Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicininstillation i urinblære med Depo-Medrol

Beskrivelse

Depo-Medrol bruges normalt til injektion i muskler og led, men kan have en lindrende effekt på strålecystit og betændelsestilstande i blæreslimhinden hvis det instilleres i blæren.

 

Planlægning

Forberedelse før instillering:

Urinen stixes. Findes der >2+ leucocytter el. nitrit sendes urin til D/R og der konfereres med læge om instilleringen skal udsættes. Ved nytilkomne blæresymptomer konfereres med læge.

 

Fremstilling

Sterile handsker

Sterilt grønt afdækningssstykke

Engangskateter (hydrofil coatede)

Intravenøs kanyle (lyserød)

50 ml. sprøjte med lille studs

50 ml. NaCl

2 ml Depo-Medrol 40mg/ml

Spritswabs

Grøn studs (kateterkonnektor)

Usteril kapsel

Evt. Bodywash Neutral (vaskeservietter) og usterile handsker

 

Fremgangsmåde

50ml Nacl trækkes op i sprøjten. Depo-Medrol omrystes og trækkes op i sprøjten med NaCl og den grønne studs kobles på.

Ved synlig forurening afvaskes genitalier med vaskeservietter.

Kateteret lægges og residualurinen udtømmes.

Depo-Medrolblandingen instilleres i blæren og skal forblive i blæren i min. 30 min.

 

Hyppighed

Gives en gang om dagen i 10 hverdage (der kan evt. springes over i weekenden).

Efterfølgende skal pt. tale med læge med henblik på vurdering af behandlingseffekt, evt. tlf. kons.

Depo-Medrol-instillationerne kan evt. gives ved hjemmesygeplejerske.

 

Udlevering af medicin

Så længe pt. går i et kontrolforløb vedrørende denne problemstilling udleveres medicin + remedier herfra. I det øjeblik pt. afsluttes skal pt. selv betale medicinen. Diverse remedier tilsendes via indkøbskontoret på mail: hjemmepatienter@rn.dk

 

Definition af begreber

Depo-Medrol = syntetisk glukokortikoid

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i Urologisk Ambulatorium

 

Formål

At mindske gener ved strålecystit.

At mindske betændelsestilstand og irritation af blæreslimhinden.

 

Referencer

Indlægsseddel: Information til brugeren. Depo-Medrol® Pfizer