Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Liste over stamtræsforkortelser

 

Standardforkortelser og -skrivemåder for det, der anføres i PASS. Af hensyn til overblikket og at flest mulige data bliver synligt i stamtræet, henstilles der til at forkortelserne i udgangspunktet anvendes.

 

 

Forkortelse

Betydning

f.

Oplysninger om personens fødselstidspunkt. Anvendes kun hvis man ikke kan gøre rede for dette ved brug af andre felter

d. xxxx(yy)

Oplysninger om personens fødselstidspunkt (xxxx) og alder ved død, i år ((yy)).

Anvendes kun hvis man ikke kan gøre rede for dette ved brug af andre felter

D:

Oplysningerne efter ":" stammer fra en dødsattest

F:

Oplysningerne efter ":" er givet af et medlem af familien

H:

Oplysningerne efter ":" er verificerede vha. en histologibeskrivelse

J:

Oplysningerne efter ":" stammer fra en journal, henvisning e. lign

P:

Oplysningerne efter ":" er givet af pt. selv

S:

Oplysningerne efter ":" er verificerede vha en sektionsbeskrivelse/autopsi

(alder i tal)

Alder for det der er angivet lige før

c. mam

Mammacancer, hvis histologi er kend, anføres dette i stedet

IDC

Invasivt ductalt carcinom i mamma

ILC

Invasivt lobulært carcinom i mamma

MC

Medullært carcinom i mamma

TC

Tubulært carcinom i mamma

DCIS

Ductalt carcinom in situ

LCIS

Lobulært cacinom in situ

dxt

Det der er angivet lige før, var højresidigt

sin

Det der er angivet lige før, var venstresidigt

bilat

Det der er angivet lige før, forekom bilateralt

multif

Det der er angivet lige før, var multifokal

?

Oplysningen lige før er usikker

ER+

Den tumor der er anført lige før var Østrogenreceptor positiv. Er dette tilfældet behøves PR og HER2 status ikke at blive listet op.

ER-

Den tumor der er anført lige før var Østrogenreceptor negativ

PR+

Den tumor der er anført lige før var Progesteronreceptor positiv

PR-

Den tumor der er anført lige før var Progesteronrecptor negativ

HER+

Den tumor der er anført lige før var Her2: Overekspression/amplificeret

HER-

Den tumor der er anført lige før var Her2: Normal ekspression/ikke amplificeret

c. coli

Colon cancer, angiv om muligt mere præcis lokalisation, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

c. sigm

Cancer i colon sigmoideum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

c. asc

Cancer i colon ascendens, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

c. transv

Cancer i colon transversum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

c. desc

Cancer i colon decendens, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

c.coeci

Cancer i colon coecum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

c. rect

Cancer i rectum, som udgangspunktet adenocarc. hvis andet ikke er angivet

NET

Neuroendokrin tumor

AC

Adenocarcinom, ved

SIGN

Signetringscelle carcinom

h/m pol

Hyperplastiske/metaplastiske polyp

TA

Tubulært adenom

TVA

Tubulovilløst adenom

VA

Villøst adenom

SP

Serrat polyp

LD

Den tumor der er anført lige før havde let dysplasi

MD

Den tumor der er anført lige før havde moderat dysplasi

SD

Den tumor der er anført lige før havde svær dysplasi

LG

Den tumor der er anført lige før havde low grade neoplasia

HG

Den tumor der er anført lige før havde high grade neoplasia

MSI

Den tumor der er anført lige før havde mikrosatellit-instabilitet

MSS

Den tumor der er anført lige før havde mikrosatellit-stabilitet

I: i.a

Den tumor, der er angivet lige før, er immunfarvet med normalt resultat. Det forudsættes at der er farvet for alle fire MMR-proteiner. Er PMS2 ikke farvet med skrives I.i.a(PMS2 ej us)

I: y1-

 

Den tumor, der er angivet lige før, er immunfarvet. Der fandtes manglende farvning for proteinet y1. ex. I: MLH1/PMS2-

met+

I den tumor og i det gen der er anført lige før, var der metylering af promotoren

met-

I den tumor og i det gen der er anført lige før, var der ikke metylering af promotoren

CCU

Cancer i cervix uteri

CISCU

Carcinoma in situ cervicis uteri

c. endom

Endometriecancer i corpus uteri

c. ovarii

Ovariecancer, angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen

c. tubae

C. tubae uterinae, angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen

c. periton

C. peritonei, angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen

MAC

Mucinøst adenocarcinom

SAC

Serøst adenocarcinom

EAC

Endometroidt adenocarcinom

bordl

Borderline

c. esof

Eosofaguscancer

c. pancr

Pancreascancer

c. prost

Prostatacancer

c. pulm

Lungecancer

c. ren

Renalcellecarcinom, angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen

c. test

Testescancer

c. thyr

Thyreoideacancer, angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen

c. ves urin

Blærecancer

c. ves fel

Galdeblærecancer

c. ventr

Ventrikelcancer, angiv om muligt histologisk undertyper efter diagnosen

BCC

Basalcellelcarcinom i huden

MM

Malignt melanom, anfør om muligt histotologisk undertyper, samt lokalisation i parentes.

supf.

Superficielt spredende

PCC

Planocellulært carcinom

Can

cancer/ikke oplyst type af cancer

CIS

Carcinoma in situ

Sarc

Sarcom

SM

personen har begået selvmord

UT

Personen er død ved et ulykkestilfælde

BF

Personen er foreslået, at der tages blodprøver

Ej PB

Der er ikke oplysninger om malign sygdom i patobank på personen

BO

Der er taget blodprøve fra pt. til opbevaring

K

 

Pt. er henvist til de kontrolus. der er relevante ift. familiens

diagnose/risikoklassifikation

KF

Pt. er foreslået de kontrolus. der er relevante ift. familiens

diagnose/risikoklassifikation, enten direkte eller via en slægtning e.l.

GF

Personen er foreslået gentest

R: afd.

 

Pt. har modtaget genetisk rådgivning, ved afd.:

AUH: KGA, Aarhus Universitetshospital

Aalb: KGA, Aalborg Univeristetshospital

Vej: KGA, Vejle Sygehus

OUH: KGA, Odense Universitetshospital

RH: KGA, Rigshospitalet

KC: Kennedy Centret

H-reg.: HNPCC-registret

OnkRH: Bent Ejlertsen, onkol. Afd., Rigshospitalet

RF

Personen. er foreslået genetisk rådgivning

T

 

Der er udfyldt samtykkeerklæring vedr. pt. Hvis der er sat Nej-krydser på blanketten,

eller der er andre forbehold, skal disse anføres

TF

Det er foreslået et medlem af familien, at der opnås samtykke vedr. den pågældende

pt.

MS-

Patienten er screenet for mutation(er) og der blev ikke påvist en patogen variant. Hvilke gener der er screenede og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

MS-(xx)

Som ovenfor, ”xx” beskriver hvilke gener der er screenede (f.eks. ”MMR”, ”BRCA”)

MS+

 

Patienten er screenet for mutation(er) og der blev påvist en eller flere patogene varianter. Hvilke gener der er screenede, hvilken patogene varianter der blev påvist og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result.

 

"MS+" skal efterfølges af yderligere oplysning om hvilke(n) mutation der blev påvist, f.eks. "MS+ [gennavn]:+"

MS?

Patienten er screenet for mutation(er) og der blev påvist en eller flere varianter af ukendt betydning (VUS'er) Hvilke gener der er screenede, hvilke varianter der blev påvist og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:+

Patienten er heterozygot eller hemizygot for en patogen variant i det anførte gen. Hvilken mutation det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:+/-

Patienten er heterozygot for en patogen variant i det anførte gen. Hvilken variant det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:+

Patienten er hemizygot for en patogen variant i det anførte gen. Hvilken variant det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:+/+

Patienten bærer en patogen variant i begge alleler af det anførte gen. Hvilke varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:neg

Patienten er testet for specifik(ke) variant(er) i det anførte gen og varianterne blev ikke påvist. Hvilken varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:-/-

Patienten er testet for specifik(ke) variant(er) i det anførte gen og varianterne blev ikke påvist. Hvilken varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

[gennavn]:-

Patienten er en mand der er testet for en specifik variant på X eller Y i det anførte gen og varianten blev ikke påvist. Hvilken varianter det drejer sig om og hvilken metode der blev anvendt må læses i personens og/eller familiens journal og/eller i Remarks - not visible on pedigree og/eller i Lab result

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler

 

F: brystkræft (48)

En slægtning har oplyst, at pt. fik konst. brystkræft 48 år gammel. Brug altid patientens egne ord, når familieanamnesen gentages.

H: IDC ER+ sin (48)

Iflg. histologibeskrivelsen har pt. haft et invasivt duktalt Karcinom i venstre mamma; tumor var østrogenreceptor positiv. Diagnosen blev stillet da pt. var 48 år

H. IDC bilat ER+(48,52)

Iflg. Histologik har pt. haft et invasivt duktalt karcinom i begge bryster som henholdsvis 48 årig og 52 årig. Tumor var østrogenreceptor positiv. Hvis forskellig hormonreceptor status, skrives de to tumores adskilt

H: c. ovarie SAC(54)

F: mavekræft

Familien oplyser, at pt. fik konst. mavekræft, diagnosealder ukendt.

Ifølge histologi fik pt. konst. serøst adenocarcinom i et eller begge

ovarier 54 år gl

D: c. mam (<51)

Iflg. dødsattest har pt. haft c. mammae. Det er ikke anført hvornår

canceren blev konstateret. Pt. døde 51 år gl

H: c. endom EAC I: pMSH2/6- (58) MS(MMR):+ MSH6:+

 

Iflg. histologi fik pt. diagnosticeret c. endometrii uteri 58 gl. Ved IHC var der manglende farvning af pMSH2 og pMSH6, mens farvning af

pMLH1/pPMS2 var i.a. Pt. er heterozygot for den patogene variant i MSH2 der er fundet i familien

H: TA LG, h/m pol

x3 (47)

 

Iflg. histologi fik pt. konstateret et tubulært adenom i

med low grade neoplasi og 3 hyper-/metaplastiske

polypper da han var 47 år. Såfremt der ikke fremgår andet, antages det at polypperner er i colorectal kanal.

MM supf, ve. lår (47)

Iflg histologi fik pt. konstateret superficielt spredende malignt melanom 47 år gammel. Melanomet sad på venstre lår.

F: ej kræft

Familien oplyser at personen ikke har haft kræft

 

 

 

Link til PASS instruks, Aalborg UH version 1.0:

https://pri.rn.dk/Sider/29579.aspx