Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale omkring patienter der får infusions-behandlinger med intravenøs immunglobulin

Beskrivelse

Samarbejdsaftale mellem Neurologisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital og Medicinsk daghospital Thisted, Aalborg Universitetshospital. Neurologiske patienter bosat nær Thisted Sygehus vil kunne få infusion med immunglobulin på hjemsygehus. Samarbejdsaftalen er udarbejdet med henblik på at overskueliggøre ansvarsområder og fordeling.

Præparater:

PRIVIGEN infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml eller

KIOVIG infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Ansvarsområde Neurologisk afdeling

Patienterne behandles for en kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) eller multiple motorisk neuropati (MMN). Patienterne følges ved halvårlige kontroller i Neuromuskulært ambulatorium ved behandlingsansvarlig neurolog.

Neurologisk afdeling er ansvarlig for behandlingen og eventuelle ændringer i denne. Behandlingsansvarlig neurolog ordinerer frekvens og dosis for infusionerne.

Neurologisk afdeling betaler medicinen.

Første behandling med immunglobulin infusion gives altid på Neurologisk i Aalborg.

Der er lavet et standard journalnotat af behandlingsansvarlig læge ved Neurologisk afdeling, Aalborg UH, som også kan bruges når patienten får infusioner i Thisted.

Blodprøver bestilles fra Neurologisk afdeling en gang årligt i forbindelse med ambulant konsultation.

Sygeplejersker på Neurologisk sengeafsnit kan kontaktes ved opklarende spørgsmål.

Ansvarsområde dagafsnit Thisted

Infusionen varetages af sygeplejersker ud fra det ordinerede interval. Patienterne får anlagt PVK eller får infusionen via central veneadgang med power port.

Infusionen må gives ved TOKS værdi 0 og såfremt patienten ellers er velbefindende. Hvis der er afvigelser i TOKS konfereres med medicinsk forvagt i Thisted inden infusionen kan gives. Ved mistanke om infektion eller andet nytilkommet varetages dette af Thisted Sygehus.

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker Medicinsk daghospital Thisted og Neurologisk sengeafsnit i Aalborg.

Formål

At give patienter med CIDP i området omkring Thisted et bedre behandlingstilbud, idet de får kort afstand til sygehus og behandling. Samarbejdsaftalen er udarbejdet mhp. at overskueliggøre ansvarsområder og fordeling.

Referencer

Der henvises til PRI dokument for Neurologisk sengeafsnit, omhandlende infusion med immunglobuliner. https://pri.rn.dk/Sider/23959.aspx Sygepleje til patienter med behov for infusion med immunglobuliner