Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker i afsnit S1, Kardiologisk Afdeling

Sygeplejersker ved sengeafsnit S1, Kardiologisk Afdeling har, såfremt den kliniske vurdering nødvendiggør dette, delegeret ret til at give p.n.-medicin til indlagte patienter på afdelingen på følgende præparater (OBS ved mindste tvivl kontaktes læge):

Præparatnavn

Dosis

Adm.

form

Indikation

Særlige bemærkninger/forsigtighed (se Medicin.dk for øvrige bivirkninger)

Bivirkninger og særlige kontraindikationer

Morfin

2,5–10 mg pn. max. x 4

iv

Stærke smerter, akut fase af lungeødem, terminale patienter

Nedsat lever-/nyrefunktion → øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

Nedsat lungefunktion → øget risiko for hypoxi og hypercapni.

Øget sederende effekt ved samtidig indgift af benzodiazepiner.

Se medicin.dk

Metoclopramid (Primperan)

5–10 mg pn. max. x 4

iv

Kvalme

Nedsat lever-/nyrefunktion → øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

Minimumsinterval 6 timer → risiko for bradykardi ved hyppigere administration.

Injiceres langsomt over min. 3 minutter

Se medicin.dk

Metoclopramid (Primperan/Emperal)

10 mg pn. max. x 1

Tablet

Kvalme

Nedsat lever-/nyrefunktion → øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

Minimumsinterval 6 timer → risiko for bradykardi ved hyppigere administration.

Se medicin.dk

Metoclopramid (Primperan)

20 mg pn. max. x 1

Suppositorier

Kvalme

Nedsat lever-/nyrefunktion → øget halveringstid, øget plasmakoncentration → reduceret dosis.

Minimumsinterval 6 timer → risiko for bradykardi ved hyppigere administration.

Se medicin.dk

Furosemid

10–80 mg pn.max. x 1

iv

Lungeødem, inkompensation, behov f. forceret diureser

Ved hypotensive patienter (sys <90) → forværring i hypotension og evt. vigende diureser

OBS elektrolytter – især kalium

Se medicin.dk

Atropin

1 mg pn max. x 1

iv

Vagusbetinget bradykardi, BT-fald

 

Se medicin.dk

Adrenalin

1 mg pn. max. x 1

iv/im

Hjertestop, anafylaktisk shock

Ved anafylaksi gives 0,3 mg im. Dosis kan gentages efter 10-15 min.

Ved hjertestop gives 1 mg iv. - ALS algoritmen følges.

Se medicin.dk

Zopiclon (Imozop)

3,75–7,5 mg pn. max. x 1

Tablet

Søvnbesvær

Hos ældre samt patienter med lever, nyre og respirationsinsufficiens reduceres dosis.

Ældre har forøget risiko for at blive konfuse, aggressive og hallucineret.

Se medicin.dk

Nitromex reso.

0,25 – 0,5 mg p.n. max. x 4

Sublingualt

Angina pectoris

Opmærksomhed ved hypovolæmiske patienter.

Systolisk tryk skal gerne være over 100 – især vigtigt ved patienter med svær A-klaps stenose, idet den hypotensive effekt af nitroglycering kan medføre synkope.

Se medicin.dk

Spray Nitroglycerin

0,4 – 0,8 mg p.n. max. x 4

Sublingualt

Angina pectoris

Opmærksomhed ved hypovolæmiske patienter.

Systolisk tryk skal gerne være over 100 – især vigtigt ved patienter med svær A-klaps stenose, idet den hypotensive effekt af nitroglycering kan medføre synkope.

Se medicin.dk

Kaleorid

750 mg 4 stk max. x 1

Tablet

s.k. < 3,0 mmol/l

Hyppig kontrol af se-kalium. Såvel hypo- som hyperkaliæmi kan medføre arytmi.

Se medicin.dk

Mix Kaliumklorid

10 – 40 ml 75 mg/ml

Mikstur

s.k. < 3,0 mmol/l

 

Se medicin.dk

Paracetamol

1 g p.n. max. x 4

Tablet

Mod smerter

 

Se medicin.dk

Mixtura Lactulose

15 ml p.n. max. x 4

Mikstur

Obstipation

 

Se medicin.dk

Toilax

7-15 dr./min. p.n.

Dråber

Obstipation

Langvarig behandling kan medføre elektrolytforstyrrelser.

Se medicin.dk

Pulver Movicol/Gangiden

1 pulver max. x 3

Pulver

Obstipation

OBS elektrolytter.

Se medicin.dk

Magnesia

500 mg 1 – 4 tabl. p.n.

Tablet

Obstipation

 

Se medicin.dk

Alminox

15 ml p.n. max. x 4

Mikstur

Mod dyspepsi

 

Se medicin.dk

Diazepam

2 - 5 mg.

Tablet

Præmedicin

Hos ældre samt patienter med lever, nyre og respirationsinsufficiens reduceres dosis.

Dosis halveres til ældre.

Paradoks psykiske reaktioner kan forekomme hos ældre patienter.

Se medicin.dk

Combivent

p.n. 2,5 + 0,5 2,5 ml

Inh.

Bronhiospasmer lungeødem

Virker stimulerende på betareceptorer, kan medføre øget puls og heraf øget iltbehov til hjertemusklen. Kan derved give takykardi/arytmi (SVT) og som følge heraf angina

Se medicin.dk

Nicorette produkter

 

 

Mod rygetrang

 

Se medicin.dk

T. Tradolan

50 mg max x 1

Tablet

Stærke smerter

 

Se medicin.dk

 

Ikrafttræden 15.11.2010

Sidst revideret 22.02.2023

Medicinsk ansvarlig: Overlæge Hanne Sortsøe