Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Anlæggelse af EZ-IO kanyle

 

Formål

Tilsikre sikker og korrekt anlæggelse af IO kanyle på børn og voksne.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

EZ-IO er et intraossøst infusionssystem.

 

Beskrivelse/virkemåde

Hos voksne patienter med kollaberet kredsløb eller hos børn kan det være vanskeligt og dermed langvarigt eller ligefrem umuligt at etablere en IV adgang. Intraossøst adgang er et hurtigt og sikkert alternativt hertil.

 

Indikation

 • • Patienter med hjertestop hvor IV anlæggelse vurderes vanskeligt.

 • • Bevidstløse patienter med akut brug for IV/IO medicinering og/eller infusion og hvor IV er mislykket eller skønnes umulig. OBS mulighed for ultralydsvejledt anlæggelse.

 • • Akut syge børn hvor det på vital indikation skønnes nødvendigt at anlægge IO adgang.

 

Kontraindikation

 • • Fraktur på samme knogle.

 • • Infektion ved indstiksstedet.

 • • Forsøg på IO-anlæggelse i samme knogle indenfor 48 timer.

 • • Tidligere større ortopædkirurgi ved indstik stedet – se efter ar.

 

Behandling

 

Nålestørrelse:

 • • Rød: 15 mm, 3-39 kg. Primærvalg til alle børn. Anlægges proximale tibia, alternativt distale tibia.

 • • Blå: 25 mm, 3 kg og op. Voksne: proximale tibia. Alternativ børn: Distale femur.

 • • Gul: 45 mm, 40 kg og op. Voksne: Humerus. Alternativ adipøse voksne: proximale tibia.

 

Anlæggelse:

 • • Landemærker erkendes. Proximale tibia ca. 2 cm. distalt og medialt for tuberositas. Ved børn peges nålen let distalt.

 • • Indstiksstedet afsprittes.

 • • Knoglekontakt med kanylen. Obs sort markering.

 • • Kanylen skrues i med let tryk indtil modstand ophører.

 • • Den medfølgende stabilizer anvendes til fastgørelse af kanylen.

 • • Påsæt præfyldt connector-slange. Aspirer knoglemarv og flush med 10-20 ml. NaCl.

 • • Ved infusion benyttes trykpose.

 • • Observeres der subkutan væskeophobning justeres kanylen og/eller ny anlægges i anden knogle.

 

Illustration af IO anlæggelse kan ses her: Visuel illustration af IO anlæggelse

 

Vurdering og dokumentation

Vurdering, anlæggelse og behandling dokumenteres i PPJ.

 

Særlige forhold

Se producentens anvisninger for yderligere alternative anlæggelsessteder.

 

Referencer

Børn og unge Intraossøs indgift  https://pri.rn.dk/Sider/11275.aspx

 

Producentens hjemmeside: https://www.teleflex.com/usa/en/product-areas/emergency-medicine/intraosseous-access/arrow-ez-io-system/index.html#

 

PRI-dokument: Visuel illustration af IO anlæggelse