Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure omkring dødsfald - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Som regel forekommer dødsfald på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet hos patienter, hvor dette er ventet – dvs. terminale patienter. Derfor er pårørende ofte til stede hos patienten, når døden indtræder, og der er taget stilling til fravalg af genoplivning. Herved opnås oftest rolige forløb, hvor der i forvejen er taget stilling til, hvem der skal være til stede, og diverse ønsker vedrørende afskeden/dødsfaldet er truffet sammen med patient og/eller pårørende.

 

Definition af begreber

 • • Mappen ”Dødsfald” indeholder diverse blanketter til brug ved dødsfald. Forefindes i skab på personalekontor.

 • • Morsbog: Bog med 3-delte blanketter til notering af afdødes værdigenstande. 1 blanket medgives i Informationen (hvis disse skal opbevares her). 1 medsendes til kapel og 1 forbliver i Morsbog i afdelingen. Underskrives af 2 personaler. Morsbogen forefindes i mappen ”Dødsfald”.

 

Formål

At ensrette og sikre korrekt procedure og arbejdsgang når døden er indtrådt i forhold til den afdøde, de efterladte samt det nødvendige dokumentationsarbejde.

 

Metode

Praktiske administrative opgaver

 • • Ved dødens indtræden: Notér klokkeslæt, kontakt vagthavende og informer om situationen. Lægen noterer dødstidspunkt i journal.

 • • Lægen foretager ligsyn af patienten 2 gange: en dødsformodning, umiddelbart efter dødens indtræden og en dødsbekræftelse 6 timer efter dødsformodningen. Patienten kan bringes til 6 timers-stue efter første ligsyn.

 • • Lægen informerer pårørende om evt. tilbud om obduktion, udfylder evt sektionsrevisition og dikterer I MIRSK.

 • • Lægen udfylder elektronisk dødsattest side 1 og 2. Siderne sendes elektronisk samtidig med, at et eksemplar af side 1 printes ud, underskrives af læge og placeres forrest i patientens journal, som bliver i afsnittet til den hentes af kapelmester.

(Hvis man ikke kan få adgang til SEI2, skal dødsattest udfyldes på papir. Disse findes I mappen “Dødsfald”. Dødsattesten skal efterfølgende sendes i SEI2.)

 • • Ligblanket udfyldes – lægen udfylder punkt 5. Påsættes stor label punkt 1. (Ligblanket findes i mappen ”Dødsfald”). Påsættes afdødes højre storetå.

 • • Udskriv afdøde i EPJ.

 • • Kun ægtefæller må tage den afdødes værdigenstande med sig. Hvis ingen ægtefælle, noteres værdigenstande på blanket (Morsbog), og genstandene + blanket afleveres i Informationen, hvorfra de sendes til Skifteretten. Tøj, briller og lignende er ikke værdigenstande, og må medtages af pårørende. Eksemplar af blanket gemmes i afdelingen (Morsbog) ligesom én medsendes til kapel. (blanketten er 3-delt).

 • • Dokumenter forløbet i EPJ..

 

Forberedelse til istandgørelse af afdøde

 • • Dør til stue påsættes skilt ”Ingen adgang – kontakt venligst personalet”.

 • • Rullebord pakkes med diverse remedier til personlig hygiejne. Inkl stor ble og evt blåt stykke. Rent patienttøj – 2 stk patientsskjorter. Rent linned – 3 stk lagner og 1 pudevår. Ren dyne. Blanket til notering af værdigenstande.

 

Istandgørelse af afdøde

 • • Luk afdødes øjne.

 • • Soigner afdøde.

 • • Sæt evt. tandprotese i munden.

 • • Seponer evt sonder, venflons, kathedre, dræn m.v.

 • • Læg evt stofble under hagen, ved åbenttstående mund. Forsøges evt fjernet efter istandgørelsen.

 • • Giv patientskjorte på – Evt en fra hver side, mødes åbenttstående på ryggen (så det ligner én almindelig lukket skjorte. Hvis afdøde og/eller familien ønsker afdøde klædt i eget tøj, medsendes dette afdøde til kapellet, hvor omklædning hertil foretages.

 • • Skift ble ved behov og læg ble/blåt stykke under patient ved risiko for sivning af urin/afføring/kropsvæsker.

 • • Bundskift sengen ved behov.

 • • Hvis afdøde ligger på en luftskiftemadras, må der ikke slukkes for madrassen. Afdøde transporteres fra afsnittet på luftskiftemadrassen, og portør kommer retur med madrassen. Vi pakker herefter madrassen sammen, og afbestiller på vanlig vis.

 • • Læg lagen 2 under afdøde (skal senere bruges som løftestykke).

 • • Læg lagen 3 over afdøde og fold op på midten. Fold helt ud og over afdøde, når hun køres fra afsnittet.

 • • Læg ren dyne over afdøde inden transport fra afsnit.

 • • Åben vindue på stuen.

 • • Ryd pænt op på stuen, sengebord, gulv m.v.

 • • Kasse med salmebog, kunstige bloklys m.v. findes frem og dette placeres på sengebord ved afdøde (Kassen forefindes i medicinrum, øverste hylde nær vinduet).

 • • Kan der bindes en lille buket blomster, kan denne lægges på afdødes bryst. Vær opmærksom på at tørre stænglerne, så de ikke er våde.

 

Værdigenstande

 • • Det aftales med pårørende, om afdøde skal beholde eventuelle smykker på. Hvis dette er tilfældet, skal dette noteres på blanket (Morsbog) underskrevet af 2 stk. personale og pårørende og medsendes den afdøde.

 • • Værdigenstande (penge, smykker, bankbøger, ur og nøgler) tælles op af 2 personaler og noteres i Morsbog, hvor der underskrives af begge personaler.

 • • Værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle (ikke samlever eller andre pårørende).

 • • Hvis ingen ægtefælle, afleveres værdigenstande i Informationen, hvorfra de sendes til Skifteretten.

 • • Øvrige ejendele må udleveres til pårørende.

 

Omsorg for pårørende

 • • Kontakt pårørende ved dødsfald. Hjælp evt med at kontakte yderligere pårørende.

 • • Det er vigtigt at tage sig tid sammen med de pårørende til at snakke, svare på spørgsmål og servere kaffe, alt efter hvad de enkelte pårørende måtte have brug for. Det er vigtigt at give de pårørende god tid til at sige “farvel”, da det kan være sidste gang, de ser den afdøde. Vi skal derfor sikre, at alle de pårørende, som ønsker at se den afdøde, får mulighed for dette.

 • • Udlever pjecen ”Til pårørende ved dødsfald” – findes på stor reol på gang, øverst.

 • • Aftal om de pårørende ønsker at foretage/deltage i istandgørelse afafdøde.

 • • Det er altid en læge, der spørger de pårørende om evt ønske om obduktion. De pårørende skal give besked indenfor 6 timer efter dødsfald.

 

Transport af afdøde til 6 timers-stue/kapel

 • • Når afdøde er synet af læge 1. gang og de pårørende har taget afsked, kan afdøde transporteres til 6-timers-stue. Bestil portører til transport i Columna – det er en 2-mandsopgave.

 • • Er afdøde synet 2. gang, kan hun transporteres direkte til kapellet. Aftales med portører.

 • • Check at den afdøde er i pæn stand inden kørsel fra afsnittet. Vær opmærksom på, at dette ikke krydser tidspunkt for måltider/madvogn og dermed megen trafik på gangen.