Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af røntgenundersøgelser ved sygeplejersker, afsnit 402 - Akutafdelingen, RHN

Målgruppe - modtagende

 • • Patienter til obs. hoftenær fraktur

 • • Patienter til obs. pneumothorax

Målgruppe - udførende

Sygeplejersker, der må bestille røntgen er basissygeplejersker med mindst to års erfaring i Akutafdelingen (Modtagelse/Skadestue) eller relevant erfaring fra andet sted, og som har modtaget undervisning i bestilling af røntgenbilleder.

 

1. Obs. hoftenær fraktur (f.eks. collum femoris fraktur)

Patienter, der indbringes i akutmodtagelsen pga. mistanke om hoftenær fraktur, og som ikke forinden er set af en læge, venter ofte længe. Det er en patientgruppe, der ofte er præget af alder og konkurrerende lidelser. De venter på, at en ortopædkirurgisk læge tilser dem og evt. bestiller et røntgenbillede, som er afgørende for den videre behandling.

For at forkorte denne ventetid giver denne instruks sygeplejerske i akutmodtagelsen mulighed for at bestille røntgen obs. Collum femoris fractur, hvorefter ortopædkirurgisk læge kan afgøre den videre behandling.

 

Beskrivelse

Hoftenære frakturer opstår hyppigst ved fald med slag direkte over trochanter major og opstår typisk ved ældre patienter.

Ætiologi

 • faldtraumer – oftest lav-energi, osteoporose og større traumer

Symptomer

 • Ophævet gangevne med hoftesmerter – forværres ved enhver bevægelse af UE

 • Direkte ømhed ved palpation ved hofteområdet

 • Indirekte ømhed i hoften ved længdegående tryk opefter i benets længderetning samt ved enhver bevægelse i UE

 • Oftest er benet forkortet og udadroteret.

 

Sygeplejerske i akutmodtagelsen kan, efter at have udført en objektiv undersøgelse, bestille et røntgenbillede af hofte og bækken, såfremt en af følgende indikationer er til stede ved en patient, der har været udsat for et faldtraume:

 1. 1. Patienter med forkortet og udad roteret underekstremitet

 2. 2. Patienter med direkte eller indirekte ømhed sv.t. hofteled

 3. 3. Patienter der pga. smerter ikke kan løfte underekstremitet fra underlaget.

 

Triagefarve

Henvisning til røntgen på mistanke om collum femoris fraktur kan umiddelbart foretages af sygeplejerske ved patienter, der triageres grønne samt ved patienter, der triageres gule eller orange, såfremt triagefarven alene er opnået på baggrund af smerter.

Kontraindikationer

 1. 4. Påvirkede neuro-vaskulære forhold i benet

 1. 5. Påvirket hæmodynamiske tilstand.

I disse tilfælde skal patienten hurtig vurderes af læge.

 

Procedurer for bestilling

Når der bestilles røntgenbillede obs. Collum femoris fractur bestilles dette af relevant hofte (højre eller venstre side) samt bækken – dette for at udelukke fractur i ramus superior eller inferior.

Se også billede-guide (bilag 1).

 

2. Obs ikke-traumatisk pneumothorax

Pneumothorax er luft i pleurahulen. Kan opstå iatrogent, traumatisk og spontant. Kan inddeles i primær spontan pneumothorax, der opstår hos lungeraske personer under 40 år, og sekundær spontan pneumothorax, der opstår hos patienter med underliggende lungesygdom, ofte KOL.

Det er en patientgruppe, der kan risikere at opleve en forværring af tilstanden inden for kort tid. De venter på at en læge tilser dem og evt. bestiller et røntgenbillede, som er afgørende for den videre behandling.

For at forkorte denne ventetid giver denne instruks sygeplejerske i akutmodtagelsen mulighed for at bestille røntgen obs. pneumothorax, hvorefter lægen kan afgøre den videre behandling.

 

Beskrivelse

Pneumothorax opstår ofte ved den ældre KOL-patient eller den yngre slanke og høje patient.

Ætiologi

 • ikke-traumatisk pneumothorax opstår spontant.

Symptomer

 • åndenød

 • stingsmerter

 • hoste

Objektive fund

 • dyspnø og evt. cyanose

 • hyperresonnans

 • ensidig ophævet/svækket respirationslyd

 • asymptomatisk thoraxbevægelse.

 

Sygeplejersken i akutmodtagelsen kan, efter at have udført en objektiv undersøgelse, bestille et røntgenbillede af thorax, såfremt patienten er blevet set og henvist af en praktiserende læge/vagtlæge.

 

Triagefarve

Henvisning til røntgen på mistanke om ikke-traumatisk pneumothorax kan umiddelbart foretages af sygeplejerske ved patienter, der triageres grønne samt ved patienter der triageres gule eller orange, såfremt triagefarven alene er opnået på baggrund af smerter.

 

Kontraindikationer

 1. 6. OBS: Trykpneumothorax, som kræver øjeblikkelig intervention med anlæggelse af tyk venflon midtklavikulært i 2. interkostalrum.
  Diagnosen stilles klinisk ved lavt blodtryk, hurtig, svag puls og halsvenestase og cyanose. 

I disse tilfælde skal patienten hurtig vurderes af læge.

 

Procedurer for bestilling

I henvisningen skal det fremgå, at patienten er blevet set af egen læge/vagtlæge og henvisningsteksten gengives på henvisningen til røntgenafdelingen.

Se også billede-guide (bilag 2).

 

Definition af begreber

WebPAS – røntgenbestillingsprogram

EasyWIZ – program til at gennemse røntgenbilleder taget i Region Nordjylland

Formål

At optimere forløbet for patienter der indbringes på mistanke om hoftenær fraktur, pneumothorax,

Referencer

Skadestuekirurgi 2003, Boeckstyns, Michel (red.), Ebskov, Bent (red.) og Ebskov, Lars Bo (red.).