Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af Intraosseøs kanyle

Formål

At tilsikre en intraosseøs adgang til væske og medicingivning.

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramediciner i Region Nordjylland

Beskrivelse

Med intraosseøs menes (inde i knoglen). Intraosseøs adgang er en teknik til at administrere væsker, blod og medicin ind i en knogle, oftest de lange rørknogler som tibia eller humerus.

På patienter med hjertestop, chokerede patienter eller patienter som på anden måde er hæmodynamisk påvirkede, vil det ofte være svært at finde en velegnet vene, hvori der kan anlægges et IV kateter, idet venen kan være ”klappet” sammen. Det intraosseøse rum vil til gengæld være intakt, med mindre patientens knogle er brækket eller på anden måde traumatiseret.

Strukturen i knoglen gør, at væsken der kommer ind, dræneres meget hurtigt videre og ud i kredsløbet.

Indikation

IO kanylen må anlægges:

 • • Ved patienter hvor der er konstateret hjertestop

 • • Andre patienter efter aftale med Akutlægebilen

 

Kanylen anlægges, hvis det vurderes ikke muligt at komme intravenøst.

 

På voksne: Som første valg anlægges i Proximalt humerus.

På voksne: tibia

På børn adipøse: Kan kanylen anlægges i tibia.

På nyfødte/spædbørn: Distalt femur.

Den anlagte kanyle skal altid fikseres med EZ-Stabilizer

Kontraindikation

 • ▪ Fraktur i Tibia eller Femur på samme side som indsættelsespunktet

 • ▪ Manglende anatomisk identifikation af egnet indføringssted

 • ▪ Tegn på infektion i indføringsområdet

 • ▪ Tidligere ortopædiske indgreb fx plader, søm m.m. ved indsættelsespunktet, af IO kanylen

 • ▪ Tidligere forsøg på IO anlæggelse samme side (48 timer)

Anlæggelse

Proximalt humerus – Voksen:

Patientens hånd placeres på patientens umbilicus (Navle), identificér indstikssted 1 cm over ”surgical neck”, 45° ift. Anterior plan.

Forslag til nål: Billede 3 Voksne.

 

Proximalt tibia – Voksen:

Strækbenet. Indstikningsstedet ca. 3 cm distalt for patella og 2 cm ind medialt langs det flade område på tibia. Forslag til nål: Billede 6 Voksne. Billede 4 Voksne adipøse.

 

Distalt tibia – Voksen:

Indstikningsstedet ca. 3 cm proximalt for det mest fremtrædende område medial malleol. Kontrollér at indstikningsstedet er på det flade område af knoglen.

Forslag til nål: Billede 7 Voksne. Billede 5 Voksne adipøse.

 

Proximalt tibia – Børn:

Strækbenet. Indstikningsstedet ca. 1 cm distalt for patella og 1 cm ind medialt langs det flade område på tibia.

Forslag til nål: Billede 8 Børn adipøse.

 

Distalt femur – Børn:

Børn til og med 6 år. Stræk benet for at sikre at knæet ikke bøjer. Indstikningsstedet 1 cm proximal for den superior grænse af patella og 1-2 cm medialt for midtlinjen

Forslag til nål: Billede 9Børn.

 

Korrekt indføring gøres ved, at IO kanylen indføres gennem huden indtil der opnås knoglekontakt, herefter skal der være et sort 5 mm mærke synligt på nålen/kanylen over hudniveau

 

Billede 1

 

Indgift af væske/medicin:

Voksne:

Efter hver medicin indgift skylles efter med 10 ml isotonisk NaCl. Der opsættes 500 ml isotonisk NaCl med kontinuerligt indløb under tryk.

 

Børn:

Når den ønskede indgift af medicin er givet stoppes infusionen, og der må max. være givet isotonisk NaCl, svarende til 10 ml/kg.

Særlige forhold

Må kun anvendes af paramedicinere Region Nord som er uddannet i anlæggelse.

Alt udstyr klargøres inden opstart af anlæggelse.

Mellem slange fyldes med isotonisk NaCL og monteret 10 ml sprøjte

Den anlagte kanyle skal altid fikseres med EZ-Stabilizer

Referencer

 • • ” Traumatologi”

 • • ” Den akutte patient”

 • • ” Den Præhospitale patient”

 • • Videoklip med placering, www.vidacare.com

 • • Materielinstruks vedr.: Intraosseøs kanyle