersker arbejder tæt sammen med læger i Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium og sikrer dermed den faglige kvalitet.

 

Som lægens medhjælp har sygeplejersker mulighed for at udføre handlinger på FMK svarende til de rettigheder, som en læge har, herunder retten til at foretage medicinafstemning på FMK og derved kunne udskrive patienterne med et opdateret medicinkort. Det er ikke muligt for medhjælperen, at oprette eller annullere recepter.

Det er sygeplejerskens ansvar, at sikre dokumentation i EPJ af ordinationer.

 

Endoskoperende sygeplejersker:

Må selvstændigt ordinere inj. Midazolam, inj. Rapifen, inj. Buscopan og inj. Glucagen under endoskopi. Dette ud fra en individuel vurdering af pt. og dennes ASA score, samt indenfor gældende rammeordination.

Laksantia må ordineres både som supplement til udrensning og fremadrettet behov.

Ved behov for ændring af den perorale antikoagulerende behandling til inj. Innohep, gennemgåes dette vha. DSTH´s applikation med en læge forud for ordination.

Alle ordinationer dokumenteres og godkendes i medicinmodul og som lægens medhjælp i FMK.

 

Sårsygeplejersker:

Må selvstændigt vurdere, anvende og ordinere Locoidcreme og Avoca stift hos sårpatienter. Herunder dokumentere og ajourføre i FMK.

 

Stomisygeplejersker:

Må selvstændigt vurdere, anvende og ordinere Methylrosanilin, Locoid kutan liniment, Locoid creme, Mildison lipid creme, Avoca stift og Lamazil Once hos stomipatienter. Herunder dokumentere og ajourføre i FMK.

 

Senfølgekliniksygeplejersker:

Må selvstændigt vurdere, anvende og ordinere Husk m. kalk, Magnesia, Laktulose, Laxoberal, Movicol og Imodium hos senfølgepatienter. Herunder dokumentere og ajourføre i FMK.

 

Link

Medicinering – Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Medicinering – Anvendelse af fælles medicinkort FMK

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave Tarmkirurgisk Speciale

Bilag 1. Rammeordination for sygeplejersker på Mave Tarmkirurgisk Ambulatorium

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (vejl. Nr. 115)

Funktionsbeskrivelser for koloskoperende sygeplejersker – ses på fællesdrev – A-Amb.