Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning om ordination af og behandling med palliativ zoledronsyre til patienter med knoglemetastaserende mammacancer i Onkologisk mamma-ambulatorium

 

Palliativ zoledronsyre-behandling

Zoledronsyre gives intravenøst hver 3., 4. eller 12. uge til patienter med knoglemetastaserende mammacancer med henblik på at mindske risikoen for skeletrelaterede komplikationer.

 

Behandlingen har tidligere være ordineret i MedOnc.

Behandlingen bliver fra december 2018 ordineret i FMK, hvor kvittering for givet behandling også effektueres.

 

Arbejdsgang for ordination og effektuering af zoledronsyre i FMK

 1. 1. Lægen opretter ordinationen af zoledronsyre i FMK med angivelse af behandlingsintervaller. Slutdato angives til efter et års behandling med zoledronsyre.

 1. 2. Lægen ordinerer tilskud af kalk og D-vitamin, eksempelvis tabl. Unikalk Forte 1 x 2, hvis pt. ikke i forvejen får dette

 

 1. 3. Første behandling med zoledronsyre skal forudgås af måling af D-vitamin (blodprøve DTOT25 (P-25-Hydroxy-Vitamin D (D3+D2)) sammen med øvrige relevante blodprøver. Hvis P-25-Hydroxy-Vitamin D (D3+D2) < 50 nmol/l gives behandlingen ikke, før D-vitamin status er korrigeret. I praksis gives en måneds behandling med tilskud sv.t. eksempelvis tabl. Unikalk Forte 1 stk. x 2, hvorefter D-vitamin igen kontrolleres. Er pt. fortsat ikke i acceptabelt niveau fortsættes med tilskud af calcium og D-vitamin i yderligere 5 mdr., hvorefter D-vitamin status igen kontrolleres mhp. opstart af zoledronsyre.

 

 1. 4. Efter et års behandling, givet hver 3. eller 4- uge seponeres behandlingen i FMK, og der oprettes ny ordination med behandling hver 12. uge.

Sygeplejegruppen i mammateamet orienterer lægegruppen, når der er givet et års behandling hver 3.-4. uge.

 

 1. 5. Lægen angiver i givningsinstruksen, at behandlingen gives i Onkologisk Ambulatorium.

 

 1. 6. Sygeplejersken rekvirerer blodprøver til behandlingerne: se-calcium, se-kreatinin, estimeret kreatinin clearance. Blodprøvesvaret skal foreligge, før behandlingen gives.

 

Sygeplejegruppen følger op på resultatet af blodprøverne med følgende forholdsregler:

 1. a. Der er patienter, der starter behandling med let påvirket nyrefunktion, med estimeret GFR mellem 30-60 ml/min. Hos disse patienter er der behov for kontakt til lægen, hvis der sker en forværring i estimeret GFR på minimum 10% i forhold til baseline estimeret GFR.

 2. b. Dosis af zoledronsyre er på 4 mg hos patienter, der har estimeret GFR på minimum

60ml/min.

 1. c. Dosis af zoledronsyre er på 3 mg hos patienter, der har estimeret GFR mellem 30-59 ml/min. Hvis dosis tidligere er blevet nedsat på grund af blodprøver/nedsat nyrefunktion, ændres dosis på 3 mg ikke igen.

 2. d. Patienter med estimeret GFR under 30 ml/min tilbydes ikke palliativ zoledronsyrebehandling

 3. e. Behandlingen gives ikke, hvis estimeret GFR falder under 30ml/min.

 

Behandling med zoledronsyre

 • • Behandlingen gives intravenøst i løbet af 15 minutter jf. blandingsvejledning

 • • Behandlersygeplejersken effektuerer for givet behandling i FMK.

 • • Der anbefales samtidig med zoledronsyre, at patienten får kalk og D-vitamin.

 • • Der anbefales, at patienten drikker 2-2½ liter væske om dagen i dagene før og efter behandling med zoledronsyre.

 

Definition af begreber

Zoledronsyre: Bisfosfonat – lægemiddel, der hos patienter med knoglemetastaserende mammacancer mindsker risikoen for skeletrelaterede komplikationer.

MedOnc: IT-system til alle ordinationer af medicinsk cancerbehandling på Aalborg UH
 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og læger i Onkologisk Afdeling, Aalborg UH

 

Formål

At der er en skriftlig vejledning til behandling med zoledronsyre til patienter med knoglemetastaserende mammacancer, således at der sikres en sikker og ensartet behandling til denne patientgruppe.

 

Referencer

http://www.dbcg.dk/PDF%20Filer/Kap_18_Behandling_af_cancer_mammae_med_fjernmetastaser_Tyge_rev_25.07.2016.pdf

Afsnit: 18.3.8 Knoglemetastaser