Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale omkring neurologiske patienter og infusions-behandlinger med intravenøs immunglobulin

Beskrivelse

Samarbejdsaftale mellem Neurologisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital og andet speciales dagafsnits-funktion i Region Nordjylland. Neurologiske patienter bosat uden for Aalborg vil kunne få infusion med immunglobulin på hjemsygehus. Samarbejdsaftalen er udarbejdet med henblik på at overskueliggøre ansvarsområder og fordeling.

Præparater:

PRIVIGEN infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml eller

KIOVIG infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Ansvarsområde Neurologisk afdeling

  • • Patienterne behandles for en kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) eller multipel motorisk neuropati (MMN). Patienterne følges ved halvårlige kontroller i Neuromuskulært ambulatorium ved behandlingsansvarlig neurolog.

  • • Neurologisk afdeling er ansvarlig for behandlingen og eventuelle ændringer i denne. Behandlingsansvarlig neurolog ordinerer frekvens og dosis for infusionerne.

  • • Neurologisk afdeling betaler medicinen.

  • • Første behandling med immunglobulin infusion gives altid på Neurologisk i Aalborg.

  • • Der er lavet et skabelon-journalnotat af behandlingsansvarlig læge ved Neurologisk afdeling, Aalborg UH, som også kan bruges når patienten får infusioner andet sted.

  • • Blodprøver bestilles fra Neurologisk afdeling en gang årligt i forbindelse med ambulant kontrol.

  • • Sygeplejersker på Neurologisk sengeafsnit kan kontaktes ved opklarende spørgsmål.

Ansvarsområde dagafsnit Thisted

  • • Infusionen varetages af sygeplejersker ud fra det ordinerede interval. Patienterne får anlagt PVK eller får infusionen via central veneadgang, eksempelvis power port.

  • • Infusionen må gives ved TOKS værdi 0 og såfremt patienten ellers er velbefindende. Hvis der er afvigelser i TOKS konfereres med vagthavende læge på infusions-sted, inden infusionen kan gives.

  • • Ved mistanke om infektion eller andet nytilkommet varetages dette af hjemsygehus.

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker i Neurologisk sengeafsnit, Aalborg UH og læger, sygeplejersker i anden dagafsnitsfunktion i Region Nordjylland, som varetager immunglobulin infusion for Neurologisk afdeling.

Formål

At give patienter med CIDP et bedre behandlingstilbud, idet de får mulighed for kort afstand til sygehus og behandling. Samarbejdsaftalen er udarbejdet mhp. at overskueliggøre ansvarsområder og fordeling.

Referencer

Der henvises til PRI dokument for Neurologisk sengeafsnit, omhandlende infusion med immunglobuliner. https://pri.rn.dk/Sider/23959.aspx Sygepleje til patienter med behov for infusion med immunglobuliner