Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for indmelding af kursus, ferie- og fridage

 

Formål

  • • At sikre at overenskomstens regler om ferieafvikling overholdes samt størst mulig medarbejderindflydelse på tidspunkt for ferieafvikling

  • • Sikre afdelingens drift med tilstrækkelig personalemæssige ressourcer og tilstedeværelse af nødvendige kompetencer

 

Personalegrupper omfattet af retningslinjen

 

Alle faggrupper.

 

Udrulning af ambulatorie-plan

 

Udrulning af ambulatorieprogrammet foregår løbende.

 

Der indlægges bufferuger ind i uge 8, dagene før påske, uge 28-30, uge 42 samt dagene i ugen før og efter juleaften. Sekretariat informeres så tidligt som muligt om lukning af evt. ambulatoriedage/flytning af patienter fra buffeuger og senest efter nedenstående frister.

 

Frister for tilrettelæggelse af ferieplan
 

Sommerferie: 1. februar. Ferieplanen for sommer udkommer inden d. 1.3.

Efterårsferie: 1. juni. Ferieplanen for efterårsferie udkommer inden d. 1.9.

Juleferie: 1. oktober. Ferieplanen for juleperioden udkommer inden d. 1.11.

Vinter- og påskeferie: 1. november. Planen for vinter- og påske udkommer inden d. 1.12.

 

Ferieplan aftales intern i hver faggruppe og vagtlag, så bemandingen er sikret. For alle faggrupper godkendes endelig ferieplan samt ønsker om kurser af ledende overlæge.

 

Særligt for læger: UKYL kontakter nyansatte læger, der endnu ikke er startet i afdelingen mhp. at indhente ønsker om ferieafvikling.

 

OBS: Ferie som har betydning for ambulatorieplanen skrives i en mail til KT, når det er godkendt af IKN, mens ferie, som skal føres i lønsystemet, skal skrives på arbejdstidsplanen som hænger i kopirummet.

Det vil sige, at det skal føres to forskellige steder. Ved spørgsmål kontakt KT.

 

Outlook

Det anføres altid i Outlook, når man har ferie/fridag eller kursus eller på anden vis ikke er tilstede i afdelingen. Der oprettes ikke-tilstedeværelsesagent både internt og eksternt, hvis det drejer sig om mere end en dag, og man ikke forventer at tjekke mails under fraværet.