Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur ved PONV – ortopædkirurgisk afdeling 109

Formål

PONV (Post Operative Nausea and Vomiting) er en hyppig tilstand hos patienten efter operation. Mange patienter oplever kvalme som en mere ubehagelig tilstand end smerter. Effekten af medicinsk behandling mod kvalme er ikke altid overbevisende, mange patienter har begrænset effekt, trods indgift af flere stoffer, ligesom hvert stof har sin bivirkningsprofil.

Disponerende til PONV er: Kvindekøn, tidligere PONV, tendens til transportsyge, ikke-rygere.

Graden af kvalme scores efter skalaen: 0-Ingen, 1-Let, 2-Moderat, 3-Udtalt.

Der er andre danske sygehuse, som med gode erfaringer har indført akupunktur som behandlingsmulighed.

Akupunktur mod PONV synes at hjælpe en del patienter, uden væsentlige bivirkninger.

I forvejen behandles patienter på afsnittet med kvalmestillende midler efter rammeordination.

 

Beskrivelse

Personale, som er instrueret i anvendelse af akupunktur P6 (bilag 2) mod kvalme, må benytte metoden på lige fod med rammeordinationens midler mod kvalme. Det vil sige, at hvis patienten oplever kvalme postoperativt og i øvrigt mundtligt accepterer behandlingen, kan personale, som er instrueret i akupunktur-metoden, gå i gang med behandlingen på eget initiativ, uden yderligere ordination eller lægekontakt.

Patientens kvalme-score registreres.

Akupunktur kan gives før, samtidigt med, eller efter medikamentel behandling mod kvalme.

Ved manglende effekt af akupunkturbehandlingen, eller hvis patienten ombestemmer sig, tilbydes patienten konventionel behandling af kvalme, efter rammeordinationen.

 

Eksklusion

Børn/unge under 18 år, inhabile patienter, sovende, rodende eller bevidstløse patienter må ikke behandles med akupunktur.

Patienter, som af forskellige grunde ikke må få lagt i.v. adgang i en ekstremitet (lymfødem, shunt osv.), bør heller ikke behandles med akupunktur i pågældende ekstremitet.

Patienter med svære koagulationsforstyrrelser tilbydes ikke akupunktur.

Hvis anæstesilægen har ordineret specifik kvalmebehandling til patienten, følges denne ordination frem for akupunktur eller rammeordination.

Patienter der ligger på luftmadras.

 

Forslag til patientinformation forud for evt. behandling (se bilag 1).

 

Behandlingsforløb ved PONV

Patientens grad af PONV vurderes ud fra følgende skala: 0-Ingen, 1-Let, 2-Moderat, 3-Voldsomt. Dette dokumenteres i Clinical.

Har patienten PONV, udelukkes årsager som hypotension, hypoxi, hypoglykæmi, samt smerter, inden behandling af PONV.

Har patienten kvalme og ønsker behandling heraf, informeres om mulighederne med medicin og akupunktur. Ved accept heraf behandles med akupunktur.

Hånddesinfektion før og efter behandling.

Akupunkturpunktet P6 lokaliseres: to cun (to cun = bredden af patientens tre midterste fingre) udmåles proksimalt for håndledsfure imellem senerne til m. palmaris longus og m. flexor carpi radialis (se bilag 2).

Hudområdet over P6 desinficeres x 2 med Ethanolswap og skal tørre efter hver påføring.

Der anvendes steril engangsnål 10 x 0.18 eller 25 x 0,25.

Nålen føres med svag rotation mod højre i en skrå 45 graders vinkel proksimalt til en cuns dybde, om muligt bilateralt. Det er afgørende for akupunkturens effekt, at patienten opnår ”De-Qi” nålefornemmelse (en tyngde, varme lokaliseret til P6 eller udstrålende fornemmelse til hånden). Det kan være nødvendigt, at manipulere nålen ved fx at trække den lidt tilbage eller indføre den en anelse dybere.

Nålene udtages efter ca. 30 minutter og anbringes i en gul kanyleboks.

Behandlingen og effekt dokumenteres i Clinical.

Ved insufficient effekt tilbydes behandling med konventionel antiemetika jævnfør rammeordination.

Hver gang der gives akupunktur skal der anvendes et registreringsskema (bilag 3). dette skema skal ligge synligt på patientens sengebord under behandlingen- fjernes når nålene er fjernet.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med kvalme efter operation

 

Metode

Akupunktur ved personale, som er instrueret i anvendelse af akupunktur P6 mod kvalme. Metoden må benyttes på lige fod med rammeordinationens midler mod kvalme.

 

Referencer

Center for kliniske retningslinjer: Evidensbaseret Klinisk Retningslinje for akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit.

 

WHO rapport: Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials Dansk resumé af Anja Funder, bestyrelsesmedlem Praktiserende Akupunktører, Juni 2014.

 

 

Bilag 1

Forslag til patientinformation forud for evt. behandling

”Kvalme efter bedøvelse og operation er almindeligt forekommende og kan behandles på flere måder. Vi kan give dig noget medicin mod kvalme, og vi kan give dig akupunktur mod kvalme.

Akupunktur kan have god effekt på kvalme og har sjældent bivirkninger. Der sættes en lille, tynd nål på undersiden af hvert håndled, som skal sidde i 10-30 min. Du kan opleve varme, snurren eller kløe omkring punktet evt. med en udstrålende fornemmelse til hånden, samt let svedende håndflader.

Ønsker du at modtage akupunktur mod kvalmen? ”

 

 

Bilag 2

Skitse over udmåling af P6.

Billede 1